Ζωηφόρος

Χριστός Ανέστη..., Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Ακλειδιού Μυτιλήνης, Πάσχα του 2016

«Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος»

(Ο Ιησοῦς Χριστὸς αναστήθηκε αφού κατέβηκε και δίδαξε στους νεκρούς, καταπατώντας με τον θάνατό του τον φυσικὸ και τον πνευματικὸ θάνατο και σε όσους βρίσκονταν σε τάφους, είτε φυσικοὺς είτε πνευματικούς, χάρισε έτσι την αληθινὴ ζωή), Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Ακλειδιού Μυτιλήνης, Πάσχα του 2016.

Πολυμέσα

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration