Ζωηφόρος

Τα Συνεργαζόμενα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία της Θεσσαλονίκης για τις Ισλαμικές Σπουδές στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης

Συντονιστικό Όργανο Συνεργαζομένων Ορθοδόξων Χριστ. Σωματείων Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη, 5-3-2014

Προς το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α. Π. Θ.

 

Ελλογιμώτατε κ. Πρόεδρε, Ελλογιμώτατοι κ. Καθηγητές. Χαίρετε εν Κυρίω!

 

Το Συντονιστικό Όργανο των είκοσι (20) ΣυνεργαζομένωνΟρθοδόξων Χριστιανικών Σωματείων της Θεσσαλονίκης, όταν πληροφορηθήκαμε ότι μεθοδεύεται η ίδρυση Τμήματος ή κατεύθυνσης Ισλαμικών σπουδών στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ., εκπλαγήκαμε, και συνεδρίασε έκτακτα για τη συζήτηση του προκύψαντος θέματος. Διατυπώσαμε ότι το εν λόγω ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό, με πολλές προεκτάσεις, και ξεφεύγει των στενών ορίων της εσωτερικής λειτουργίας ενός πανεπιστημιακού τμήματος. Μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση, καταλήξαμε ότι η «παράξενη αυτή καινοτομία» θα επιφέρει μόνο αρνητικές επιπτώσεις, προβλέψιμες και μη, κοινωνικές, θρησκευτικές, εθνικές, κ.ά., για την αγιοτόκο πόλη της Θεσσαλονίκης, του Αγίου Δημητρίου και τη Μακεδονία γενικότερα. Γι΄ αυτό, για λόγους συνειδήσεως, σας γνωστοποιούμε ότι τα παρακάτω Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία:

«είμαστε άκρως αντίθετοι με την ίδρυση και λειτουργία αυτού του τμήματος ή κατεύθυνσης Ισλαμικών Σπουδών στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ.».

Για τους εξής σημαντικότερους λόγους:

1. Η ίδρυση και λειτουργία Τμήματος η κατεύθυνσης Ισλαμικών Σπουδών στο δημόσιοΕλληνικό Πανεπιστήμιο του Α.Π.Θ., το όποιο θα χρηματοδοτείται από την Ελληνική πολιτεία, είναι «αντισυνταγματική», όπως με νομικά επιχειρήματα το τεκμηρίωσε ο πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Λ. Νικόπουλος στην ανοικτή συνέλευση ενημέρωσης που έγινε στη Θεολογική Σχολή, στις 19.2.2014.

2. Η ίδρυση Τμήματος η κατεύθυνσης Ισλαμικών σπουδών έρχεται σε αντίθεση με την ταυτότητα της Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής στο Α.Π.Θ., όπως αυτή έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του λαού της Θεσσαλονίκης. Το Ισλαμικό Τμήμα θα αλλοιώσει τον Ορθόδοξο χαρακτήρα των παρεχόμενων σπουδών, θα υποβαθμίσει το πνευματικό και επιστημονικό επίπεδο της Σχολής και θα την μετατρέψει από Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή σε Σχολή Διαθρησκευτικών σπουδών, με έντονο συγκρητισμό.

3. Η ταυτόχρονη λειτουργία στη Θεολογική Σχολή Τμημάτων Ορθόδοξης Θεολογίας και Ισλαμικών Σπουδών, πιστεύουμε ότι θα είναι προβληματική, άκρως επικίνδυνη, πνευματικά ασύμβατη, μέχρι και «σχιζοφρενική» και εστία συγκρούσεων. Δεν είναι δυνατόν στην ίδια Σχολή η Τμήμα να διδάσκονται παράλληλα σε πανεπιστημιακό επίπεδο, χωρίς συνέπειες, η Ορθόδοξη Θεολογία, η αποκεκαλυμμένη μόνη αληθινή πίστη του Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού Χριστού, και η μισαλλόδοξη, δαιμονική «διδασκαλία» του ανήθικου γυναικά, καμηλιέρη και επιληπτικού ψευδοπροφήτη Μωάμεθ, του οποίου η θρησκεία, ο Μωαμεθανισμός, υβρίζει τον Ιησού Χριστό, διδάσκει το μίσος, τον Ιερό πόλεμο, «το τζιχάντ», αποκαλεί τους Χριστιανούς απίστους «γκιαούρ», και διώκει μέχρι σήμερα τους Χριστιανούς. Η συνύπαρξη των δύο αντίθετων τμημάτων δα δημιουργήσει διαμάχες και εχθρότητες μεταξύ των Ορθοδόξων φοιτητών και των φανατικών Μουσουλμάνων ή ενδεχομένως και μεταξύ των καθηγητών.

4. Εμφωλεύει ο κίνδυνος το τμήμα Ισλαμικών Σπουδών να λειτουργήσει ως πόρτα εισόδου, κερκόπορτα, να διεισδύσει στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στον ευρύτερο Βορειοελλαδικό χώρο ο Μουσουλμανικός φανατισμός και το «τζιχάντ», με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Οι σημερινές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα στη Συρία ενισχύουν τις εκτιμήσεις μας.

5. Με την ίδρυση του Τμήματος Ισλαμικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη και με τις πιθανές, καλά στημένες και οργανωμένες, «προβοκατόρικες δραστηριότητες του Ισλαμικού Τμήματος», σχεδιασμένες και υποστηριζόμενες ενδεχομένως από ξένα κέντρα, διαφαίνεται ο κίνδυνος, το περιορισμένο στο γεωγραφικό χώρο της Θράκης θέμα της «Μουσουλμανικής μειονότητας» να μεγιστοποιηθεί και να απλωθεί σιγά-σιγά σε όλη την περιοχή της Μακεδονίας.

6. Προβληματιστήκαμε όλοι στα παρακάτω ερωτήματα:

α. Σε ποιόν ανήκει η πρωτοβουλία ανακίνησης του σοβαρού αυτού θέματος;

β. Ποιος κοινωνικός ή άλλος φορέας ή συλλογικότητα ή κοινότητα ή έστω ομάδα υπέβαλε αίτημα ίδρυσης «του Τμήματος ή κατεύθυνσης Ισλαμικών Σπουδών στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ.;».

γ. Μήπως το προτεινόμενο Τμήμα είναι «φωτογραφία» για μερικούς, για να ικανοποιηθούν τα προσωπικά ιδιοτελή συμφέροντα τους, αδιαφορώντας για τις αρνητικές πνευματικές, κοινωνικές και εθνικές επιπτώσεις;

7. Τέλος, αυτό το σοβαρότατο θέμα, πού θα επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αν υλοποιηθεί, δεν θα πρέπει, ενωρίτερα, να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση;

Ελλογιμώτατε κ. Πρόεδρε και Ελλογιμώτατοι κ. Καθηγητές!

Για τους παραπάνω βάσιμους και σοβαρούς κατά την κρίση μας λόγους: «είμαστε άκρως αντίθετοι με τη δημιουργία Τμήματος ή κατεύθυνσης Ισλαμικών σπουδών στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ.».

Τα συνεργαζόμενα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Θεσσαλονίκης:

1. Γ.Ε.Χ.Α (Γονέων Ένωση Χριστιανική Αγωγή).

2. Σύλλογος Ορθόδοξου Ιεραποστολικής Δράσεως «Ο Μέγας Βασίλειος».

3. Τομέας Επιστημόνων «Μεγάλου Βασιλείου».

4. Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα «Απολύτρωσις».

5. Ορθόδοξη Αδελφότητα «Οσία Ξένη».

6. Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα «Ελπίδα».

7. Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα «Λυδία».

8. ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.

9. Σ.Φ.Ε.Β.Α.

10. Αδελφότης Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής.

11. Ιεραποστολικός Σύνδεσμος «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός».

12. «Παρακαταθήκη».

13. Εταιρεία' Ορθοδόξων Σπουδών.

14- Σύλλογος Πολυτέκνων «Οι Άγιοι Πάντες».

15. Σύλλογος «Παναγιόφιλον».

16. Σύλλογος «Εθνεγερσία».

17. Πρωτοβουλία Γονέων Β. Ελλάδος.

18. Πρωτοβουλία πολιτών για την Πνευματική Ελευθερία.

19. Ορθόδοξη Αδελφότητα «Αγάπη Χρίστου».

20. Φιλανθρωπικό Σωματείο «Μέριμνα των Φτωχών».

Για τα είκοσι (20) συνεργαζόμενα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία:

Με σεβασμό και τιμή

1. Πράντζος Λάϊος

2. Μπούτσικος Αναστάσιος

Κοινοποίηση:

1. Παναγιώτατον Μητροπολίτην Θεσ/νίκης κ.κ. Άνθιμον.

2. Υπουργόν Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κων/νον Αρβανιτόπουλον.

3. Υπουργόν Μακεδονίας-Θράκης κ. Θεόδωρον Καράογλου.

4. Υφυπουργούς Παιδείας:

α: κ. Συμεών Κεδίκογλου

β. κ. Κων/νον Γκιουλέκαν.

5. Πρύτανη Α.Π. Θ. κ. Μυλόπουλον.

6. Κοσμήτορα Θεολογικής Σχολής κ. Μ. Τρίτον.

 

Από το περιοδικό «Η Δράση μας», Τεύχος 521, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2014

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel