Ζωηφόρος

Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας ''περί μεταμοσχεύσεων και δωρεάς οργάνων''

Εγκύκλιο για τις μεταμοσχεύσεις και την δωρεά οργάνων εξέδωσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων.

Παρακάτω ακολουθεί το κείμενο του Σεβασμιωτάτου κ. Παντελεήμονα:

 

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 4035/26-09-2013 Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί σχετικῆς προτροπῆς, διά τῆς παρούσης ἐπανερχόμεθα εἰς τό θέμα τῶν Μεταμοσχεύσεων καί τῆς Δωρεᾶς Ὀργάνων, τό ὁποῖον καί ἐξ’ αἰτίας πολλῶν νομοθετημάτων ἀποτελεῖ καίριον καί ἐπίμαχον ζήτημα, πού ἄπτεται τῆς λεγομένης Βιοηθικῆς.

Πρέπει νά ἀναφέρωμεν ὅτι μέ τόν Νόμον 3984/2011 ‘’περί Μεταμοσχεύσεων καί Δωρεᾶς Ὀργάνων’’, ὁ ὁποῖος ἀντικατέστησεν παλαιότερον ἰσχύοντα, εἰσήχθη ἡ ἔννοια τῆς εἰκαζομένης συναινέσεως, σύμφωνα μέ τήν ὁποῖαν ὅποιος δέν δηλώσει ἐγγράφως, ὅσον ἦταν ἐν ζωῇ, ὅτι ἀρνεῖται τήν μετά θάνατον δωρεάν τῶν ὀργάνων του, τότε αὐτομάτως θεωρεῖται καί δωρητής.

Αὐτό ἐσήμαινε ὅτι ὅποιος δέν ἀρνοῦνταν, ἄρα συναινοῦσε. Εἰς τό μέτρον αὐτό ἀντέδρασαν γιά διαφορετικούς λόγους πολλοί ἀρμόδιοι φορεῖς.

Κατόπιν τούτου, ἡ ἐπίμαχος αὐτή διάταξις διορθώθη διά τροπολογίας μέ τόν Νόμον 4075/2012, ὅπου εἰσάγεται ἡ ἔννοια τῆς οἰκογενειακῆς συναινέσεως.

Ἐπομένως, μέ τήν νέαν νομοθετικήν διάταξιν ἀπαιτεῖται ἡ συγκατάθεσις τῶν στενῶν συγγενῶν διά τάς μεταμοσχεύσεις καί τήν δωρεάν ὀργάνων.

Ταῦτα γνωρίζοντες ὑμῖν καθηκόντως προτρέπομεν ἅπαντας ὅπως ἀντιμετωπίσητε τό ὡς ἄνω θέμα κατά τήν ἔμφρονα κρίσιν Σας καί ἐπικαλούμενοι πᾶσαν ἀπό Θεοῦ εὐλογίαν, διατελοῦμεν

Μετ’ εὐχῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

 

Πηγή: http://immaroniaskomotinis.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%8C%CE%BD-%E1%BC%B1%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD-%CE%BA%CE%BB%E1%BF%86%CF%81%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%E1%BD%90%CF%83%CE%B5%CE%B2%E1%BF%86/

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel