Ζωηφόρος

Ἀνακοίνωση τοῦ ΔΣ τῆς ΠΕΘ γιὰ τὶς ἀρχαιρεσίες τοῦ Νοεμβρίου 2017

Ἀνακοίνωση τοῦ ΔΣ τῆς ΠΕΘ

γιὰ τὶς ἀρχαιρεσίες τοῦ Νοεμβρίου 2017

 

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Αριθμ. Πρωτ.  85

Πρὸς τὰ ἀξιότιμα μέλη τῆς ΠΕΘ

                Ἀγαπητοὶ συνάδελφοι,

Σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅτι σύμφωνα μὲ τὸ Καταστατικό μας, ἐντὸς τοῦμηνὸς Νοεμβρίου 2017 θὰ διενεργηθοῦν οἱ ἀρχαιρεσίες γιὰ τὴν ἀνάδειξητοῦ νέου Διοικητικοῦ καὶ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου 2017-2019.

Δικαίωμα ὑποψηφιότητας ἔχουν ὅσοι εἶναι μέλη τῆς Ἑνώσεως ταμειακῶς τακτοποιημένα.

Ταμειακῶς τακτοποιημένα μέλη τῆς Ἑνώσεώς μας θεωροῦνται ἐκεῖναποὺ ἔχουν καταβάλει κανονικὰ τὶς συνδρομὲς τῶν δυὸ τελευταίων ἡμερολογιακῶν ἐτῶν, δηλαδὴτῶν ἐτῶν 2016 καὶ 2017.

Ἡ ἐτήσια συνδρομὴ εἶναι γιὰ τὰ μέλη μας 15.00 Εὐρώ(γιὰ τοὺς ἀδιόριστους Θεολόγους, ἡ ἐτήσια συνδρομή εἶναι 5.00 Εὐρώ).

Ἡ αἴτησή σας γιὰ ὑποψηφιότητα (βλ. ἑπόμενη σελίδα) πρέπει νὰ ἀποσταλεῖ στὴν ΠΕΘ (μέσω ΕΛΤΑ, fax, e-mail) ἤ νὰ κατατεθεῖ αὐτοπροσώπως στὸ Γραφεῖο τῆς ΠΕΘτὸ βραδύτερον μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Κάθε ὑποψήφιος παρακαλεῖται, ἐφ’ ὅσον τὸ ἐπιθυμεῖ, νὰ ἐπισυνάψειστὴν αἴτηση τοῦ ἕνα μικρὸ βιογραφικὸ σημείωμα, σὲ 6 τὸ πολὺ σειρές, γιὰἐνημέρωση τῶν μελῶν.

Μὲ συναδελφικοὺς χαιρετισμοὺς

Γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο

                Ὁ Πρόεδρος                                                       Ὁ Γενικὸς Γραμματέας

                         Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας                                     Παναγιώτης Τσαγκάρης

                                  Δρ Θεολογίας                                                           Mr Θεολογίας

***

ΑΙΤΗΣΗ

 

Τ.......................................................................................................

 Ἀθήνα........................ 2017

Πρὸς

τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο

τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων

Χαλκοκονδύλη 37 10432

ΑΘΗΝΑ

 

Σᾶς παρακαλῶ νὰ μὲ ἐγγράψετε στὸν κατάλογο τῶν ὑποψηφίων γιὰ τὸ Διοικητικό/Ἐποπτικὸ Συμβούλιο τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων κατὰ τὶς ἀρχαιρεσίες τῆς περιόδου Νοεμβρίου 2017.

Μὲ τιμὴ

 

 

Ὁ αἰτῶν/οῦσα

 

***

Ἀγαπητέ/ή Συνάδελφε/ισσα,

Στήριξε οἰκονομικὰ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων(ΠΕΘ).

Στηρίζοντας τὴν ΠΕΘ, στηρίζεις τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν,

στηρίζεις τὴ δική σου παρουσία στὸ ἐκπαιδευτικὸ γίγνεσθαι.

Ἡ ΠΕΘ ἀγωνίζεται καὶ ἀποδεδειγμένα, διεκδικεῖ δυναμικά,

κυρίως ὅμως ἀποτελεσματικά,

τὰ δίκαια τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν,

τὰ δίκαια τῶν Θεολόγων καθηγητῶν :

ü  ὀργανώνει δράσεις ὑπὲρ τῶν Θεολόγων καθηγητῶν,

ü  ἀγωνίζεται προσφεύγοντας, ὅταν χρειάζεται, στὴ δικαιοσύνη γιὰ τὸν χαρακτήρα, τὸ  περιεχόμενο, τὶς ὧρες διδασκαλίας, τὶς ἀπαλλαγὲς ποὺ ἀφοροῦν στὸ μάθημά μας,

ü  δυναμώνει τὴν παρουσία της στὰ ἠλεκτρονικὰ καὶ ἔντυπα ΜΜΕ,

ü  μειώνει δραστικὰ τὴν ἐτήσια συνδρομὴ γιὰ τὸ περιοδικὸ τὴν ΚΟΙΝΩΝΙΑ [15€ (ἀπό 25€) γιά τούς διορισμένους καί 5€ γιά τούς ἀδιόριστους Θεολόγους].

Συνάδελφε/ισσα ἡ ΠΕΘ χρειάζεται καὶ τὴ δική σου συνδρομὴ

γιὰ νὰ συνεχίσει νὰ ἀγωνίζεται γιὰ σένα καὶ γιὰ τὸ μάθημά μας.

Οἱ ἀγῶνες κερδίζονται μὲ πίστη καὶ δύναμη ψυχῆς ἀλλὰ

καὶ μὲ πνεῦμα ἑνότητας καὶ συλλογικότητας.

Μὴν ἀμελεῖς – ἐνίσχυσε τὴν ΠΕΘ,

ἐνίσχυσε τὴ δική σου φωνή.

Στήριξε - Ψήφισε στὶς ἐκλογὲς τοῦ Νοεμβρίου 2017. 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel