Ζωηφόρος

Αυτό που λείπει απ΄ την κοινωνία μας

Η κοινωνία μας διαθέτει σωστούς ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν να εκφράσουν την γνώμη τους επάνω σε φλέγοντα κοινωνικά θέματα, ελεύθεροι από ιδιοτέλεια.

 

Υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί και δεν επιτρέπεται στη σημερινή εποχή με την ευκολία της επικοινωνίας, να μην ενώνονται με σκοπό να ακούγεται ο λόγος τους και να ασκή την επιρροή που πρέπει, αφού το μόνο όπλο που έμεινε στους πολίτες, όταν η δημοκρατία δε λειτουργεί, είναι ο λόγος.

Αφού ο κομματισμός αχρήστευσε τις ενώσεις των Ελλήνων, πρέπει όσοι έχουν λόγο να συναισθανθούν το καθήκον τους και να το πράξουν, αντί να "θεώνται" μακρόθεν τα γεγονότα, ως να ζουν σε έναν άλλον, διαφορετικό απ' τον δικό μας κόσμο, και η πραγματικότητα δεν τους αφορά.

 

Του Μόσχου Εμμ. Λαγκουβάρδου

Αγιολογιο

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration