Ζωηφόρος

Ημερίδα - Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;

Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν καί ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ.Πειραιῶς σέ συνεργασία μέ τήν Ἱ.Μ.Γλυφάδας, διοργάνωσαν καί πραγματοποίησαν τό Σάββατο 20-4-2013 καί ὥρα 4 ἕως 9 μ.μ. στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας Ἡμερίδα μέ θέμα: «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;».

 

Στήν ἡμερίδα συμμετεῖχαν πλῆθος κληρικῶν καί λαϊκῶν καθώς καί τό ΙΝΚΑ καί οἱ Ἕλληνες Youtubers.

Τήν ἔναρξη τῆς ἡμερίδος κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ μέ προσευχή καί ἀρχιερατική εὐλογία. Ἡ χορωδία «ἐν Ψαλτηρίῳ» ἀπέδωσε ἐπίκαιρους ὕμνους ἀπό τή θεόπνευστη Λατρεία μας. Στή συνέχεια ἀρχιερατικό χαιρετισμό καί εὐλογία ἀπηύθυνε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γλυφάδας κ. Παῦλος καί ὁ συντονιστής πανοσιολογιώτατος Ἀρχ/της π. Σαράντης Σαράντος μετέφερε τό χαιρετισμό τοῦ Πρωτεπιστάτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου.

Ἀκολούθησαν χαιρετισμοί τῆς ἐκπροσώπου τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης κ. Ἀγγελικῆς Καπετάνιου καί τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ ΙΝΚΑ κ. Δεληνταδάκη.

Ἀκολούθως ὁμίλησαν κατά τό πρόγραμμα οἱ:

Πανοσ. Ἀρχ/της Ἰωάννης Κοκάκης, Ἰατρός Ὀγκολόγος, μέ θέμα:

«Μεταμοσχεύσεις: ἕνα θετικό βῆμα ἤ ἕνας ἐπιστημονικός καιάδας;» [ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ]

κ. Παναγιώτης Κίκιλης, Ἰατρός Νεφρολόγος, Διευθυντής μονάδος αἱμοκάθαρσης νοσοκομείου Καλύμνου, μέ θέμα:

Ἡ θετική ὄψη τῶν μεταμοσχεύσεων. [ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ]

κ. Ἐμμανουήλ Παναγόπουλος FACS, Ἄμ. Ἐπ. Καθηγητής Χειρ/κῆς, τ. Συν/τής Δ/ντής Χειρ/κῆς Κλινικῆς - Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», μέ θέμα:

«Διασῴζεται σήμερα ὁ ἐγκεφαλικός θάνατος;» [ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ]

κ. Ἀθανάσιος Ἀβραμίδης, Καρδιολόγος, Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μέ θέμα:

«Εἰκαζόμενη συναίνεση». [ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ]

κ. Κωνσταντῖνος Καρακατσάνης, καθηγητής Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τῆς Ἰατρικῆ Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέ θέμα:

«Ὁ ''ἐγκεφαλικός θάνατος'' καί οἱ μεταμοσχεύσεις ἀνθρωπίνων ὀργάνων».[ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ]

πρωτοπρ. Ἰωάννης Φωτόπουλος, Νομικός - Θεολόγος μέ θέμα:

«Μεταμοσχεύσεις: θέσεις καί ἀντιθέσεις». [ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ]

κ. Χαράλαμπος Ἄνδραλης, Δικηγόρος, μέ θέμα:

«''Εἰκαζόμενη συναίνεση'' ἀπό Νομική ἄποψη».[ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ]

πρωτοπρ. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος, Θεολόγος- Οἰκονομολόγος μέ θέμα:

«Πλάνες καί ψεύδη γύρω ἀπό τό θέμα τῶν μεταμοσχεύσεων. Θεολογική προσέγγιση».

π. Βασίλειος Κοκολάκης, Γραμματέας ΕΠΜ,

Πορίσματα ἡμερίδος. [ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

(Σημ. ΔΕΝ ΔΟΘΗΣΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ). ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

Θά ἀναρτήσουμε σύντομα τήν ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία τοῦ πρωτοπρ. Κων. Στρατηγοπούλου καί σταδιακά καί τά βίντεο ὅλων τῶν εἰσηγήσεων.

Πηγή: http://www.orthros.eu/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%E1%BC%B0%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/572-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC-%E1%BC%A4-%E1%BC%80%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B6%CF%89%E1%BF%86%CF%82.html

***

Δελτίο Τύπου γιά τήν ἡμερίδα

«Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς»;

Μέ τίς εὐλογίες τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πειραιῶς καί Γλυφάδας ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ καί ἡ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΙΩΣΥΝΗ πραγματοποίησαν τό Σάββατο 20 Ἀπριλίου 2013 στό Στάδιο εἰρήνης καί Φιλίας ἡμερίδα μέ θέμα «Μεταμοσχεύσεις Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;» Καθηγητές Πανεπιστημίου, γιατροί, Θεολόγοι καί νομικοί τοποθετήθηκαν μέ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα ἀρνητικά στήν ἀφαίρεση μονῶν ζωτικῶν ὀργάνων.

Ἀπό ἰατρικῆς πλευρᾶς ἀποδείχτηκε ὅτι τό μή ἀναστρέψιμο κῶμα πού ὁρίζεται ὡς «ἐγκεφαλικός θάνατος» εἶναι κατάσταση ζωῆς καί γι΄αὐτό ὁ τελευταῖος δέν γίνεται δεκτός ὁμοφώνως ἀπό τήν παγκόσμια ἐπιστημονική κοινότητα. Ὁ ἐγκέφαλος δέν εἶναι ὁ κεντρικός ρυθμιστής πού καθιστᾶ ζωντανό καί ἑνιαῖο τόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό. Ὁ «ἐγκεφαλικός θάνατος» ἀποτελεῖ μόνο μιά ἰδεολογική κατασκευή κατάλληλη γιά τήν ἀφαίρεση ὀργάνων οὐσιαστικά ἀπό ζωντανούς δότες.

Καὶ οἱ δύο νόμοι τῶν μεταμοσχεύσεων ἐξάλλου ἀντιτίθενται στὰ μὴ ἀναθεωρητέα ἄρθρα 2 παρ. 1 καὶ 5 παρ. 1 τοῦ συντάγματος, καθὼς θίγουν τὸν πυρήνα τῆς ἀξίας τοῦ προσώπου, ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ τὸν ἄνθρωπο καὶ μετὰ θάνατον. Χειρότερα ἀκόμη, ὁ Ν. 3984/11 μέ τήν δῆθεν βελτίωσή του ἀπό τόν Ν. 4075/12 δίνει τή δυνατότητα ἀφαιρέσεως ὀργάνων ἀπό «ἐγκεφαλικά νεκρό», χωρίς νά ἔχει προηγηθεῖ ρητῶς ἡ συγκατάθεσή του, πράγμα πού φανερώνει ἔλλειψη σεβασμοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ἀλλά καί μεταχείρισή του ὡς κρατική ἰδιοκτησία, δημιουργώντας τίς ἰδεολογικές προϋποθέσεις γιά ἕνα βδελυκτό ἐμπόριο ἀνθρωπίνων ὀργάνων.

Θεολογικά ἐξεταζόμενος ὁ «ἐγκεφαλικός θάνατος» καί ἡ ἀφαίρεση ὀργάνων ἀποδείχτηκαν ἀσύμβατα μέ τήν ὀρθόδοξη εὐαγγελική καί πατερική διδασκαλία. Ἡ ψυχή, σύμφωνα μέ τούς ἁγίους Πατέρες ὑπάρχει «ἐξ ἄκρας συλλήψεως», πρό τῆς δημιουργίας τοῦ ἐγκεφάλου, βρίσκεται σέ ὅλα τά μέλη τοῦ σώματος τά ὁποῖα συγκρατεῖ καί ζωογονεῖ καί σέ περίπτωση καταστροφῆς ἑνός μέλους, ζεῖ στά ὑπόλοιπα μέλη. Ὁ Θεάνθρωπος Χριστός πού προσέλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση, τήν ἀνέστησε καί τήν ἀνέβασε ὁλόκληρη στή θεία δόξα, φανερώνοντας τήν ἀγάπη καί τό σεβασμό Του στήν ἀκεραιότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

Ὡς πρακτικό ἀποτέλεσμα τῆς ἡμερίδας προτάθηκε ἀπό τούς διοργανωτές ἡ συμπλήρωση ὑπεύθυνης δηλώσεως περί ἀρνήσεως ἀφαιρέσεως ζωτικῶν ὀργάνων. Μετά τό πέρας τῶν εἰσηγήσεων ἀναγνώσθηκαν τά Πορίσματα τῆς Ἡμερίδας καί Ψήφισμα πού ἐγκρίθηκε ὁμοφώνως.

Τήν ἐκδήλωση, τήν ὁποία παρακολούθησε πλῆθος κόσμου, πλαισίωσε ἡ χορωδία «ἐν Ψαλτηρίῳ».

Πηγή: http://www.orthros.eu/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%E1%BC%B0%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/573-%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%AE%CE%BD-%E1%BC%A1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC-%E1%BC%A4-%E1%BC%80%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B6%CF%89%E1%BF%86%CF%82.html

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel