Ζωηφόρος

Ανακοίνωση της Ενωμένης Ρωμηοσύνης για το υπό ψήφιση αντιρατσιστικό νομοσχέδιο

            Θά θέλαμε νά συνεισφέρουμε στόν δημόσιο προβληματισμό γιά τό ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο ἀναδεικνύοντας ἕνα σημαντικό ἤ μᾶλλον τό σημαντικότερο πρόβλημα πού θά προκύψει στήν πράξη ἐάν τό νομοσχέδιο ψηφισθεῖ,  ὅπως τουλάχιστον διαφαίνεται καί προτείνεται.

 

            Μέ τό ἐν λόγῳ νομοσχέδιο πρόκειται νά κρίνονται ὡς ἐγκληματίες αὐτοί πού διέπονται ἀπό «ἐχθροπάθεια» πρός διάφορες κοινωνικές ὁμάδες μεταξύ τῶν ὁποίων καί οἱ ὁμοφυλόφιλοι.

            Ἄς θυμηθοῦμε τί ἀναφέρει γιά αὐτούς ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, εἷς ἐκ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Γένους μας: «Αὐτούς ἐγώ τούς λέγω ὅτι εἶναι χειρότεροι ἀπό τούς δολοφόνους. Διότι εἶναι καλλίτερα νά πεθάνει κάποιος παρά νά ζεῖ καί νά προσβάλλεται ἔτσι. Διότι ὁ δολοφόνος ἀπέσπασε τήν ψυχή ἀπό τό σῶμα, ἐνῷ αὐτός κατέστρεψε τήν ψυχή μαζί μέ τό σῶμα. Καί ὅποιο ἁμάρτημα κι ἄν πεῖς, δέν θά πεῖς κανένα ἴσο μέ τήν παρανομία αὐτή. Καί ἄν ἐκεῖνοι πού παθαίνουν αὐτά τό αἰσθάνονταν, θά δέχονταν ἄπειρους θανάτους προκειμένου νά μήν πάθουν αὐτό» ἤ σέ ἄλλο σημεῖο: « Δέν ὑπάρχει λοιπόν, δέν ὑπάρχει πιό ἀνόητο καί φοβερό πράγμα ἀπό τήν προσβολή αὐτή.  Διότι ἄν ὁ Παῦλος ὅταν μιλοῦσε γιά τήν πορνεία ἔλεγε ὅτι «κάθε ἁμάρτημα ποὺ θά μποροῦσε νά πράξει ἄνθρωπος,  εἶναι ἐκτός τοῦ σώματος,  αὐτός δέ ποὺ πορνεύει,  στό δικό του σῶμα ἁμαρτάνει»  τί θά μπορούσαμε νά ποῦμε γιά τή μανία αὐτή, ποὺ εἶναι χειρότερη ἀπό τήν πορνεία τόσο ποὺ δέν μποροῦμε νά ποῦμε; Διότι δέν λέγω μόνο ἐγώ αὐτό, ὅτι δηλαδή ἔγινες γυναίκα, ἀλλά ὅτι ἔχασες καί τήν ἰδιότητα τοῦ ἄνδρα καί οὔτε ἀπόκτησες αὐτή τή φύσι, οὔτε διατήρησες ἐκείνη πού εἶχες, ἀλλά ἔγινες κοινός προδότης κάθε φύσεως, καί ἄξιος νά καταδιώκεσαι καί νά λιθοβολεῖσαι ἀπό ἄνδρες καί γυναῖκες, ἐπειδή ἀδίκησες καί τά δύο φύλα»

            Σύμφωνα μέ τό πρός ψήφιση νομοσχέδιο ὁ Ἱερός Χρυσόστομος ἐάν ζοῦσε σήμερα θά ἦταν κατηγορούμενος (γιά ἄλλη μία φορά) αὐτή τή φορά γιά ἐχθροπάθεια  καί θά εἶχε καταδικασθεῖ ὡς ἐγκληματίας μαζί φυσικά μέ ὅλους ὅσους ἀκολουθοῦν ἤ ἀναπαράγουν τόν λόγο του ἤ τιμοῦν τή μνήμη του.

            Τό ἐπίμαχο νομοσχέδιο δέν εἶναι ἐπικίνδυνο διότι δέν καταδικάζει τή γενοκτονία λοιπῶν λαῶν πλήν τῶν Ἑβραίων. Ὡς Γένος δέν προσμένουμε τή νομοθετική ἀποδοκιμασία τοῦ Μαρτυρίου τῶν προγόνων μας. Τό αἷμα τοῦ Γένους μας ἔχει ἤδη καθαγιασθεῖ καί οἱ νεκροί του ἔχουν ἀνυψωθεῖ ἀπό τόν Κύριο, ἐνῷ τό πλῆθος τῶν ἀπό τότε Μαρτύρων καί τῶν Ὁμολογητῶν μας διαφυλάττει καί ἀποτελεῖ τήν ἐγγύηση τῆς μακροημέρευσης τοῦ Ἔθνους μας καί τή διαρκῆ ὑπενθύμιση τῆς βεβαίας καί τελειωτικῆς ἥττας τοῦ Ἐχθροῦ.

            Τό ἐπίμαχο νομοσχέδιο εἶναι ἐπικίνδυνο διότι προσπαθεῖ νά ἐπιβάλει συμπεριφορές ἀντίθετες μέ τήν Πίστη μας καί τήν Ἰδιοπροσωπία μας.

            Πῶς μπορεῖ ὁ ἴδιος βουλευτής πού διαγκωνίζεται στήν πρώτη σειρά τοῦ ἐκκλησιάσματος στή Δοξολογία τήν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί προσκυνᾶ τήν κάρα μέ τό ἄφθαρτο αὐτί τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου στό ὁποῖο Ἄγγελος Κυρίου ὑπαγόρευε τά θεόπνευστα κείμενά του, νά ψηφίζει ταυτόχρονα νόμο πού θά κατατάσσει τά ἴδια αὐτά θεόπνευστα κείμενα ὡς ἐχθροπαθῆ  καί ὅσους τά ἀναπαράγουν ἤ τά υἱοθετοῦν νά τούς τιμωρεῖ ὡς ἐγκληματίες;

            Σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ χώρα μας κατηγορεῖται κάθε ἔτος σέ σχετική διεθνῆ ἔκθεση γιά ἀντισημιτισμό λόγῳ τοῦ ὅτι δέν ἀπαλείφονται ἀπό τήν ὑμνογραφία τῆς  Μεγάλης Παρασκευῆς μέλη πού μιλοῦν γιά  «δυσσεβές γένος τῶν Ἑβραίων». Ἀντιλαμβάνεται κανείς τί ἐπίθεση θά πρέπει νά ἀναμένουμε στήν Πίστη μας ἐάν ψηφιστεῖ ὁ συγκεκριμένος νόμος;

Μέ τήν ψήφιση τοῦ ἐν λόγῳ νομοσχεδίου ὁ Ἑλληνικός λαός, διά τῶνἐκπροσώπων του, βάζει  πρόθυμα τόν λαιμό του  κάτω ἀπό τή λάμα  τοῦ Ἐχθροῦ.  Ἄς προσπαθήσουμε  να  ἀντιδράσουμε  τώρα προβληματίζοντας αὐτούς  τους  ἐκπροσώπους μας γιατί  μετά θά εἶναι ἀκόμη πιό δύσκολο…

 

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ, 30-8-2014

Αγιολογιο

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel