Ζωηφόρος

Η Υπαπαντή του Χριστού

῾Η σημερινή ἑορτή, ἡ ῾Υπαπαντή τοῦ Χριστοῦ, σημαίνει προαπάντηση, ὑποδοχή τοῦ Χριστοῦ. ῎Ας μελετήσομε τό νόημά της γιά νά διδαχθοῦμε.
Διαβάστε περισσότερα...
Σκέψεις στη γιορτή της Υπαπαντής
Διαβάστε περισσότερα...
Τὴν πρώτη (1η) Ἰανουαρίου ἦταν τοῦ ἁγίου Βασιλείου. Χθὲς πρώτη (1η) Φεβρουαρίου ἦταν τοῦ ἁγίου Τρύφωνος. Καὶ σήμερα; Σήμερα δὲν ἑορτάζει ἅγιος. Ἑορτάζει ὁ βασιλεὺς τῶν ἁγίων, ὁ ἀρχηγὸς τῆς πίστεώς μας, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Εἶνε δεσποτικὴ ἑορτή, ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς. Τί εἶνε ἡ Ὑπαπαντή; Μὲ ἁπλᾶ λόγια θὰ τὸ ἐξηγήσουμε.
Διαβάστε περισσότερα...
Η Υπαπαντή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού: Μικρό σχόλιο στη βυζαντινή εικόνα
Κατηγορία Η Υπαπαντή του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
«Κόλπους Πατρός τυπούσι του σου,Χριστέ μου, του Συμεών αι χείρες, αι φέρουσί σε». Τους κόλπους του ουρανίου Πατέρα συμβολίζουν, Χριστέ μου, τα χέρια του Συμεών που Σε κράτησαν στην αγκαλιά του.
Κατηγορία Η Υπαπαντή του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Υπαπαντή του Κυρίου: Δεσποτική εορτή της Χριστιανοσύνης, σε ανάμνηση της έλευσης του μικρού Χριστού από τους γονείς του στον Ναό των Ιεροσολύμων...
Κατηγορία Η Υπαπαντή του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Οἱ βιο­μη­χα­νι­κές μας κοι­νω­νί­ες ἀδυ­να­τοῦν σή­μερα νά φα­ντα­στοῦν τήν ἀξί­α πού εἶχε τό φῶς γιά τούς πρω­τό­γονους.
Διαβάστε περισσότερα...
Ο “ΤΥΠΟΣ” ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ:
Διαβάστε περισσότερα...
Κόλπους Πατρὸς τυποῦσι τοῦ σοῦ, Χριστέ μου, Τοῦ Συμεὼν αἱ χεῖρες, αἱ φέρουσί σε. Δέξατο δευτερίῃ Χριστὸν Συμεὼν παρὰ Νηῷ.
Κατηγορία Η Υπαπαντή του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Η Υπαπαντή του Χριστούτου μακαριστού Μητροπολίτου Σουρόζ (†)Αντωνίου Bloom 
Κατηγορία Η Υπαπαντή του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Σημείον  αντιλεγόμενονΕις   την   Υπαπαντήν    του   Κυρίουτου μακαριστού Μητροπολίτη Πατρών(†)Νικοδήμου Βαλληνδρά
Κατηγορία Η Υπαπαντή του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Η Υπαπαντή του Χριστούτου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ Ιεροθέου
Κατηγορία Η Υπαπαντή του Χριστού
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration