Ζωηφόρος

Η Γέννηση του Χριστού

Ομιλία που πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2015 στο Χριστιανικό Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης στα πλαίσια χριστουγεννιάτικης, μουσικής εκδήλωσης της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής "Ο Άγιος Θεόδωρος ο Βυζάντιος" της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης.
Διαβάστε περισσότερα...
Κουρασμένος ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος ἀπὸ τὶς διάφορες γιορτές, ποὺ κατάντησαν τυπικὴ ἐκπλήρωση κοινωνικῶν συμβατικοτήτων, ἀντιμετωπίζει καὶ τὰ Χριστούγεννα χωρὶς ἐσωτερικὴ προσέγγισή τους.
Διαβάστε περισσότερα...
«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ καί, ἵν᾿ ἀμφότερα συνελὼν εἴπω, Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοί, καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, διὰ τὸν ἐπουράνιον, εἶτα ἐπίγειον.».
Διαβάστε περισσότερα...
«Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλιπ. 4,13) Πρὸ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου, ἡ ἀνθρωπότης καὶ μαζί της ἡ πατρίδα μας ὑπέφερε. Ἂνἔφθαναν στ᾽ αὐτιά μας οἱ φωνὲς ἀπ᾽ τὶς ψυχὲς μυριάδων ἀνθρώπων τοῦ προχριστιανικοῦ κόσμου, θ᾽ ἀκούγαμε ἀναστεναγμοὺς καὶ κραυγὲς πόνου, ὅπως π.χ. ὁ πόνος ποὺ δοκίμαζαν ὁ Λαοκόων καὶ τὰ παιδιά του, στὸ γνωστὸ σύμπλεγμα, καθὼς τοὺς ἔσφιγγαν οἱ δράκοντες.
Διαβάστε περισσότερα...
Μὲ τὴν ἐνανθρώπηση καὶ τὴν γέννησή Του ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς πραγματοποιεῖ τὸν σκοπὸ τῆς πλάσεως τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ἐμφάνιση τοῦ Θεανθρώπου στὴν Ἱστορία.
Διαβάστε περισσότερα...
«Χριστὸς γεννᾶται. δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν. ἀπαντήσατε» (Καταβασία Χριστουγέννων, ὠδὴα’)
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Η ύβρις εκδηλούται ως ατιμία, ως καταφρόνησις, ως αυθάδεια. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – Γιορτή του χειμώνα ( winterfeste)
Διαβάστε περισσότερα...
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ, ΠΡΟΣΩΠΟΙΗΜΕΝΗΣ, ΤΕΛΕΙΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΩΔΟΥΣ, ΘΕÏΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΑΝΔΡΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΥ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΑΝΤΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Διαβάστε περισσότερα...
Με την ενανθρώπηση και τη γέννησή Του ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός πραγματοποιεί το σκοπό της πλάσεως του ανθρώπου, την εμφάνιση του Θεανθρώπου στην Ιστορία.
Διαβάστε περισσότερα...
Γιορτάσαμε Χριστούγεννα! Ξαναντικρίσαμε στολισμένες ψεύτικες φάτνες και πολύχρωμα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Ξαναψάλλαμε το «Χριστός γεννάται». Ευχηθήκαμε. Φάγαμε. Άλλος λίγο, άλλος πολύ, ευχαριστηθήκαμε και τα φετινά Χριστούγεννα… Ξανακοροϊδέψαμε τον εαυτό μας και το Γεννηθέντα Χριστό!
Διαβάστε περισσότερα...
Ποιό εἶναι τό ἀληθινό μήνυμα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων; Ἄν θέλαμε νά τό μάθομε, θά ἔπρεπε νά ρωτήσουμε τόν ἴδιο τόν Χριστό.
Διαβάστε περισσότερα...
Μιά καί γιορτάζομε τήν μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, εἶναι καλό νά ἀφιερώσουμε τήν ὁμιλία αὐτή στή δόξα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἁγίας Γεννήσεώς Του.
Διαβάστε περισσότερα...
Ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ «Ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος» «Τίς θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια (μόνος)» (Ψαλμ. 76,14-15)
Διαβάστε περισσότερα...
«Τα Χριστούγεννα είναι εορτή θαυμαστή και δια το μεγαλείον της και δια το μυστήριόν της και δια το νόημά της» (πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς).
Διαβάστε περισσότερα...
O Λόγος σὰρξ εγένετο του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς
Κατηγορία Η Γέννηση του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Προσκυνούμεν σου την Γένναν Χριστέ του Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνη
Κατηγορία Η Γέννηση του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Το νόημα των Χριστουγέννων και η συσκότισίς του του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Κατηγορία Η Γέννηση του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Χριστούγεννα. Ο Χριστός, αυτός ο άγνωστος του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Κατηγορία Η Γέννηση του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Η Γέννησις του Σωτήρος Χριστού. Το πλήρωμα του χρόνου του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Κατηγορία Η Γέννηση του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Μεθ' ημών ο Θεός του Αρχιμανδρίτη Γεωργίου Καθηγουμένου Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους
Κατηγορία Η Γέννηση του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Νέα ενέργεια διάκρισης εναντίον των Χριστιανών:«H Eυρώπη δεν αναγνωρίζει τα Χριστούγεννα»
Κατηγορία Η Γέννηση του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Η Γέννηση του Ιησού Χριστού. Ιστορικά και Θεολογικά στοιχεία και κατά καιρούς διαστρεβλώσεις τους.του π. Σωτηρίου Ο. Αθανασούλια
Κατηγορία Η Γέννηση του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Ομιλία στο Μέγα Εσπερινό των Χριστουγέννωντου Αρχιμ. Χριστοφόρου Νάνου
Κατηγορία Η Γέννηση του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μπροστά στη ΦάτνηΛόγος εις τον μακάριον Φιλογόνιον
Κατηγορία Η Γέννηση του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Η Εικόνα της Γεννήσεωςτου Διονυσίου Σκλήρη
Κατηγορία Η Γέννηση του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Περί οικονομίας ευχάριστατου Στυλιανού Ν. ΣάκκουΟμότιμου Καθηγητή του ΑΠΘ
Κατηγορία Η Γέννηση του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Τα χαμένα Χριστούγεννα
Κατηγορία Η Γέννηση του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Αξέχαστα Χριστούγεννα
Κατηγορία Η Γέννηση του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Μηνύματα Προκαθημένων - Χριστούγεννα 2010 
Κατηγορία Η Γέννηση του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Μυνήματα Επισκόπων – Χριστούγεννα 2010
Κατηγορία Η Γέννηση του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Ο Λόγος σαρξ εγένετο του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου
Κατηγορία Η Γέννηση του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Ομιλία περί της κατά σάρκα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Οικονομίαςτου Αγίου Γρηγορίου Παλαμά
Κατηγορία Η Γέννηση του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Υστερική φρενίτιδα κατά της Γεννήσεως του Χριστού!του Λάμπρου Κ. Σκόντζου
Κατηγορία Η Γέννηση του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Από την απάτη των Christmasστη γιορτή των Χριστουγέννωντου Παναγιώτη Ασημακόπουλου
Κατηγορία Η Γέννηση του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration