Ζωηφόρος

Εορτοδρόμιο π. Μελετίου Καλαμαρά

Συνηθισμένες στή ζωή μας οἱ φράσεις: Εἶναι τοῦ δρόμου! βγῆκε στούς δρόμους! Πῆρε τούς δρόμους. Φράσεις, πού σημαίνουν. - Μή περιμένεις πιά τίποτε καλό!
Read more...
Ὁ ἅγιος Νικόλαος ἀπέχει ἀπό ἐμᾶς περισσότερο ἀπό 1700 χρόνια. Ἄλλα τόσα ἀπεῖχε ὁ Ἀβραάμ ἀπό τόν Χριστό. 1700 χρόνια εἶναι ἑκατοντάδες γενιές. Καί δημιουργεῖται τό ἐρώτημα:
Read more...
Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ (Ἰωάν. 2, 12-22) Τί σημαίνει λατρεύω τόν Χριστό;
Read more...
Σήμερα πού ἑορτάζομε τήν μνήμη τοῦ μεγάλου ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας, πατριάρχου Ἀλεξανδρείας τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου, πρέπει νά ὠφεληθοῦμε, παίρνοντας διδάγματα ἀπό τόν μεγάλο αὐτό ἀθλητή τῆς ὀρθοδόξου πίστεως.
Read more...
Ἤρθαμε ἐδῶ γιά τήν γιορτή, παράλληλα ἤρθαμε ἐδῶ γιά ἕνα τραπέζι.
Read more...
Ὅταν ὁ Κύριος παρέδωσε τόν νόμο στόν προφήτη Μωυσῆ καί τοῦ ὑπέδειξε πῶς πρέπει νά λατρεύει ὁ κόσμος τόν ἀληθινό Θεό, εἶπε:
Read more...
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου μας, εἶναι γιά μᾶς κάτι τό τόσο συνηθισμένο. Ὅλο αὐτόν βλέπομε μπροστά μας. Ὅλο γι᾿ αὐτόν μιλᾶμε. Ὅλο τόν κάνομε.
Read more...
Μπλέκεις χωρίς νά τό καταλάβεις Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, τοῦ ὁποίου τήν μνήμη ἐπιτελοῦμε σήμερα ἦταν ὁ μέγιστος τῶν προφητῶν. Ὁ πιό μεγάλος προφήτης. Καί κατά τήν μαρτυρία τοῦ Κυρίου μας, ὁ ἁγιώτερος ἄνθρωπος μετά τήν Παναγία, πού πέρασε στόν κόσμο.
Read more...
Ὁ Θεός καί ὁ ἑαυτός μας Ὅταν εἴμαστε στήν Ἐκκλησία καταλαβαίνομε πιό καλά τί ἤθελε νά πεῖ ἕνας ἅγιος πού ἔκανε τήν ἑξῆς προσευχή:
Read more...
Δούλη Κυρίου. Τίποτε ἄλλο Ὁ ἄνθρωπος πού ζεῖ μέ ἐλπίδα, βλέπει πιό μακρυά. Ὁ ἄνθρωπος πού ζεῖ μέ ἀγάπη, βλέπει πιό βαθειά. Ὁ ἄνθρωπος πού ζεῖ μέ πίστη, τά βλέπει ὅλα μέ ἕνα ἄλλο φῶς. Μέ τό φῶς τοῦ Θεοῦ. Καί τά βλέπει ὅλα σωστά. Μέ ἐλπίδα, μέ ἀγάπη καί μέ πίστη, ζοῦσε στή γῆ, ἡ ἁγία Μαρία τῆς Ναζαρέτ. Καί ἔβλεπε καί μακρυά καί βαθειά καί σωστά. Καί ἐκτιμοῦσε τά «ἔσω» πιό πολύ ἀπό τά «ἔξω». Τά «ἄνω», πιό πολύ ἀπό τά «κάτω». Τά ἄφθαρτα πιό πολύ ἀπό τά φθαρτά. Στό δρόμο αὐτό, βάδισε μέ συνέπεια καί μέ σταθερότητα. Καί γέμισε ἡ ψυχή της μέ τήν ὀμορφιά τοῦ Θεοῦ. Τίμησε τόν Θεό μέ τήν ὑπακοή της στό νόμο του καί τόν δόξασε μέ τήν εὐλάβεια καί μέ τήν προσευχή της. Ὁλόκληρη ἡ Παναγία, δόξασε καί τίμησε τόν Θεό. Μέ τό σῶμα καί τήν ψυχή της. Καί ὁ Θεός τήν…
Read more...
Ὁ ἅγιος καί ἔνδοξος προφήτης Ἠλίας τόν ὁποῖο ἤλθαμε σήμερα νά πανηγυρίσομε, εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἀδάμ μέχρι τήν ἐποχή τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἁγιώτερος, ὁ πιό ἀφοσιωμένος, ἐκεῖνος πού δοξάστηκε ἀπό τόν Θεό περισσότερο ἀπό ὅλους τούς ἄλλους προφῆτες, ἀφοῦ ἔστειλε πύρινο ἅρμα καί τόν παρέλαβε στή Βασιλεία του ζωντανό. Ἀνελήφθη στόν οὐρανό μέ τό σῶμα του χωρίς νά γευθῆ τόν ἐπίγειο σαρκικό θάνατο.
Read more...

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel