Ζωηφόρος

Προετοιμάζοντας τίς ἀποσκευές της ἡ Ἐκκλησία γιά τό νέο καί ἐν πολλῇ, ἀλλά καί πολλαπλῇ διακινδυνεύσει ἐπιχειρούμενο ταξίδι στό πέλαγος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, προσκομίζει στήν πνευματική Της τράπεζα τό Τριώδιον, καί μέ ἱεροκατάνυξη τό ἀνοίγει.
Διαβάστε περισσότερα...
῾Η σημερινή ἑορτή, ἡ ῾Υπαπαντή τοῦ Χριστοῦ, σημαίνει προαπάντηση, ὑποδοχή τοῦ Χριστοῦ. ῎Ας μελετήσομε τό νόημά της γιά νά διδαχθοῦμε.
Διαβάστε περισσότερα...
«Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλιπ. 4,13) Πρὸ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου, ἡ ἀνθρωπότης καὶ μαζί της ἡ πατρίδα μας ὑπέφερε. Ἂνἔφθαναν στ᾽ αὐτιά μας οἱ φωνὲς ἀπ᾽ τὶς ψυχὲς μυριάδων ἀνθρώπων τοῦ προχριστιανικοῦ κόσμου, θ᾽ ἀκούγαμε ἀναστεναγμοὺς καὶ κραυγὲς πόνου, ὅπως π.χ. ὁ πόνος ποὺ δοκίμαζαν ὁ Λαοκόων καὶ τὰ παιδιά του, στὸ γνωστὸ σύμπλεγμα, καθὼς τοὺς ἔσφιγγαν οἱ δράκοντες.
Διαβάστε περισσότερα...
Μὲ τὴν ἐνανθρώπηση καὶ τὴν γέννησή Του ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς πραγματοποιεῖ τὸν σκοπὸ τῆς πλάσεως τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ἐμφάνιση τοῦ Θεανθρώπου στὴν Ἱστορία.
Διαβάστε περισσότερα...
«Χριστὸς γεννᾶται. δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν. ἀπαντήσατε» (Καταβασία Χριστουγέννων, ὠδὴα’)
Διαβάστε περισσότερα...
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Η ύβρις εκδηλούται ως ατιμία, ως καταφρόνησις, ως αυθάδεια. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – Γιορτή του χειμώνα ( winterfeste)
Διαβάστε περισσότερα...
Σκέψεις στη γιορτή της Υπαπαντής
Διαβάστε περισσότερα...
Τὴν πρώτη (1η) Ἰανουαρίου ἦταν τοῦ ἁγίου Βασιλείου. Χθὲς πρώτη (1η) Φεβρουαρίου ἦταν τοῦ ἁγίου Τρύφωνος. Καὶ σήμερα; Σήμερα δὲν ἑορτάζει ἅγιος. Ἑορτάζει ὁ βασιλεὺς τῶν ἁγίων, ὁ ἀρχηγὸς τῆς πίστεώς μας, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Εἶνε δεσποτικὴ ἑορτή, ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς. Τί εἶνε ἡ Ὑπαπαντή; Μὲ ἁπλᾶ λόγια θὰ τὸ ἐξηγήσουμε.
Διαβάστε περισσότερα...
Πόσο γρήγορα φεύγει ὁ χρόνος, ἀγαπητοίμου! Πρὶν μιὰ βδομάδα εἴχαμε τὴν ἑορτὴ τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶνε τὸ μεγαλύτερο γεγονὸς τῆς παγκοσμίου ἱστορίας. Σήμερα ἄλλη ἑορτή. Τιμοῦμε δύο ἄλλα γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου· τὸ ἕνα ὅταν ἦταν ἀκόμα βρέφος - νήπιο, καὶ τὸ ἄλλο ὅταν ἔγινε δώδεκα ἐτῶν. Γι᾽ αὐτὰ μιλάει τὸ εὐαγγέλιο, γι᾽ αὐτὰ θὰ ποῦμε κ᾽ ἐμεῖς λίγες λέξεις.
Διαβάστε περισσότερα...

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration