Ζωηφόρος

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τους χιλιαστές;

ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΗ

 

Αδελφέ μου,

Μόνο η αλήθεια τού Θεού σώζει τον άνθρωπο. Αυτή την αλήθεια μάς φανέρωσε οΚύριος μας Ιησούς Χριστός. Ήρθε στον κόσμο για να «κηρύξει το ευαγγέλιο τού Θεού»  (Μάρκ.1,14). Να διδάξει και να «μαρτυρήσει για την αλήθεια» (Ιω.18,37). Γνωρίζοντας, λοιπόν,  ο άνθρωπος την αλήθεια τού Χριστού ελευθερώνεται από την αμαρτία (Ιω.8,32). Υπακούονταςσ΄αυτήν (Α΄ Πέτρ.1,22) μετέχει στην αληθινή ζωή (Ιω.14,6).

Απέναντι στην αλήθεια τού Θεού βρίσκεται η πλάνη και η αίρεση. Η πλάνη αρνείται τηναλήθεια και η αίρεση τη νοθεύει. Έτσι ο άνθρωπος πού έπεσε σε πλάνη ή παρασύρθηκε απότην αίρεση χάνειτη δυνατότητα της σωτηρίας.

Η Εκκλησία, πού είναι «ο στύλος και το στήριγμα της αλήθειας» (Α΄Τιμ.3,15), από ταπρώτα χρόνια ακόμη, αγωνίστηκε σκληρά να κρατήσει ακέραιη και ανόθευτη την αλήθεια, πούμάς παρέδωσε ο Χριστός. Η συνεχής φροντίδα των Αποστόλων και των διαδόχων τους ήταννα προφυλάξουν τούς χριστιανούς από τις πλανεμένες διδασκαλίες, τούς «ψευδοδιδασκάλους»καιτούς «ψευδοπροφήτες» (Ματθ.7, 15 - Β΄ Πέτρ.2,1 - Α΄ Ιω.4,1).

Άνθρωποι αιρετικοί, που προσπάθησαν να διαστρέψουν την αλήθεια (Πράξ.20,30),  εμφανίστηκαν πολλοί. Τέτοιοι παλαιότερα ήταν οι Αρειανοί, οι Πνευματομάχοι, οι Εικονομάχοικαι άλλοι. Αιρετικοί υπάρχουν και στις μέρες μας. Εξίσου επικίνδυνοι με τούς παλιούς, καιυπηρετώντας τον ίδιο πάντα στόχο: κηρύσσοντας «διεστραμμένα» να αποσπούν τούςχριστιανούς «οπίσω αυτών». στην αίρεσή τους.

Από τούς πιο επικίνδυνους αιρετικούς των ημερών μας είναι και οι Χιλιαστές. Σ΄ αυτούςαναφέρεται το μικρό τούτο έντυπο, πού κρατάς στα χέρια σου. Σκοπό έχει να σε πληροφορήσειγια το τι πρέπει να γνωρίζεις γι΄ αυτούς. Διάβασέ το με προσοχή. Προσπάθησε ναανταποκριθείς σε ό,τι με αγάπη σου ζητάμε. Κάνε να φτάσει και σε χέρια άλλων αδελφών μας,  που πιθανόν βρίσκονται σε άγνοια ή ακόμη και σε κίνδυνο.

«Προσέχετε τούς ψευδοπροφήτες, οι οποίοι σάς έρχονται με ένδυμα προβάτων, ενώ μέσα τουςείναι λύκοι αρπακτικοί». (Ματθ. 7, 15)

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

Σ΄ ένα τόσο μικρό έντυπο, σαν αυτό πού κρατάς, είναι δύσκολο να εκθέσουμε όλες τιςαλήθειες της πίστεώς μας και να δώσουμε τις απαραίτητες εξηγήσεις. Περιοριζόμαστε, λοιπόν,  στο να απαριθμήσουμε τις πιο βασικές.

1. Βασική αλήθεια τού Χριστιανισμού είναι η πίστη στην Αγία Τριάδα. Ο Θεός είναι Έναςκατά την ουσία αλλά ταυτόχρονα Τριαδικός, δηλαδή τρία Πρόσωπα, ο Πατήρ, ο Υιός καιτο Άγιο Πνεύμα.

2. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστούς είναι «Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού». Γεννημένοςπροαιώνια από το Θεό Πατέρα, είναι της ίδιας ουσίας και της ίδιας φύσεως μ΄ Εκείνον.

Όντας, λοιπόν, τέλειος Θεός έγινε καιτέλειος άνθρωπος «δια την ημετέραν σωτηρίαν».

3. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Όπως ο Υιός, που γεννιέταιαπό το Θεό Πατέρα, είναι της ίδιας φύσεως μ΄ Εκείνον, έτσι και το Πνεύμα, που«εκπορεύεται» επίσης από τον Πατέρα (Ιω.15, 26), είναι πάλι της ίδιας φύσεως και τηςίδιας ουσίας, δηλαδή ο Θεός.

4. Ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο από σώμα. Έλαβε από το δημιουργό Θεό και ψυχή,  πού είναι αθάνατη. Ακόμη δεχόμαστε πώς η ζωή συνεχίζεται και μετά το θάνατό μας.

5. Για μάς τούς Ορθοδόξους η Παναγία είναι «η μητέρα τού Κυρίου» μας (Λουκ.1,43),  δηλαδή Θεοτόκος, αφού γέννησε το Χριστό μας.

6. Εμείς τιμούμε τούς Αγίους τού Θεού, δηλαδή εκείνους πού αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωήτους στο Θεό και έζησαν ακολουθώντας πιστά το θέλημά Του. Δεχόμαστε ακόμη πώςαυτή η μετοχή τους στη θεία ζωή, τούς δίνει τη δυνατότητα να μεσιτεύουν στο Θεό γιαμάς.

7. Ως χριστιανοί, ανήκουμε στην Εκκλησία, πού είναι το σώμα τού Χριστού μας.  

Σωζόμαστε μόνο όταν είμαστε μέλη της Εκκλησίας και όταν γινόμαστε μέτοχοι της θείαςχάριτος μέσω των μυστηρίων, που συνέστησε και παρέδωσε ο ίδιος ο Λυτρωτής μαςΙησούς.

8. Ο Σταυρός τού Κυρίου μας είναι το καύχημα όλων των πιστών, αφού επάνω τουθυσιάστηκε ο Λυτρωτής μας. τον τιμούσαν και τον προσκυνούσαν οι χριστιανοί ήδη απότα αποστολικά χρόνια. Έτσι κι εμείς εξακολουθούμε να τον σεβόμαστε και να τονπροσκυνούμε.

9. Οι Ορθόδοξοι τιμούμε και ασπαζόμαστε τις ιερές εικόνες. Όχι βέβαια, τα ξύλα, αλλά ταεικονιζόμενα ιερά πρόσωπα.

ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΚΕΙΝΟΙ

Οι Χιλιαστές είναι από τούς πιο φοβερούς αιρετικούς όλων των εποχών, διότιυιοθέτησαν και κηρύττουν τις περισσότερες από τις πλάνες, πού υποστηρίχτηκαν κατά καιρούςαπό διαφόρους αιρεσιάρχες. Σ΄ αυτές πρόσθεσαν και πολλές άλλες. Εδώ απλώς αναφέρουμετις μεγαλύτερες.

1. Οι Χιλιαστές όχι μόνο απορρίπτουν την πίστη στον Τριαδικό Θεό, αλλά φτάνουν ναγράφουν πώς η Τριαδική διδασκαλία προέρχεται από τη «διάνοια τού Σατανά».

2. Οι Χιλιαστές, όπως ο παλιός αιρεσιάρχης Άρειος, πού καταδικάστηκε από την Α΄οικουμενική Σύνοδο, αρνούνται τη θεότητα τού Χριστού μας και διδάσκουν πώς είναικτίσμα, δηλαδή δημιούργημα τού Θεού. Αυτή και μόνο η πλάνη τους δείχνει πως είναι«αντίχριστοι» (Α΄ Ιω. 2, 18).

3. για το Άγιο Πνεύμα οι Χιλιαστές προχωρούν ακόμη πιο πέρα και από τούς παλιούςΠνευματομάχους, πού καταδίκασε η Β΄ οικουμενική Σύνοδος. δεν παραδέχονται όχιμόνο τη θεότητά Του, αλλ΄ ούτε και την προσωπική Του υπόσταση. Το θεωρούν απλώςενεργό δύναμη τού Θεού.

4. Οι Χιλιαστές δεν πιστεύουν στην αθανασία της ψυχής, όπως παλιά οι Θνητοψηχίτες. Γι΄αυτούς ο άνθρωπος είναι μόνο σώμα. Ο,τι ονομάζουμε ψυχή, είναι απλώς η ζωή, όπως ακριβώς η ζωή των ζώων. Πεθαίνοντας ο άνθρωπος περιέχεται στην ανυπαρξία.  Εκμηδενίζεται.

5. Οι Χιλιαστές δεν αναγνωρίζουν την Παναγία ως Θεοτόκο και παρερμηνεύοντας, όπωςτο συνηθίζουν, διάφορα χωρία της Γραφής, απορρίπτουν ότι υπήρξε Αειπάρθενος.

6. Οι Χιλιαστές αρνούνται την ύπαρξη Αγίων και επομένως τις μεσιτείες τους και τηντιμητική προσκύνησή τους εκ μέρους των πιστών. Και είναι φυσικό, αφού δέχονται πώςοι άνθρωποι – άρα και οι Άγιοι – μετά το θάνατό τους εκμηδενίζονται.

7. Οι Χιλιαστές δεν πιστεύουν στην Εκκλησία. Αρνούνται τη σωστική χάρη των μυστηρίων.  Πολεμούν και διαβάλλουν τούς κληρικούς.

8. Οι Χιλιαστές δεν χρησιμοποιούν και δεν τιμούν το Σταυρό. Είναι χαρακτηριστικό: δενκάνουν ποτέ το σημείο τού σταυρού! Φτάνουν μάλιστα ν΄αποκαλούν εμάς τούςχριστιανούς πού τον προσκυνούμε ειδωλολάτρες!

9. Οι Χιλιαστές είναι εικονομάχοι. Όχι μόνο δεν τιμούν και δεν προσκυνούν τις εικόνεςαλλά τις χλευάζουν καιτις καταπατούν.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ

Ασφαλώς κάτι έχεις ακούσει για τούς Χιλιαστές. Ακόμη είναι πιθανό να έχουν χτυπήσεικαιτην πόρτα τού σπιτιού σου ή να τούς είδες κάπου (στη λαϊκή αγορά, σε μιά πλατεία ή σεκάποιο δρόμο), να πουλούν τα βιβλία και τα περιοδικά τους. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι οιΧιλιαστές;

• Πρόκειται για μιά ύπουλη και επικίνδυνη αίρεση. Μιά ξενόφερτη και ξενοκίνητηοργάνωση. Μιά τεράστια πολυεθνική μετοχική εταιρεία, πού εδρεύει στο Μπρούκλιν τηςΑμερικής και από κει, μέσω των βιβλίων και των περιοδικών της πού διοχετεύει σ΄ ολόκληρο τονκόσμο, κηρύττει τις πιο χοντροκομμένες πλάνες και επαναλαμβάνει τις περισσότερες από τιςαντιχριστιανικές διδασκαλίες, πού μέχρι σήμερα υποστήριξαν οι διάφοροι αιρετικοί.

• Η οργάνωση των Χιλιαστών («Βιβλική και Φυλλαδική Εταιρεία Σκοπιά») ξεκίνησε τονπερασμένο αιώνα (1881). Ιδρυτής και πρώτος αρχηγός της υπήρξε ο αμερικανοεβραίοςέμπορος Κάρολος Ρώσσελ.

• Οι Χιλιαστές μάς παρουσιάζονται με διάφορα ονόματα. Είναι κι αυτό ένα από τα πολλάτεχνάσματά τους. Αλλάζουν συχνά όχι μόνο ονόματα αλλά και διδασκαλία, όταν αυτόεξυπηρετεί τα συμφέροντά τους.

• Τα πιο γνωστά ονόματά τους είναι Χιλιαστές και μάρτυρες τού Ιεχωβά.

ΧΙΛΙΑΣΤΕΣονομάστηκαν, γιατί πιστεύουν πώς ο Χριστός θα έρθει στη γη για να εγκαθιδρύσει μιά επίγειαβασιλεία, πού θα διαρκέσει χίλια χρόνια. Έφτασαν μάλιστα να ορίσουν και χρονολογίες για «τοτέλος τού πονηρού κόσμου» και την έναρξη της βασιλείας πού, βέβαια, διαψεύστηκαν. Ητελευταία χρονολογία πού είχαν ορίσει ήταν το φθινόπωρο τού 1975. για μιά ακόμη φοράέπεσαν έξω και γελοιοποιήθηκαν!

• Οι Χιλιαστές θέλουν να αποκαλούνται ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ. με την ονομασία αυτή(«Γιεχωβάδες») είναι και πιο γνωστοί στο λαό μας. Γιατί θέλουν να ονομάζονται έτσι; Διότιισχυρίζονται πώς ο Θεός πρέπει να αποκαλείται μόνο με το εβραϊκό του όνομα «Ιεχωβά».  Όποιος δεν ονομάζει έτσι το Θεό δεν σώζεται! Ο ισχυρισμός είναι τελείως αστήρικτος. Όχιμόνο διότι ο Θεός στην Π. Διαθήκη ονομάζεται ακριβέστερα «Γιαχβέ» αλλά και διότι το όνομααυτό δεν είναι το μοναδικό. στην Π. Διαθήκη υπάρχουν και άλλα ονόματα τού Θεού.

• Τελευταία οι Χιλιαστές διεκδικούν ακόμη και το όνομα τού ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ. Ωστόσο, είναιολοφάνερο πώς το κάνουν για να εξαπατήσουν τούς απλούς και ακατατόπιστους αδελφούς μας. Χριστιανοί είναι μόνο εκείνοι πού πιστεύουν στο Χριστό. Όσοι αρνούνται τη θεότητά Του,  όπως οι Χιλιαστές, είναι αντίχριστοι.

«Αγαπητοί, να μην πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά να δοκιμάζετε τα πνεύματα, εάν είναι από τοΘεό, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες βγήκαν στον κόσμο». (Α΄ Ιω. 4, 1)

ΠΩΣ ΔΡΟΥΝ

Μιλώντας για την οργάνωση των μαρτύρων τού Ιεχωβά, θα πρέπει να καταλάβουμεκαλά πώς πρόκειται για ένα κολοσσιαίο οικονομικό οργανισμό. με κέντρο το Μπρούκλιν τηςΑμερικής η οργάνωση κατευθύνει μιά απίθανη προσηλυτιστική προπαγάνδα, για την οποίαδιατίθενται ανυπολόγιστα οικονομικά μέσα και στην οποία στρατεύονται τα ατυχή θύματα τηςχιλιαστικής πλάνης.

Κάθε μάρτυρας τού Ιεχωβά είναι εξάρτημα αυτού τού τεράστιου μηχανισμού και όργανοτων σχεδίων τού Μπρούκλιν. Ο «ζήλος» πού βλέπουμε να έχουν, διαδίδοντας τα έντυπά τουςκαι κηρύττοντας τις ιδέες τους, είναι αποτέλεσμα ψυχολογικού καταναγκασμού.

Το πιο σπουδαίο έργο των Χιλιαστών είναι η εξάπλωση των διδασκαλιών τους και ηδιάδοση των βιβλίων και των περιοδικών τους όπως η «ΣΚΟΠΙΑ» και το «ΞΥΠΝΑ». Είναι τόσομεγάλη η πλύση εγκεφάλου πού υφίστανται, ώστε τούς κάνει να πιστεύουν πώς αυτό πούκάνουν είναιτο πιο σπουδαίο έργο και ότι αποτελεί υπηρεσία και λατρεία προς τον Ιεχωβά!

Το σκοπό αυτό υπηρετεί ο μηχανισμός και η ιεραρχία της οργανώσεως πού έχουν, τοάφθονο χρήμα πού ξοδεύουν και εισπράττουν, οι συναθροίσεις πού πραγματοποιούν, τασυνέδρια πού οργανώνουν.

Οι Χιλιαστές κινούνται παντού:

Επισκέπτονται συνοικίες και γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι.

Κυκλοφορούν στους δρόμους, τις πλατείες, τις στάσεις των λεωφορείων, και σταματούνανύποπτους διαβάτες.

Στέκονται στους φωτεινούς σηματοδότες των δρόμων προτείνοντας τα περιοδικά τους σεοδηγούς αυτοκινήτων.

Τελευταία εμφανίζονται και στους χώρους των λαϊκών αγορών.

Οι Χιλιαστές αρέσκονται να ονομάζονται και «σπουδαστές των Γραφών». Κρατούνπάντοτε στα χέρια τους ή στις τσάντες τους την Αγία Γραφή και είναι έτοιμοι, αν χρειαστεί, ν΄αρχίσουν να αραδιάζουν επιλεγμένα βιβλικά χωρία. μην τούς πιστεύεις. για τούς Χιλιαστέςπάνω από την Αγία Γραφή βρίσκεται το περιοδικό «ΣΚΟΠΙΑ». τα χωρία της Αγίας Γραφής, πούπαρερμηνεύουν φρικτά, τα χρησιμοποιούν για να εξαπατήσουν τούς αφελείς.

Ένα από τα πολλά τεχνάσματα που χρησιμοποιούν οι Χιλιαστές, είναι και η ευγένεια.

Χτυπώντας την πόρτα ενός σπιτιού εμφανίζονται γλυκομίλητοι και χαμογελαστοί. Προσοχή!  δεν είναι αυθόρμητη η συμπεριφορά τους. Έχουν πάρει οδηγίες γι΄ αυτό. Και το κάνουν για ναξεγελάσουν τα υποψήφια θύματά τους.

ΠΩΣ Ν΄ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ

Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε καλά: Οι μάρτυρες τού Ιεχωβά είναι πολύεπικίνδυνοι. Τόσο για τις φοβερές πλάνες πού διδάσκουν όσο και για το σύστημα πούακολουθούν, προκειμένου να μάς αιχμαλωτίσουν στην αίρεσή τους. Είναι ανάγκη, λοιπόν, ναείμαστε πάντοτε προσεκτικοί και να αντιδρούμε σωστά.

Αν χτυπήσουν την πόρτα μας, θα τούς διώξουμε χωρίς καμία συζήτηση. Είναιαφέλεια να πιστεύουμε πώς με τη συζήτηση μαζί τους είναι πιθανό να τούς βοηθήσουμε. Δενέρχονται να μάς ακούσουν. Έρχονται για να πλασάρουν το δηλητήριο της πλάνης τους,  ακολουθώντας καλά μελετημένο και δοκιμασμένο σχέδιο. Συζήτηση μαζί τους σημαίνει γι΄αυτούς πώς δείξαμε ενδιαφέρον. Θ΄ ανοίξουν καρτέλα με τα στοιχεία μας. Και μετά από λίγεςμέρες θα μάς ξανάρθουν.

Μακριά από τα χέρια μας τα περιοδικά τους «ΣΚΟΠΙΑ» και «ΞΥΠΝΑ», καθώς και ταδιάφορα βιβλία τους. Ούτε μιά δραχμή για τον κορβανά των μαρτύρων τού Ιεχωβά. Δεναγοράζουμε, λοιπόν, τίποτε και δεν δεχόμαστε τίποτε, έστω κι αν μάς το προσφέρουνδωρεάν.

Αν εμφανιστούν Χιλιαστές στη συνοικία και τη γειτονιά μας, δεν φτάνει εμείς μόνο να μηντούς ανοίξουμε την πόρτα. Πρέπει να ενημερώσουμε σχετικά και τούς άλλους ενοίκους τηςπολυκατοικίας ή τούς γείτονές μας. Να ξέρουν κι εκείνοι για τι πρόκειται. Ακόμη αςφροντίσουμε αμέσως να ειδοποιήσουμε και τον εφημέριο της ενορίας μας.

Τούς ιερείς μας ακόμη ενημερώνουμε, αν μάθουμε πώς σε κάποιο σπίτι της γειτονιάςμας γίνονται συναθροίσεις Χιλιαστών ή ακόμη αν πληροφορηθούμε πώς κάποιος αδελφός μαςχριστιανός κινδυνεύει να πέσει στα δίχτυα τους.

δεν παραλείπουμε επίσης να επισημαίνουμε τον κίνδυνο και στους συγγενείς και φίλουςμας και να τούς συνιστούμε να μη δέχονται επισκέψεις Χιλιαστών στα σπίτια τους.

Είναι χρήσιμο και για μάς τούς ίδιους, αλλά και για να μπορέσουμε να προστατεύσουμεκαι άλλους, να είμαστε κατατοπισμένοι πάνω στα όσα διδάσκουν οι Χιλιαστές. Υπάρχουνσήμερα αξιόλογα αντιχιλιαστικά βιβλία, πού μπορεί ο εφημέριός μας να μάς υποδείξει ή καιμόνοι μας να αναζητήσουμε στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Ο Κύριος μάς ζητά ν΄ αγαπάμε όλους τούς ανθρώπους. Επομένως καιτούς Χιλιαστές, πού έπεισαν θύματα μιάς καταχθόνιας προπαγάνδας.  Λυπούμαστε βαθιά γιατί πρόδωσαν την πίστη τους κι απομακρύνθηκαν από την αλήθειατού Χριστού. Εκείνο πού θέλουμε και για το οποίο προσευχόμαστε, είναι να τούς φωτίσει οΘεός να επιστρέψουν στο φως καιτην ορθή πίστη.

Αν κάτι αποστρεφόμαστε, αυτό δεν είναι οι μάρτυρες τού Ιεχωβά, αλλά οι φρικτέςαιρέσεις πού υποστηρίζουν και προσπαθούν με λυσσαλέο πείσμα να μάς επιβάλλουν.

⋆⋆⋆

Ανήκουμε ως χριστιανοί στην ορθόδοξη Εκκλησία τού Χριστού, δηλαδή την Εκκλησίαπού κράτησε ανόθευτη κι απαραχάρακτη την αλήθεια, την οποία αποκάλυψε στους ανθρώπουςο Χριστός μας και μάς παρέδωσαν οι Απόστολοίτου.

Αυτό ασφαλώς αποτελεί για μας ένα υψηλό προνόμιο και μιά μεγάλη τιμή. Ταυτόχροναόμως γεννά και ορισμένες υποχρεώσεις. Έχουμε χρέος να γνωρίζουμε την πίστη μας. Ποιάείναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας.

Ιδιαίτερα οφείλουμε να μελετούμε την Αγία Γραφή, πού είναι ο ζωντανός λόγος τού Θεού.

Πρέπει να τονίσουμε πώς, αν οι Χιλιαστές καταφέρνουν μερικές φορές να εξαπατήσουνορισμένους, αυτό γίνεται γιατί πολλοί από μάς τούς χριστιανούς είναι ακατατόπιστοι στα θέματατης πίστεως.

⋆⋆⋆

Η ορθόδοξη πίστη, ωστόσο δεν είναι μόνο υπόθεση γνώσεως. Κυρίως είναι ορθόςτρόπος ζωής.

Ο Χριστός καλεί όλους μας όχι απλώς να τον γνωρίσουμε, αλλά να ζήσουμε τη δική Τουζωή μέσα στην Εκκλησία πού ο ίδιος ίδρυσε.

Η συνεπής χριστιανική ζωή όλων μας είναι ή πιο πειστική απόδειξη ότι η πίστη μας είναιη μόνη ορθή πίστη.

Ο χριστιανός που ζει ενωμένος με το Χριστό με τη συχνή προσευχή, με την τακτικήσυμμετοχή του στα μυστήρια και την κοινή λατρεία, τη ζωή και τα έργα της ενορίας του,  βρίσκεται σε ασφάλεια. Ανήκοντας οργανικά και όχι τυπικά στα λογικά πρόβατα της ποίμνηςτού Χριστού, πού είναι η Εκκλησία, δεν κινδυνεύει από τούς λύκους, τούς διαφόρους δηλαδήαιρετικούς (Ιω. 10, 1-16).

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel