Ζωηφόρος

Αποδυναμώσαμε το νόημα της αργίας

Τον τελευταίο καιρό έγιναν έντονες συζητήσεις με αφορμή την κατάργηση της αργίας της Κυριακής, δηλαδή για το άρθρο 16 τού νομοσχεδίου, και ήδη νόμου, με τίτλο: «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών».

 

Οι πιο έντονες αντιδράσεις εκδηλώθηκαν από τούς συνδικαλιστικούς φορείς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργαζομένων σ’ αυτές, πού βλέπουν αφ’ ενός μέν νά συμπιέζεται τό κέρδος τους με την αύξηση τού κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, αφ’ ετέρου δε νά εξαφανίζεται ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης κατά εβδομάδα πού μέχρι τώρα είχαν.

Όμως, η κατάργηση της αργίας της Κυριακής δεν είναι ένα απλό θέμα, διότι δεν έχει μόνον οικονομικές παραμετρους, αλλά και πολιτιστικές και θρησκευτικές. Υπερτονίστηκαν οι οικονομικές, δέν δόθηκε, όμως, όση προσοχή χρειαζόταν στην πολιτιστική και θρησκευτική παράμετρο.

Υπήρξαν, βέβαια, άρθρα από εκκλησιαστικά πρόσωπα και θεσμικά όργανα, πού μίλησαν γιά την αργία της Κυριακής, αλλά και γιά πιθανούς κρυπτόμενους λόγους της κατάργησής της, με σοβαρά επιχειρήματα, ιστορικές αναφορές και πνευματικές αναλύσεις. Η πλειοψηφία τού Κοινοβουλίου όμως δέν έλαβε σχεδόν καθόλου υπόψη της τά κείμενα αυτά, ίσως γιατί οι θρησκευτικοί και πολιτιστικοί λόγοι δέν αγγίζουν, όπως φαίνεται, την μεγάλη πλειοψηφία τού λαού και ως εκ τούτου δέν θεωρείται ότι προσπορίζουν ψήφους.

Μπορεί νά ακουστή ως λόγος πικρός, όμως, πρέπει νά λεχθή. Τό νόημα της αργίας της Κυριακής έχει αποδυναμωθή από τα ίδια τα μέλη της Εκκλησίας, πού διαβρώνονται από τό πνεύμα της εκκοσμίκευσης.

Όλες οι μερες ίσες

Ο αββάς Ιωάννης κάποτε, μεταξύ άλλων, ρώτησε τον αββά Βαρσανούφιο «ει δεί διαφοράν έχειν ημερών». Και ο Αββάς απάντησε: «Και περί τών ημερών, έχε αυτάς ίσας, αγίας, καλάς? πάντα ούν συνετώς πράττε και αποβαίνει σοι εις ζωήν εν Χριστώ τώ Κυρίω ημών».

Η ημέρα αγιάζεται από τον τρόπο της ζωής μας. Όμως, οι σύγχρονοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί «πράττουν συνετώς», όταν μεταβάλλουν τό Σάββατο, την ημέρα τών κεκοιμημένων, σέ ημέρα γάμων, ώστε νά γλεντούν «ελεύθερα» μέχρι την πρωΐα της Κυριακής, στην οποία κατόπιν «αναπαύονται» λόγω αργίας, παραθεωρώντας τό πνευματικό νόημα της αργίας αυτής; «Πράττουν συνετώς», επίσης, όταν παραθεωρούν, ως «ατομική ευσέβεια» ή μοναχική υπερβολή και ιδιορρυθμία, τό ησυχαστικό περιεχόμενο της αργίας από «πάν γήινον έργον»; Γιά πολλούς Χριστιανούς όλες οι ημέρες έχουν γίνει ίδιες, όχι όμως άγιες και καλές.

Ο Χριστός συμπληρώνοντας τόν Νόμο, «Μνήσθητι την ημέρα τών σαββάτων αγιάζειν αυτην», έδειξε ότι τό νόημα της αργίας τού Σαββάτου (και γιά εμάς της Κυριακής) είναι η έξοδος από την ιδιοτέλεια με έργα αγάπης, με «προσκαρτέρηση» στόν Ναό «και ταίς εν αυτώ συνάξεσι», με πνευματική μελέτη και προσευχή. Γενικά, ο άγιος Γρηγόριος Παλαμάς δίνει ως περιεχόμενο της Κυριακής την ετοιμασία τού εαυτού μας «πρός υποδοχήν τών μελλόντων αγαθών», με «την των κακών απραξίαν» και την πράξη τών προσταγμάτων τού Θεού.

Όταν δέν τιμούμε τό δώρο της αργίας, με την εκπλήρωση τών επιθυμιών τού δωρεοδότη, τότε κάποτε αυτό τό δώρο θά «αρθή αφ’ ημών».

π. Θωμάς Βαμβίνης

Πηγή: "Εκκλησιαστική Παρέμβαση" Ιούλιος 2013

 

Πηγή: http://www.vic.com/~tscon/parembasis/2013/frames_13_07.htm

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel