Ζωηφόρος

Η Γέννηση του Χριστού

Ομιλία που πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2015 στο Χριστιανικό Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης στα πλαίσια χριστουγεννιάτικης, μουσικής εκδήλωσης της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής "Ο Άγιος Θεόδωρος ο Βυζάντιος" της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης.
Read more...
Κουρασμένος ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος ἀπὸ τὶς διάφορες γιορτές, ποὺ κατάντησαν τυπικὴ ἐκπλήρωση κοινωνικῶν συμβατικοτήτων, ἀντιμετωπίζει καὶ τὰ Χριστούγεννα χωρὶς ἐσωτερικὴ προσέγγισή τους.
Read more...
«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ καί, ἵν᾿ ἀμφότερα συνελὼν εἴπω, Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοί, καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, διὰ τὸν ἐπουράνιον, εἶτα ἐπίγειον.».
Read more...
«Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλιπ. 4,13) Πρὸ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου, ἡ ἀνθρωπότης καὶ μαζί της ἡ πατρίδα μας ὑπέφερε. Ἂνἔφθαναν στ᾽ αὐτιά μας οἱ φωνὲς ἀπ᾽ τὶς ψυχὲς μυριάδων ἀνθρώπων τοῦ προχριστιανικοῦ κόσμου, θ᾽ ἀκούγαμε ἀναστεναγμοὺς καὶ κραυγὲς πόνου, ὅπως π.χ. ὁ πόνος ποὺ δοκίμαζαν ὁ Λαοκόων καὶ τὰ παιδιά του, στὸ γνωστὸ σύμπλεγμα, καθὼς τοὺς ἔσφιγγαν οἱ δράκοντες.
Read more...
Μὲ τὴν ἐνανθρώπηση καὶ τὴν γέννησή Του ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς πραγματοποιεῖ τὸν σκοπὸ τῆς πλάσεως τοῦ ἀνθρώπου, τὴν ἐμφάνιση τοῦ Θεανθρώπου στὴν Ἱστορία.
Read more...
«Χριστὸς γεννᾶται. δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν. ἀπαντήσατε» (Καταβασία Χριστουγέννων, ὠδὴα’)
Read more...
ΠΛΑΤΩΝΑΣ: Η ύβρις εκδηλούται ως ατιμία, ως καταφρόνησις, ως αυθάδεια. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – Γιορτή του χειμώνα ( winterfeste)
Read more...
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ, ΠΡΟΣΩΠΟΙΗΜΕΝΗΣ, ΤΕΛΕΙΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΩΔΟΥΣ, ΘΕÏΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΑΝΔΡΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΥ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΑΝΤΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Read more...
Με την ενανθρώπηση και τη γέννησή Του ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός πραγματοποιεί το σκοπό της πλάσεως του ανθρώπου, την εμφάνιση του Θεανθρώπου στην Ιστορία.
Read more...
Γιορτάσαμε Χριστούγεννα! Ξαναντικρίσαμε στολισμένες ψεύτικες φάτνες και πολύχρωμα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Ξαναψάλλαμε το «Χριστός γεννάται». Ευχηθήκαμε. Φάγαμε. Άλλος λίγο, άλλος πολύ, ευχαριστηθήκαμε και τα φετινά Χριστούγεννα… Ξανακοροϊδέψαμε τον εαυτό μας και το Γεννηθέντα Χριστό!
Read more...
Ποιό εἶναι τό ἀληθινό μήνυμα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων; Ἄν θέλαμε νά τό μάθομε, θά ἔπρεπε νά ρωτήσουμε τόν ἴδιο τόν Χριστό.
Read more...
Μιά καί γιορτάζομε τήν μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, εἶναι καλό νά ἀφιερώσουμε τήν ὁμιλία αὐτή στή δόξα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἁγίας Γεννήσεώς Του.
Read more...
Ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ «Ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος» «Τίς θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια (μόνος)» (Ψαλμ. 76,14-15)
Read more...
«Τα Χριστούγεννα είναι εορτή θαυμαστή και δια το μεγαλείον της και δια το μυστήριόν της και δια το νόημά της» (πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς).
Read more...
O Λόγος σὰρξ εγένετο του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς
Read more...
Προσκυνούμεν σου την Γένναν Χριστέ του Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνη
Read more...
Το νόημα των Χριστουγέννων και η συσκότισίς του του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού
Read more...
Χριστούγεννα. Ο Χριστός, αυτός ο άγνωστος του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Η Γέννησις του Σωτήρος Χριστού. Το πλήρωμα του χρόνου του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Μεθ' ημών ο Θεός του Αρχιμανδρίτη Γεωργίου Καθηγουμένου Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους
Read more...
Νέα ενέργεια διάκρισης εναντίον των Χριστιανών:«H Eυρώπη δεν αναγνωρίζει τα Χριστούγεννα»
Read more...
Η Γέννηση του Ιησού Χριστού. Ιστορικά και Θεολογικά στοιχεία και κατά καιρούς διαστρεβλώσεις τους.του π. Σωτηρίου Ο. Αθανασούλια
Read more...
Ομιλία στο Μέγα Εσπερινό των Χριστουγέννωντου Αρχιμ. Χριστοφόρου Νάνου
Read more...
Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μπροστά στη ΦάτνηΛόγος εις τον μακάριον Φιλογόνιον
Read more...
Η Εικόνα της Γεννήσεωςτου Διονυσίου Σκλήρη
Read more...
Περί οικονομίας ευχάριστατου Στυλιανού Ν. ΣάκκουΟμότιμου Καθηγητή του ΑΠΘ
Read more...
Τα χαμένα Χριστούγεννα
Read more...
Αξέχαστα Χριστούγεννα
Read more...
Μηνύματα Προκαθημένων - Χριστούγεννα 2010 
Read more...
Μυνήματα Επισκόπων – Χριστούγεννα 2010
Read more...
Ο Λόγος σαρξ εγένετο του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου
Read more...
Ομιλία περί της κατά σάρκα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Οικονομίαςτου Αγίου Γρηγορίου Παλαμά
Read more...
Υστερική φρενίτιδα κατά της Γεννήσεως του Χριστού!του Λάμπρου Κ. Σκόντζου
Read more...
Από την απάτη των Christmasστη γιορτή των Χριστουγέννωντου Παναγιώτη Ασημακόπουλου
Read more...

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel