Ζωηφόρος

Οι πιστοί με τη Θεία Κοινωνία κοινωνούν το αναστημένο σώμα του Χριστού;

Αυτό,  ανεξάρτητα από το αν είναι σωστό ή δεν είναι,  δεν είναι σωστό να λέγεται, γιατί υπάρχει κίνδυνος να νομίσει κάποιος ότι ο Χριστός  έχει πολλά σώματα,  και ότι π.χ.  το αναστημένο είναι προτιμότερο από το σταυρωμένο.

Το αναστημένο σώμα δεν παύει να είναι το  γεννημένο, το μεταμορφωμένο, το σταυρωμένο, το ενταφιασμένο, το ανειλημμένο, και αυτό το οποίο θα έχει  ο Χριστός, όταν θα έλθει «   μετά  δόξης  κρίναι  ζώντας  και  νεκρούς,  ου  της βασιλείας ουκ έσται τέλος ». Αλλά, όταν μιλάει κανείς για το Χριστό, δεν πρέπει να περιορίζεται και να αναφέρεται μόνο στο σώμα Του.   Έτσι, αντί των παραπάνω, το σωστό είναι να λέει ότι ο Χριστός είναι ο γεννηθείς, ο μεταμορφωθείς, ο σταυρωθείς, ο ενταφιασθείς, ο αναστηθείς, ο αναληφθείς κ.τ.λ. Μετά την Ανάσταση του  Χριστού  όλοι είπαν και λένε ότι ο Χριστός ανέστη, και όχι ότι το σώμα του Χριστού ανέστη, έτσι  απρόσωπα,  σαν να μη είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού, ο δεύτερο Πρόσωπο της  Αγίας Τριάδας.  Αλλά ας μείνουμε  περισσότερο στο  αρχικό  ερώτημα γράφοντας και τα παρακάτω, γιατί  το τι κοινωνούν οι πιστοί με τη Θεία Κοινωνία το είπε ο Ίδιος ο Χριστός, και δε χρειάζεται να το πει κανείς  άλλος, οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός:

α) Ο Κύριος είπε,« λάβετε, φάγετε· τούτό μου εστι το σώμα το υπέρ υμών Κλώμενον »(Α’ Κορ. ια’,24 ). Η λέξη «Κλώμενον» αναφέρεται προφανώς στο σώμα του Κυρίου κυρίως κατά την ώρα της σταυρικής Του θυσίας και ως εκ τούτου πριν την Ανάστασή Του.  Όπως είναι γνωστό ο Χριστός έπαθε,  σταυρώθηκε, πέθανε, αναστήθηκε, και δεν ξανασταυρώθηκε ώστε να  μπορεί να πει κάποιος ότι το σώμα Του ήταν   «κλώμενον»   μετά την Ανάστασή Του.

β) Επίσης ο Κύριος είπε,  «  Πίετε εξ αυτού πάντες·  τούτο γαρ εστι το αίμά μου το της καινής διαθήκης το περί πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών » (Ματ.κστ’,27-28).Η λέξη «εκχυνόμενον» αναφέρεται και αυτή στη σταυρική θυσία του Κυρίου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω για το σώμα.   Έτσι οι πιστοί  δεν κοινωνούν μόνο το σώμα του Χριστού αλλά και το αίμα.    Αν   λοιπόν   κάποιος πει ότι οι πιστοί κοινωνούν το αναστημένο σώμα του Χριστού,  παραβλέπει το αίμα  αφού δε λέει ούτε μπορεί   να πει ότι κοινωνούν και το αναστημένο αίμα Του. Και μη  πει κανείς ότι το αίμα εννοείται, γιατί,  αν εννοείται, δε θα το ανέφερε και ο Χριστός.    Ο  Κύριος είπε, «   ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον»(Ιω. στ’, 54).  Πώς λοιπόν κάποιος άλλος θα αλλάξει αυτά τα λόγια και θα πει ότι  ο Χριστός είπε μόνο,  ο τρώγων μου  το αναστημένο σώμα μου;

γ)  Πάντως ο χαρακτηρισμός αναστημένο σώμα του Χριστού προφανώς  δηλώνει το σώμα του Χριστού μετά την Ανάστασή Του. Δηλώνει το σώμα του Χριστού για το οποίο  ο Ίδιος  είπε στο Θωμά, « Φέρε τον δάκτυλόν σου ώδε και ίδε τας χείράς μου, και φέρε την χείρά σου και βάλε εις την πλευράν μου, και μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός »(Ιω. κ’, 27).  Αυτό όμως   το σώμα δεν είναι κάποιο άλλο, αλλά αυτό που βρισκόταν στον τάφο για τρεις ημέρες.  Στον τάφο όμως δεν ήταν ενωμένο με το πνεύμα του Κυρίου  παρά μόνο με τη Θεότητα Αυτού.  Μετά την Ανάσταση όμως  το σώμα του Χριστού ήταν πάλι ενωμένο με το πνεύμα Του και γι’ αυτό λέγεται αναστημένο.  Ποιος όμως το ανέστησε; Ασφαλώς ο Ίδιος ο Χριστός σύμφωνα με τα  εξής προφητικά Του λόγια που είπε στους Ιουδαίους,  «Λύσατε τον ναόν τούτον, και εν τρισίν ημέραις εγερώ αυτόν.  είπον ουν οι Ιουδαίοι· Τεσσαράκοντα και εξ έτεσιν ωκοδομήθη ο ναός ούτος, και συ εν τρισίν ημέραις εγερείς αυτόν;  εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού»( Ιω. β’, 19 - 21). Ο Απόστολος δε Παύλος  λέει χαρακτηριστικά, « εάν ομολογήσης εν τω στόματί σου Κύριον Ιησούν, και πιστεύσης εν τη καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν ήγειρεν εκ νεκρών, σωθήση »( Ρω. ι’,9). 

δ) Όσο για τη διαφοροποίηση της προσέγγισης του Χριστού από τους ανθρώπου μετά την Ανάστασή Του,  αυτή δεν οφείλεται σε αλλαγή του σώματος, αλλά στην  ενέργεια της Θεότητας Του, πράγμα που  συνέβη και στη Μεταμόρφωσή Του. Εκεί αναφέρεται ότι « μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών, και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φώς »( Ματ. ιζ’, 2). Δεν άλλαξε  το πρόσωπο αυτού ώστε να προσλάβει κάποιο άλλο,  αλλά « έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος ».  Άρα παρέμεινε  το  ίδιο. Και πώς όχι αφού,  « Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας »( Εβρ. ιγ’, 8).

από την ιστοσελίδα του: www.sostikalogia.com 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel