Ζωηφόρος

Ερωτήσεις-Απαντήσεις από την ημερίδα «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;»

Ἐρωτήσεις ἀπό τήν Ἡμερίδα μέ θέμα: «Μεταμοσχεύσεις: Δωρεά ἤ ἀφαίρεση ζωῆς;»

Σάββατο 20-4-2013 καί ὥρα 4 ἕως 9 μ.μ. στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν καί Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ.Πειραιῶς σέ συνεργασία μέ τήν Ἱ.Μ.Γλυφάδας.

 

 (Σημ. ΔΕΝ ΔΟΘΗΣΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ). ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

Ἐρώτηση 1η

Ἐπειδὴ σκοπεύω νὰ ὑποβάλλω Ὑπεύθυνη Δήλωση πρὸς τὸν ΕΟΜ βάσει τοῦ ἀνηρτημένου στό διαδίκτυο ὑποδείγματος, παρακαλῶ νὰ μοῦ ἐξηγήσετε ποιὸν σκοπὸ ἐξυπηρετεῖ νὰ θεωρήσω 3 ἀντίγραφα ἀφοῦ ἕνα μόνον ἀποστέλλεται πρὸς τὸν ΕΟΜ;

Ὅλοι ὅσοι τοὺς ἐνημέρωσα καὶ τοὺς προέτρεψα νὰ ἐνεργήσουν ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ, εἶχαν τὴν ἴδια ἀπορία. Παρακαλῶ ἀπαντῆστε μου, εὐχαριστῶν ἐκ τῶν προτέρων.

Ἀπάντηση:

Προτείνουμε τή θεώρηση 3 ἀντιγράφων τὸ ἐλάχιστο, γιὰ τὴν περίπτωση καταστροφῆς τοῦ ἀρχείου τοῦ ΕΟΜ ἤ τῆς ἐσκεμμένης ἐκ μέρους του ἀποκρύψεως τῆς σχετικῆς δηλώσεως ἀρνήσεώς μας. Ἀποτελοῦν δηλ. τὸ ἀσφαλέστερο ἐπιβεβαιωτικὸ στοιχεῖο τῆς ἀρνήσεώς μας.

Ὅποιος θέλει μάλιστα, μπορεῖ νὰ θεωρήσει περισσότερα ἀντίτυπα γιὰ νὰ τὰ στείλει σὲ ἄτομα ἐμπιστοσύνης καὶ συχνῆς ἐπικοινωνίας, πρὸς φύλαξη.

Ἐρώτηση 2η: Τί πρέπει νὰ κάνουμε γιὰ νὰ μὴν ψηφιστεῖ ὁ νόμος;

Ἀπάντηση: Ὁ νόμος ἔχει ψηφισθεῖ. Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν μὲ τὸ ΙΝΚΑ ὅμως, θὰ προσφύγουν στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας γιὰ τὴν ἀκύρωση τοῦ νόμου ὡς ἀντισυνταγματικοῦ.

Ἐρώτηση 3η: Γιατί γιὰ τόσο σοβαρὸ θέμα δὲν γίνεται δημοψήφισμα;

Ἀπάντηση: Ὅπως ἔχουμε ἀντιληφθεῖ, οἱ κυβερνῶντες μας ἀποφεύγουν νὰ προσφύγουν σὲ δημοψήφισμα γιὰ ὅλα τὰ σημαντικὰ ἐθνικὰ θέματα, φοβούμενοι τὴν ἀπόρριψη τῶν σχεδίων τους ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Λαό. Ἐμεῖς βεβαίως καὶ θὰ ἐπιθυμούσαμε δημοψήφισμα, ἂν καὶ τὸ θεωροῦμε σχεδὸν ἀπίθανο, ἀπὸ πολιτικοὺς ποὺ ἔχουν σαφὲς ἔλλειμμα δημοκρατικῶν εὐαισθησιῶν, νὰ ἀναλάβουν τέτοιες πρωτοβουλίες.

Ἐρώτηση 4η: Μήπως ἡ κατάθεση ὑπεύθυνης δήλωσης ἀποτελεῖ σιωπηρὴ ἀποδοχὴ ὅτι ὁ μὴ καταθέτων δηλώνει ὅτι εἶναι δωρητὴς ὀργάνων κατὰ τὸ πνεῦμα τοῦ νόμου; Συμφωνεῖτε μὲ τὴν κατάθεση ὑπεύθυνης δήλωσης ἄρνησης μεταμόσχευσης;

Ἀπάντηση: Τὸ πρῶτο ποὺ θὰ ἤθελαν οἱ ὑπερασπιστὲς τῶν «πτωματικῶν μεταμοσχεύσεων» εἶναι νὰ μὴν καταθέσει πολὺς κόσμος τὴν ὑπεύθυνη δήλωση ἄρνησης δωρεᾶς ὀργάνων.

Ἐπιβάλλεται νὰ τὴν κάνουμε ὅλοι, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ φανεῖ ἡ ἀντίδραση τοῦ κόσμου σὲ τέτοιες πρακτικές. Σαφῶς καὶ δὲν ἐξάγεται ἀπὸ αὐτὴ τὴν κίνηση ὅτι συμφωνοῦμε μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ νόμου, ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, θὰ ἦταν καλὸ καὶ γιὰ ἐσᾶς νὰ προβεῖτε τάχιστα στὴν κατάθεση τῆς δήλωσης, διότι δὲν ξέρουμε πότε θὰ μᾶς βρεῖ τὸ κακὸ καὶ θά... «διαγνώσουν» τὸ θάνατό μας, χωρὶς αὐτὸς νὰ ἔχει ἐπέλθει.

Ἐρώτηση 5η : Ἡ σύζυγός μου πῆρε τὴν ἐπιμέλεια τῶν παιδιῶν καὶ μὲ ἀπεγύμνωσε νομικῶς ἀπὸ κάθε ἐξουσία καὶ δικαίωμα στὴ ζωή τους. Μπορῶ νὰ κάνω ἐγὼ ἀρνητικὴ δήλωση γιὰ τὰ παιδιά μου; Καὶ πῶς;

Ἀπάντηση: Τὸ δικαίωμα νὰ ἀποφασίσετε γιὰ ἕνα τόσο σοβαρὸ θέμα, ὅπως εἶναι ἡ σωματικὴ ἀκεραιότητα τῶν τέκνων σας, δὲν ἀνήκει στὴν ἐπιμέλεια τὴν ὁποία ἔχετε νομικῶς ἀπωλέσει, ἀλλὰ στὸν πυρήνα τῆς γονικῆς μέριμνας, ἡ ὁποία δὲν χάνεται ποτέ. Ὁ νόμος ὁρίζει ὅτι γιὰ νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ ἀφαίρεση ὀργάνων, ἀπαιτεῖται συναίνεση τῆς οἰκογένειας. Ὅσο στενὰ καὶ νὰ ἑρμηνευθεῖ ὁ ὅρος «οἰκογένεια», ὁ πατέρας πάντοτε θὰ συμπεριλαμβάνεται στὸν ὅρο αὐτό, ἀσχέτως ἂν δὲν κρατεῖ τὴν ἐπιμέλεια τῶν τέκνων. Ὁπότε, σᾶς συνιστοῦμε, συμπληρώνοντας τὴν ὑπεύθυνη δήλωση γιὰ τὴ δική σας ἄρνηση, νὰ συμπεριλάβετε καὶ τὰ ἀνήλικα τέκνα σας.

Μὲ τὴν ἐνηλικίωσή τους ὅμως, θὰ πρέπει ἀπὸ μόνα τους νὰ προβοῦν ἐκ νέου σὲ ἀτομικὴ ὑπεύθυνη δήλωση.

Πηγή: http://www.orthros.eu/%E1%BC%90%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%E1%BC%80%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/50-/580-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83-%E1%BC%80%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%AE%CE%BD-%E1%BC%A1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%C2%AB%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC-%E1%BC%A4-%E1%BC%80%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B6%CF%89%E1%BF%86%CF%82-%C2%BB.html

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel