Ζωηφόρος

Οι δυο διδασκαλίες

Υπάρχουν δύο διδασκαλίες:

 

1) Η καλή διδασκαλία και οι λόγοι της πίστεως της νοεράς ενεργείας της καρδιάς και

2) Οι βέβηλοι και γραώδεις μύθοι.

Όταν οι γραώδεις μύθοι γίνονται νοήματα της καρδιάς, ο άνθρωπος αρρωσταίνει τη "νόσο της θρησκείας".

Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία. Είναι ιατρική που θεραπεύει τη "νόσο της θρησκείας"

Τί είναι γραώδεις μύθοι;

Γραώδεις μύθοι είναι οι επινοήσεις αυτών που βαριούνται να μάθουν την καλή διδασκαλία και τους λόγους της πίστεως και με ό,τι αρπάζουν από δω κι από κει σκαρώνουν την προσωπική τους μυθολογία, με βασικό επιχείρημα την άγνοιά τους και αυταπατώνται ότι γνωρίζουν την αλήθεια.

Από αυτούς τους μύθους να παραιτείσαι.

Πώς μπορούμε να ξέρουμε πώς σκέφτεται ο Θεός ή ποια είναι η Ουσία του Θεού; Ο Θεός βλέπει όλη την αιωνιότητα, ενώ εμείς βλέπουμε την παρούσα ζωή, που μπροστά στην αιωνιότητα είναι μικρότερη από σταγόνα στον ωκεανό. Ποιος μπορεί να ξέρει πώς θά 'ναι ο καθένας μας στην αιωνιότητα, για να κρίνουμε το Θεό;

"Έπεχε σεαυτώ και τη διδασκαλία, επίμενε αυτοίς. Τούτο γαρ ποιών και σεαυτόν σώσεις και τους ακούοντάς σου ". (Τιμ.Α΄, κεφ. Δ΄, 4-8).

 

Του Μόσχου Εμμ. Λαγκουβάρδου

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration