Ζωηφόρος

Απολυτίκιον της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου,

 

Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας,

εν τη κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε’

μετέστης προς την ζωήν, Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής’

και ταις πρεσβείαις ταις σαις λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.

 

Ηχογράφηση: Θεοτόκης  & Παν. Σιώτος

 copyright 2009 

 

www.zoiforos.gr

 

 

 

 

 

Πολυμέσα

Αγιολογιο

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration