Ζωηφόρος

Μια ιατρική μέθοδος υπό διωγμόν;

Ο π. Ιωάννης Σ. Ρωμανίδης, ο μεγαλύτερος θεολόγος του 20ού αιώνος, γράφει πως η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία. Είναι ιατρική μέθοδος που θεραπεύει την "νόσο της θρησκείας".

 

Η μέθοδος αυτή ξεκινάει από τη δημιουργία του ανθρώπου και συνεχίζεται μέσω των πατριαρχών και προφητών του Ισραήλ, μέσω του Κυρίου Ιησού, που το όνομά Του σημαίνει Σωτήρ, μέσω των Αποστόλων, των Μαθητών και των Αγίων, σε μια αδιάσπαστη σειρά, μέχρι σήμερα.

Τα κοινό γνώρισμα που συνδέει όλους αυτούς που γνωρίζουν και εφαρμόζουν την εν λόγω ιατρική μέθοδο, από την αρχή, μέχρι σήμερα είναι ότι θεράπευαν τους νοσούντας δωρεάν και ότι όλοι αυτοί διώχθηκαν μέ κάθε τρόπο, βασανίστηκαν, μαρτύρησαν και απέθαναν με βίαιο θάνατο.

Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος μαρτύρησε στη Ρώμη, γράφει στην Α΄Επιστολή του προς του Κορινθίους: " Καγώ ελθών προς υμάς, αδελφοί, ήλθον ου καθ΄ υπεροχήν λόγου ή σοφίας καταγγέλλων υμίν το μαρτύριον του Θεού. Ου γαρ έκρινα του ειδέναι τι εν υμίν ει μη Ιησούν Χριστόν, και τούτον εσταυρωμένον. Και εγώ εν ασθενεία και εν φόβω και εν τρόμω πολλώ εγενόμην προς υμάς, και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου ουκ εν πειθοίς ανθρωπίνης σοφίας λόγοις, αλλ΄ εν αποδείξει Πνεύματος και δυνάμεως, ίνα η πίστις υμών μη η εν σοφία ανθρώπων, αλλ΄ εν δυνάμει Θεού."

Δηλαδή, αν οι γιατροί σήμερα θεράπευαν δωρεάν, θα φοβούνταν να πάνε στις πόλεις γιατί θα διώκονταν;

Δεν έκρινα, λέει ο Απόστολος Παύλος, στους Κορινθίους, να σας γνωρίσω κάτι άλλο, ειμή τον Ιησού Χριστό κι αυτόν εσταυρωμένον. Κι εγώ ασθενής και με φόβο και τρόμο πολύ ήρθα σε σας και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν θέλει να σας εξαναγκάσει να πεισθήτε, αλλά επαφίεμαι στην πνευματική δύναμη και στην πίστη σας, η οποία δεν είναι αναγκαστική, όπως η σοφία των ανθρώπων, αλλά όποιος θέλει πιστεύει στη δύναμη του Θεού.

Του Μόσχου Εμμ. Λαγκουβάρδου

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration