Ζωηφόρος

Κυκλοφορεί το φύλλο της 8.11.13 του «Ορθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

 

Φιμώνουν τούς παραδοσιακούς Ἱεράρχας καί Κληρικούς μέ τόν ἀντιρατσιστικόν νόμον. Ὑπονομεύει τήν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα καί τήν οἰκογένειαν τό κατατεθέν εἰς τήν Βουλήν νομοσχέδιον.

Ἄς θυμηθῆ τόν Ἅγ. Νεκτάριον καί νά μή συμμετάσχη εἰς τήν παπικήν ἡμερίδα.

Ἀνεξελέκτους διαστάσεις λαμβάνει ἡ κρίσις εἰς τὰς σχέσεις μεταξὺ τῶν ἑλληνορθοδόξων Πατριαρχῶν Ἀντιοχείας – Ἱεροσολύμων.

  Ἡ «Νέα Ἐποχή» καί ὁ διπλός Οἰκουμενισμός (πολιτικός καί θρησκευτικός). Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

Ἡ Νηστεία τῶν Χριστουγέννων. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.

Ἐκπτώσεις εἰς θέματα παραδόσεως καί πίστεως δέν ἐπιτρέπονται.

Ἔγκριτοι νομικοί νά ἀποφανθοῦν διάς τάς ἀπαλλαγάς ἐκ τοῦ ΜτΘ.Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου.

Μαραζώνουν οἰκονομικῶς αἱ Ἱεραὶ Μοναὶ τοῦ Σινᾶ, ὑπογραμμίζει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Δαμιανός.

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ μὲ ἐπιχειρήματα τοῦ σημιτικοῦ ΠΑΣΟΚ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας.

Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ὑπό Σεβ. Μητροπολιτῶν καί τῆς ΔΙΣ διά τάς πολιτικάς δολοφονίας.

 

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration