Ζωηφόρος

Άρθρα

Κατά την ημέρα της κρίσεως γιατί λέγεται ότι θα συγκεντρωθούν μπροστά στον Κριτή όλα τα έθνη και όχι όλοι οι άνθρωποι;
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Όποιος έχει συνηθίσει να λέει, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό», ασφαλώς είναι πάρα πολύ καλό.
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Ενικός ή Πληθυντικός;
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Όταν αναφέρεται η θεία δικαιοσύνη, συνήθως ο νους του ανθρώπου πάει στην τιμωρία των αμαρτωλών από το Θεό που είναι και δίκαιος. Όμως απόδοση δικαιοσύνης δε σημαίνει μόνο τιμωρία αλλά και αξιομισθία.
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Ευλογία Κυρίου σημαίνει ο Κύρος ευλογεί, γιατί σύμφωνα με το συντακτικό της ελληνικής γλώσσας η γενική πτώση Κυρίου είναι υποκειμενική, επειδή γίνεται υποκείμενο, όταν η πρώτη λέξη ευλογία γίνει ρήμα, δηλαδή ευλογεί.
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Όπως είναι γνωστό, το μέσον χρειάζεται για να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός.
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Τα τέκνα της Εκκλησίας, όπως φαίνεται από τα παρακάτω εδάφια της Αγίας Γραφής, τα γέννησε ο Θεός:
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Και βέβαια είναι θεολογικά ακριβές να λέγεται αυτό, γιατί είναι αλήθεια ότι κάνουν θαύματα. Ο Ίδιος ο Κύριος είπε, «ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ κακείνος ποήσει, και μείζονα τούτων ποιήσει,» ( Ιω. 14,12 ).
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
ΕΛΑ, ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Ο Κύριος είπε ότι κατά την ημέρα της κρίσεως θα πει, «επείνασα, και ουκ εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα, και ουκ εποτίσατέ με »( Ματ. κε’,42 ).
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Ο Ιούδας, δηλαδή ο Απόστολος «Λεββαίος ο επικληθείς Θαδδαίος» (Ματ. ι΄,3), σύμφωνα με τα παρακάτω, δε φαίνεται ότι ήταν ένας από τους νομιζόμενους αδελφούς του Χριστού:
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Οι πρώτες ημέρες που ονομάστηκαν έσχατες ήταν αυτές μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Αυτό φαίνεται από τα εξής λόγια του Αποστόλου Πέτρου που είπε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, « και έσται εν ταις εσχάταις ημέραις, λέγει ο Θεός, εκχεώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα,……»( Πρ. β’, 17).
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Πολλά μπορεί να πει κανείς για τη φράση αυτή, αλλά εδώ ας περιοριστούμε μόνο στα εξής.
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Δεν αποκλείεται κάποιος ή, ακόμη χειρότερα, κάποιοι που θέλουν να είναι ευσεβείς ακολουθώντας τη δική τους γραμμή, να αποφεύγουν να μελετούν την Αγία Γραφή ή να μιλούν γι’ αυτή, μήπως κάποιοι άλλοι τους θεωρήσουν προτεστάντες.
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Είναι ανόητο και δείχνει θεολογική ημιμάθεια, αν μειώνει κανείς, για οποιονδήποτε λόγο, την αξία και σημασία της λέξης αγαπολογία η οποία μάλλον απαξιωτικά χρησιμοποιείται, όταν χρησιμοποιείται, γιατί δεν είναι τόσο συνηθισμένη.
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Ο Θεός δεν έκανε ούτε δαίμονες ούτε δούλους αλλά αγγέλους και ανθρώπους. Ορισμένοι άγγελοι έγιναν δαίμονες και όλοι οι άνθρωποι έγινα δούλοι.
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Όταν η Μάρθα είπε στο Κύριο για τον αδελφό της το Λάζαρο που είχε πεθάνει, « Οίδα ότι αναστήσεται εν τη αναστάσει εν τη εσχάτῃ ημέρᾳ. είπεν αυτή ο Ιησούς· Εγώ ειμι η ανάστασις και η ζωή.
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Αυτό μπορεί να το λέει κανείς μόνο για τον εαυτό του, αν βέβαια έχει θέσει ως σκοπό της ζωής του να γίνει άγιος. Για τους άλλους όμως δεν είναι σωστό να το λέει, γιατί ο καθένας έχει το δικό του σκοπό και δεν επιτρέπεται κάποιος άλλος να του τον υποδεικνύει ή να του τον επιβάλλει.
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Επειδή αυτός ο χαρακτηρισμός αποδίδεται σε διάφορες Αγίες της Εκκλησίας, ας δούμε, αν είναι θεολογικά σωστός. Και βέβαια δεν είναι για τους παρακάτω λόγους:
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Όχι, δεν είναι σωστή, γιατί η Εκκλησία είναι Μία, στρατευομένη και θριαμβεύουσα, και δεν κινδυνεύει να την αρπάξει κανείς.
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Δεν είναι αρκετό να διηγείται ένας πιστός τα καλά και θαυμαστά έργα που έχουν κάνει ή κάνουν οι άλλοι.
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Τι σημαίνει, «ο Κύριος εγγύς»; Σημαίνει αυτό που είπε ο ίδιος ο Κύριος στους μαθητές Του, « και ιδού εγώ μεθ' υμών ειμι πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος »(Ματ.κη’,20).
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Ένας έκανε επιμόνως σε κάποιον την εξής ερώτηση. Είσαι σεσωσμένος; Τι μπορεί να πει κανείς για να του απαντήσει;
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Αυτός που είπε αυτή τη φράση για πρώτη φορά, ασφαλώς θα την είπε ή θα την έγραψε ως κομμάτι μιας εκτενέστερης ομιλίας ή συγγραφής, οπότε αυτοί που την άκουσαν ή τη διάβασαν είχαν τη δυνατότητα, από τα άλλα στοιχεία της διδασκαλίας του, να την κατανοήσουν και να μη την παρεξηγήσουν.
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Είναι θεολογικά ακριβές να λέγεται ότι οι καρδιές των χριστιανών γίνονται κατοικητήριο της Αγίας Τριάδας;
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Αυτό, ανεξάρτητα από το αν είναι σωστό ή δεν είναι, δεν είναι σωστό να λέγεται, γιατί υπάρχει κίνδυνος να νομίσει κάποιος ότι ο Χριστός έχει πολλά σώματα, και ότι π.χ. το αναστημένο είναι προτιμότερο από το σταυρωμένο.
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Αυτή η φράση θα ήταν θεολογικά σωστή, αν στην αρχή της αντί του, αν πεθάνεις, υπήρχε κάτι άλλο το οποίο θα ταίριαζε με το υπόλοιπο κομμάτι της, όπως θα φανεί στη συνέχεια.
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Η επίθεση των χειρών στηρίζεται στην Αγία Γραφή; του Ιωάννη Δήμου
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
O Κύριος και οι κύριοι του Ιωάννη Δήμου
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Τι σημαίνει κατά λέξη η λέξη θεολόγος; του Ιωάννη Δήμου
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Η εξουσία από θεολογικής πλευράς του Ιωάννη Δήμου
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Τι σημαίνει η προτροπή, « Χριστός επί γης υψώθητε»; του Ιωάννη Δήμου
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Ένας, κατά τα άλλα άγιος, είναι οπωσδήποτε και σοφός; του Ιωάννη Δήμου
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Η είσοδος στον παράδεισο γίνεται με εξετάσεις ή άνευ εξετάσεων; του Ιωάννη Δήμου από την ιστοσελίδα του: www.sostikalogia.com
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...
Η έννοια του πλησίον όπως δεν έχει ακουσθείτου Ιωάννη Δήμου
Κατηγορία Άρθρα
Γράφει ο
Διαβάστε περισσότερα...

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration