Ζωηφόρος

Τα Σκόπια ονομάζονταν Βαρντάρσκα!

Ἀπό τοῦἔτους 1912 τό βόρειοτµῆµα τῆς Μακεδονίας πού κατέλαβε ἡ Σερβία, δηλαδή αὐτό πού ἀποτελεῖσήµερα τόκράτοςτῶνΣκοπίων,

ἔλαβε τόὄνοµα Βαρντάρσκα (προφανῶς ἀπό τόνἄνεµο Βαρδάρη), ὅπως µαρτυρεῖ καί τό κατωτέρωγραµµατόσηµό τουςτῆς ἐποχῆςἐκείνης.

Ἡ διαβρωτική καί πανούργα πολιτική τοῦ Τίτο, µετά τό 1941, µετωνόµασε τήν Βαρντάρσκα σέ... ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, χωρίς νά τήν ἐπιστρέψη στήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί χωρίς τήν παραμικρή ἀντίδραση τοῦ ὀλετῆρος τῆς Ἑλλάδος, πρωθυπουργοῦ Κωνσταντίνου Καραµανλῆ, τόν ὁποῖο κάποιοι θεωροῦν καί ἐθνάρχη!

Ὁ Ἑλληνικός λαός δέν ἐνηµερώθηκε γιά τό γεγονός αὐτό µέχρι τοῦ ἔτους 1990 πού ἔγινε θέµα στήν Ἑλληνική Βουλή.

Στίς σηµερινές διαπραγµατεύσεις τῶν διπλωµατῶν µας ἔχει γίνει χρήση αὐτοῦ τοῦ γραµµατοσήµου τους;

πρωτ. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἀρ. Τεύχους 134

 

Ὀκτώβριος 2013

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel