Ζωηφόρος

(Βίντεο και φώτο) Παρακλητικός Κανόνας εις την Υπεραγία Θεοτόκον την "Φοβεράν Προστασίαν" στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μυτιλήνης, 14-6-2015

Η ιερά ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνα εις την Υπεραγία Θεοτόκον την "Φοβεράν Προστασίαν" στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου Μυτιλήνης στις 14-6-2015,

εμπρός στα λείψανα των Αγίων της Λέσβου και στην Ιερά Εικόνα της Παναγίας «Η Φοβερά Προστασία», κατά τη διάρκεια των λατρευτικών εκδηλώσεων των Ιερών Μητροπόλεων Μυτιλήνης και Μηθύμνης, για τον καθιερωμένο κατ΄ έτος εορτασμό της εβδομάδας των εν Λέσβω Αγίων.

Την ακολουθία του Παρακλητικός Κανόνος εις την Υπεραγία Θεοτόκον την "Φοβεράν Προστασίαν" τελούν οι ιερείς του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μυτιλήνης, π. Νικόλαος Βουλμές και π. Αντώνιος Αναστασέλλης.

Ψάλλει χορός ιεροψαλτών υπό τη διεύθυνση του μουσικολογιώτατου χοράρχη και Πρωτοψάλτη του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μυτιλήνης κ. Παναγιώτη Μανιάτη.

Μεγαλυνάρια

Άξιον έστιν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα του Θεού ημών.

Την Τιμιωτέραν των Χερουβείμ, και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν. την όντων Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Έχει Σην Εικόνα, την Ιεράν, του Κουτλουμουσίου η έν Άθω σεπτή Μονή, Φοβερά του κόσμου και Θεία Προστασία, καταφυγή γλυκειά και μέγα στήριγμα.

Κράζουσι χορείαις Χριστιανών, Κεχαριτωμένη, Προστασία η Φοβερά,

θλίψεων παντοίων, κινδύνων, πειρασμών και νόσων ανιάτων λύτρωσιν δώρησαι.

Πρέσβευε, απαύστως, τω Σω Υιώ, Γένους Προστασία Ορθοδόξων η

Φοβέρα, ίνα επηρείας ρυώμεθα και βλάβης εχθρών, οι προσιόντες τη αντιλήψει Σου.

Η σεπτή Εικών Σου, Μήτερ Θεού, όντως κεκλημένη, Προστασία η Φοβερά, τους ασπαζόμενους, Αυτή πληροί ισχύος και θάρρους αντικρούσαι τον παναλάστορα.

Πάντας προστατεύεις, ως αληθώς, σέβοντας σε Κόρη και φιλούντας,

την Σήν μορφής, τους εγγύς και πόρρω, ως Φοβερά τω όντι και Θεία Προστασία των ανυμνούντων Σε.

 

Πάσαι των Αγγέλων αι στατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η Δωδεκάς, οι άγιοι πάντες μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν είς το σωθήναι ημάς.

Media

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel