Ζωηφόρος

«Λυχνία» Φεβρουάριος 2008

Μηνιαίο Περιοδικό Ι.Μ.Νικοπόλεως & Πρεβέζης Αρ. Φύλλου 295 «Λυχνία» Φεβρουάριος 2008

 

«ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΗΜΕΡΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ;» του Ἀρχιμ. Ν.Κ.

«ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΜΟΥ» του Στάρετς Ἡλιόδωρου

«ΚΟΚΚΟΣ ΣΙΝΑΠΕΩΣ» του Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Μεγάλου

«ΤΟ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑ Σ» του Ἀρχιμ. Β.Λ

Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ, Ο ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΜΑΣ

 

ΤΟ   ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΟ   ΤΗΣ   ΣΟΦΙΑΣ

 

            Ἡ νοτιοαφρικανή συγγραφέας Ναντίν Γκόρντιμερ, πῆρε τό βραβεῖο Νόμπελ λογοτεχνίας τό 1991. Δίνοντας συνέντευξη πρόσφατα, σέ ἡλικία 83 ἐτῶν, γιά μιά ἀκόμη φορά δήλωσε «ἄθεη», διότι - ὅπως εἶπε – «ἡ θρησκεία εἶναι μιά μεγάλη πηγή βίας»! Καί πρόσθεσε:

 

            «Εἶναι μῦθος ὅτι τά γηρατειά εἶναι ἕνα εἶδος ‘πλατύσκαλου’, ἀπό ὅπου ἀγναντεύεις τόν κόσμο γεμάτος εἰρήνη καί σοφία. Ἔ, λοιπόν, δέν ὑπάρχει σοφία στά γηρατειά! Τά ἴδια ὑπαρξιακά ἐρωτήματα, πού εἶχα ὅταν ἤμουν 15 ἐτῶν, τά ἔχω καί τώρα. Φοβᾶμαι, πώς αὐτή τήν εἰρήνη τῶν γηρατειῶν δέν θά τήν νιώσω ποτέ!»

 

            Κυριολεκτικά τρομάζει κανείς, ἀκούγοντας ἕναν ἄνθρωπο σέ τέτοια ἡλικία, πού πῆρε μάλιστα τό ἀνώτατο βραβεῖο τῶν - κατά κόσμον - ‘ἀνθρώπων τοῦ πνεύματος’,

 

           νά ὁμολογεῖ τόσο ἀπερίφραστα τό ... κενό, στό ὁποῖο ἔχει βουλιάξει·

 

           νά παραδέχεται στά 83 της, ὅτι ποτέ δέν «μεγάλωσε» πνευματικά καί ὅτι παραμένει ἀκόμη μιά ἀνώριμη 15άρα!

 

           καί νά συνοψίζει τό ἀπόσταγμα, τῆς δῆθεν «σοφίας» της, στήν δῆθεν ... φοβερή διαπίστωση, ὅτι «ἡ θρησκεία εἶναι μιά μεγάλη πηγή βίας»!...

 

*    *    *

 

            Στίς 10 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τήν μνήμη ἑνός ὑπέργηρου ἁγίου· τοῦ ἁγίου καί ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους. Ὁ ἅγιος Χαραλάμπης μαρτύρησε γιά τόν Χριστό στήν ἡλικία τῶν 113 ἐτῶν. Φτάνοντας ὅμως στό «πλατύσκαλο» τόσο προχωρημένης ἡλικίας, αὐτός ἦταν γεμάτος ΚΑΙ σοφία ΚΑΙ εἰρήνη!

 

            Ποῦ καί πῶς τήν βρῆκε αὐτήν τήν σοφία ὁ ἅγιος Χαραλάμπης; Καί γιατί δέν τήν βρῆκε ἡ Γκόρντιμερ;

 

1.         Τήν σοφία του ὁ ἅγιος τήν ἀπόκτησε, κοπιάζοντας νά κρατάει πάντοτε ἀνοιχτά τά μάτια του στό Φῶς τοῦ Χριστοῦ, καί ἀνοιχτά τά αὐτιά του στά λόγια τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι ἄφηνε τήν καρδιά του, νά γεμίζει ἀπό τήν Μόνη Ἀληθινή Σοφία, τήν Σοφία τοῦ Θεοῦ.

 

2.         Τήν εἰρήνη του τήν ἀπόκτησε, κοπιάζοντας νά κρατάει πάντοτε καθαρή τήν συνείδησή του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, χωρίς νά κάνει συμβιβασμούς καί «ἐκπτώσεις» στήν τήρηση τοῦ ἁγίου θελήματός Του.

 

Ἔχοντας λοιπόν κοπιάσει ὅσο λίγοι, γιά νά ἀποκτήσει τούς δυό μεγάλους αὐτούς θησαυρούς τῆς σοφίας καί τῆς εἰρήνης, ἔδωσε κι αὐτός  τήν μαρτυρία του ὅτι πράγματι «ἡ - ἀληθινή - θρησκεία εἶναι μιά μεγάλη πηγή βίας»! Ὄχι ὅμως τῆς ἀπάνθρωπης βίας· ὄχι τῆς βίας ἐναντίον τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ὅπως τήν ἐννοοῦσε ἡ ἀνώριμη γερόντισσα Γκόρντιμερ. Ἀλλά τῆς σωτήριας βίας! Τῆς βίας ἐναντίον τοῦ κακοῦ ἑαυτοῦ μας· τῆς βίας ἐναντίον τῶν παθῶν μας· τῆς βίας ἐναντίον τοῦ ἐγωϊσμοῦ μας!

 

Τόν πνευματικό αὐτόν ἀγῶνα ἡ κ. Γκόρντιμερ δέν θέλησε οὔτε νά τόν σκεφθῆ· οὔτε νά τόν διανοηθῆ γιά τόν ἑαυτό της.

 

Ποίου ἦταν ἡ ζημία;

 

Ἀντίθετα ὁ ἅγιος Χαραλάμπης αὐτήν τήν μαρτυρία τήν ἐπισφράγισε μέ τό μαρτύριό του. Δέχθηκε ἑκούσια καί τήν βία τοῦ φρικτοῦ μαρτυρίου του. Καί τήν χρησιμοποίησε σάν σκά-λα, γιά νά ἀνεβῆ πολύ πιό πάνω ἀπό τό «πλατύσκαλο» τῶν γηρατειῶν, στήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν! Χαρακτηριστικά λέει ἕνα τροπάριο τῆς ἀκολουθίας του:

 

«Τῷ μαρτυρίῳ τῷ ὑπέρ Χριστοῦ, ὥσπερ κλίμακι χρησάμενος, ἀνῆλθες πρός οὐρανίους λειμῶνας...»

 

Μακάριος εἶναι, ὅποιος

 

           ἀφ’ ἑνός ζηλεύει τήν σοφία καί τήν εἰρήνη πού ἀπόκτησε ὁ ἅγιος Χαραλάμπης, καί

 

           ἀφ’ ἑτέρου ἀσκεῖ ἐλεύθερα πάνω στόν ἑαυτό του τήν βία, πού χρειάζεται, γιά νά κερδίσει αὐτούς τούς αἰώνιους θησαυρούς.

 

                        Ἀρχιμ. Β.Λ

 

ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΗΜΕΡΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ;

 

            Σ᾿ ἕνα στίχο τῶν χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας λέμε:

 

            -Χαῖρε ἡ τόν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. Νά χαίρεις, γιατί ἐγέννησες Ἐκεῖνον πού σπέρνει τήν ἁγνότητα (στήν ψυχή καί στό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου).

 

            Σπόρος εἶναι οἱ ἐντολές-ὁδηγίες τοῦ Χριστοῦ. Καθώς καί ἡ χάρη καί ἡ εὐλογία του γιά νά τίς ἐφαρμόσουμε στήν ζωή μας. Σέ μᾶς ἀνήκει ἡ καλλιέργεια, δηλαδή ὁ κόπος γιά νά ἀποκτήσουμε τήν ἁγνότητα, ἀλλά καί κάθε ἀρετή.

 

            Ὅμως, ἐδῶ παρουσιάζονται πελώριες ἀντιρρήσεις:

 

            -Μά, στόν 21ο αἰῶνα, εἶναι δυνατή ἡ ἁγνότητα μέχρι τόν γάμο; Καί, ἐπιτέλους, γιατί νά τό προσπαθήσουμε; Εἶναι, τάχα, τόσο σημαντικό γιά τήν ζωή μας; Καί καλά, γιά τίς ἄλλες ἀρετές, κάπως τό καταλαβαίνομε. Ἀλλά, γιά τήν ἁγνότητα;

 

            Γιά νά ἀπαντήσουμε σωστά, πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα:

 

1. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Θεός καί ὁ Δημιουργός τοῦ κόσμου καί φυσικά καί δικός μας. Ἔχει ἄπειρη ἀγάπη, ἔλεος, φιλανθρωπία γιά ὁλόκληρη τήν κτίση καί ἀκόμη περισσότερη γιά τό λογικό του δημιούργημα, τόν ἄνθρωπο. Συνεπῶς, δέν ἦρθε στόν κόσμο γιά νά μᾶς ταλαιπωρήσει, ἀλλά «γιά νά ἔχουμε ζωή καί μάλιστα περίσσευμα ζωῆς» (Ἰωάν. 10,10).

 

2. Κάθε ἐντολή-ὁδηγία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἱκανή καί ἀναγκαία συνθήκη γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος ἀπόλυτα φυσιολογικός στήν πνευματική καί σωματική του ζωή. Καί πάνω ἀπ᾿ ὅλα γιά νά ἔχει σχέση ἀληθινῆς ἀγάπης καί ἀφοσίωσης στόν Χριστό.

 

Γι᾿ αὐτό ἀκριβῶς, ἀξίζει (καί πολύ μάλιστα!) νά ἀγωνισθεῖ κανείς καί γιά τήν ἀρετή τῆς ἁγνότητας μέχρι τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου.

 

Ἀκόμη καί στήν πράξη τῆς ζωῆς, φαίνεται πώς κάτι γίνεται! Καί ἰδού ἕνα τρανταχτό παράδειγμα, πού θά τονώσει καί θά ἐνισχύσει μικρούς καί μεγάλους.

 

*            *           *

 

            Δημοσιεύτηκε σέ περιοδικό ἐφημερίδας (ΒΗΜΑGAZINO, 16-12-07) παρουσίαση καί συνέντευξη ἑνός διάσημου 25χρονου Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστοῦ τῆς ὁμάδας Μίλαν: τοῦ Ρικάρντο Ἴζεκσον, γνωστοῦ μέ τό χαϊδευτικό Κακά. Τό 2007 βραβεύθηκε ὡς ὁ καλύτερος ποδοσφαιριστής τῆς χρονιᾶς.

 

            Ὁ νεαρός, λοιπόν, Κακά, ἀπό τά δεκαεννηά του χρόνια εἶναι μέ μιά γυναίκα, τήν Καρολίν, τήν ὁποία γνώρισε σχεδόν ἀπό συνοικέσιο, μιά πού οἱ γονεῖς τους ἦταν παλιοί γνώριμοι. Καί ἔφτασε στό γάμο του, πέρυσι τό καλοκαίρι, παρθένος (ὅπως καί ἡ σύζυγός του). Ὁ ἴδιος λέει:

 

            -Ἡ ἁγία Γραφή διδάσκει ὅτι ἡ πραγματική ἀγάπη εἶναι αὐτή στήν ὁποία φθάνει κανείς μέ τόν γάμο(!)

 

            Φωτογραφίζεται μέ τό φανελάκι του πού γράφει «Ἀνήκω στόν Ἰησοῦ». Ἀποποιεῖται κάθε πειρασμό καί κραιπάλη, καταστάσεις μᾶλλον συνηθισμένες στόν ποδοσφαιρικό κόσμο. Καί ἀντί γιά ἄναρθρες κραυγές ἔπειτα ἀπό κάθε γκόλ ἤ νίκη τῆς ὁμάδας του, προτιμᾶ τήν προσευχή καί τίς εὐχαριστίες στόν Θεό.

 

            Κάποιοι δημοσιογράφοι τοῦ ἐπισημαίνουν ὅτι δέν εἶναι καί τόσο εὔκολο νά ἀκολουθήσει κανείς τέτοια πορεία ἁγνότητας καί ἐντιμότητας στήν ζωή του. Μέ χιλιάδες κορίτσια νά παραληροῦν σέ κάθε του ἐμφάνιση! Ὁ Κακά ἀπαντᾶ:

 

            -Συστήνω σέ ὅλους νά εἶναι πρόθυμοι νά κάνουν θυσίες. Οἱ θυσίες εἶναι σημαντικό πρᾶγμα στήν ζωή...

 

            Εἶναι φανερό ὅτι αὐτές οἱ θυσίες του ἀπορρέουν ἀπό τίς ἐντολές-ὁδηγίες τοῦ Χριστοῦ, γι᾿ αὐτό καί ἔχουν καί νόημα καί ἀξία!

 

*            *            *

 

            Ἄς ἔχουμε, λοιπόν, θάρρος ὅλοι μας καί ἰδιαίτερα οἱ νέοι. Εἶναι δυνατόν νά βαδίσουμε τόν ἴδιο δρόμο. Καρπός τῆς εὐλογημένης αὐτῆς πορείας εἶναι ἡ παντοτινή χαρά καί εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖες δέν ἀνταλλάσονται μέ τίποτε στήν ζωή μας.

 

Ἀρχιμ. Ν.Κ.

 

Στάρετς Ἡλιόδωρος(1795-1879)

 

ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΜΟΥ

 

            Ἕνας ἀδελφός ἐρώτησε τόν ὅσιο στάρετς Ἡλιόδωρο:

 

            -Τί εἶναι τό «θέλημά» μου;

 

            Τοῦ ἀπάντησε ὁ στάρετς:

 

            -Τό «θέλημά» μας εἶναι: νά θέλωμε, τήν κάθε στιγμή νά κάνωμε αὐτό πού μᾶς λέει ἡ διάθεσή μας· χωρίς νά θέλωμε νά ψάξωμε καί νά ἰδοῦμε, ἄν αὐτό πού ἐμεῖς θέλωμε, εἶναι σύμφωνο μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

 

            Μέ ἄλλα λόγια, τό «θέλημά» μας εἶναι: νά ἀφήνωμε νά κολλάει ἡ καρδιά μας σέ κάτι, πού εἶναι ἀντίθετο στό θέλημα τοῦ Θεοῦ· καί βλάπτει τήν ψυχή μας.

 

            Καί ὁ στάρετς πρόσθεσε:

 

            -Καί πρόσεξε. Ὅσο θά ζῆς κάνοντας τό θέλημά σου, προκοπή δέν θά ἰδεῖς.

 

*            *            *

 

            Ὅποιος ψάχνει νά ἰδεῖ, ἄν αὐτό πού θέλει εἶναι σύμφωνο μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁπωσδήποτε καί θά τό ἰδεῖ καί θά τό καταλάβει.

 

Μετάφραση: + ὁ Ν. Μ.

 

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Μεγάλου

 

ΚΟΚΚΟΣ ΣΙΝΑΠΕΩΣ

 

            Μόνο τά πουλιά μποροῦν νά καταλάβουν σωστά, τί θέλει νά μᾶς εἰπεῖ ὁ Κύριος, ὅταν παίρνει σάν εἰκόνα ἕνα σπειρί σινάπι, γιά νά μᾶς περιγράψει, τήν βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

 

*            *            *

 

            Λέγει: «Μέ τί εἶναι ὅμοια ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ; Μέ τί θά πρέπει νά τήν παρομοιάσω; Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μοιάζει μέ ἕνα σπειρί σινάπι! Πού ἕνας ἄνθρωπος τό πῆρε καί τό ἔρριξε στόν κῆπο του. Καί φύτρωσε καί ἔγινε δένδρο. Καί ἦρθαν τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ καί κάθισαν στά κλαδιά του (Λουκ. 13, 18-19).

 

            Αὐτό τό σινάπι, πού ἔπεσε στόν κῆπο καί μικρό σπειρί θάφτηκε στό χῶμα του· καί ἀπό τό χῶμα βγῆκε ἕνα μικρό βλασταράκι καί ἔγινε δένδρο· μεγάλο δένδρο.

 

            Τότε πού ἔπεσε στήν γῆ ἦταν ἕνα κουκουτσάκι μικρό. Ὅταν βγῆκε ἀπό τό χῶμα ἔγινε δένδρο.

 

            Κουκουτσάκι μᾶς Τόν δείχνει τόν Χριστό, ἡ ταπεινότητα τῆς σάρκας μας. Δένδρο, ἡ δύναμη τῆς θεϊκῆς μεγαλωσύνης Του. Κουκουτσάκι ὁ Κύριος! Καί γιά κάποιες ὧρες «τόν εἴδαμε, καί δέν εἶχε οὔτε ὄψη, οὔτε ὀμορφιά ὄχι θεϊκή, ἀλλά οὔτε ἀνθρώπινη» (Ἡσ. 53,2).

 

*            *          *

 

            Καί ὅμως ἔγινε δένδρο θεϊκό!

 

            Κλαδιά σ᾿ αὐτό τό δένδρο εἶναι οἱ ἅγιοι, πού κηρύττουν τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Καί τούς βλέπομε, πόσο πλατειά ἁπλώνουν τά κλαδιά τους. Πόσο; Καί μᾶς λέγει ὁ Κύριος γι᾿ αὐτούς: «Σέ ὅλη τή γῆ ἐξαπλώθηκε ὁ λόγος τους· στά πέρατα τῆς οἰκουμένης ἔφθασε τό κήρυγμά τους (Ψαλμ. 18,5)!

 

            Καί μέσα σ᾿ αὐτά τά κλαδιά πᾶνε καί κάθονται τά μικρά πουλιά, οἱ ἅγιες ψυχές, πού μέ τά φτερά τῆς ἀρετῆς τους, πετοῦν καί ὑψώνονται ἐπάνω ἀπό σκέψεις καί συναισθήματα γήινα.

 

*            *            *

 

            Κλαδιά στό δένδρο αὐτό εἶναι οἱ ἅγιοι. Κοντά τους, στά ἅγια λόγια τους βρίσκομε καί μεῖς ἀνάπαυση καί δροσιά καί παίρνομε καί ἐμεῖς, ὅλοι μας, παρηγορία!

 

            Καί μελετώντας τούς κόπους πού ἔκαμαν στή ζωή τους γιά τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ, βρίσκομε καί ἐμεῖς ἀνάπαυση, δηλ. εἰρήνη ψυχῆς καί χαρά.

 

Μετάφραση: + ὁ Ν.Μ.

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration