Ζωηφόρος

Παρέμβαση διαμαρτυρία εκπαιδευτικών για τα σεμινάρια Γιόγκα,

Παρέμβαση διαμαρτυρία εκπαιδευτικών

για τα σεμινάρια Γιόγκα

 

Με αφορμή ενός εγγράφου που αφορά την εισαγωγή νέων και ανορθόδοξων μεθόδων στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως είναι η ψυχοτεχνική μέθοδος της Γιόγκα, πήραμε την πρωτοβουλία, εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με μακρά θητεία στο σχολείο, να υποβάλουμε τη διαμαρτυρία μας στην προϊσταμένη αρχή.

 

Κατά τη διάρκεια της αρχικής διακίνησης του εγγράφου διαμαρτυρίας μας είχαμε κάποια σημαντική εξέλιξη. Κατετέθη, χωρίς να το γνωρίζουμε, επερώτηση στη Βουλή για το ίδιο θέμα και διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δοθεί επίσημη άδεια άνωθεν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα Σεμινάρια ακυρώθηκαν ή τουλάχιστον έφυγε από αυτά ο λογότυπος του Υπουργείου Παιδείας.

 

Γι' αυτό το λόγο, συνεχίζουμε την ενημέρωση των συναδέλφων με ελαφρά τροποποιημένο το αρχικό κείμενο και την ελπίδα να εισακουστούμε με υπευθυνότητα και προσοχή από τους αξιότιμους προϊσταμένους μας.

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ:

 

Προς τον κ. Παρασκευά Γιαλούρη

Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής

 

Κοινοποίηση:

1. κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. κ. Αθανάσιο Νικολόπουλο, Διευθυντή Διεύθυνσης Σπουδών ΥΠΕΠΘ.

3. κ. Σωτήριο Γκλαβά, Πρόεδρο Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αιγαίου Πελάγους 1-3, Αγ. Παρασκευή.

4. κα Χάρι Σχολινάκη, Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Kαθοδήγησης Δ.Ε. της Περιφέρειας Δ/νσης Αττικής.

5. κ. Δημήτριο Σκρέτα, Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Kαθοδήγησης Π.Ε. της Περιφέρειας Δ/νσης Αττικής.

 

ΘΕΜΑ: Παρέμβαση- διαμαρτυρία Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής σχετικά με την προώθηση από το Υπουργείο Παιδείας Σεμιναρίων με τίτλο: «Η Yoga στην Εκπαίδευση» για όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο που κοινοποιήθηκε από το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Β΄ Δ/νσης Δ.Ε. Αθήνας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, γίνεται γνωστό ότι το Υπουργείο Παιδείας (και συγκεκριμένα ο Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Β΄ Δ/νσης Δ.Ε. Αθήνας κ. Νικόλαος Τριπόδης), σε συνεργασία με τη Γερμανική Σχολή Αθηνών, διοργανώνει σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τίτλο: «Η Yoga στην Εκπαίδευση».

 

Οι λόγοι που στοιχειοθετούν την παρέμβαση - διαμαρτυρία μας είναι οι εξής:

 

1. To παραπάνω έγγραφο κυκλοφορεί με την υπογραφή ενός Σχολικού Συμβούλου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για σεμινάρια Γιόγκα και Kαράτε, χωρίς να υπογράφεται ή να συνοδεύεται από διαβιβαστικό που να φαίνεται η σύμφωνη γνώμη της προϊσταμένης αρχής.

 

2. Εκφράζεται εύλογα η ανησυχία από γονείς και συναδέλφους εκπαιδευτικούς.........

 

ότι μέσω ενεργειών που φαίνεται να προέρχονται από το Υπουργείο Παιδείας συστήνονται ψυχοσωματικές τεχνικές, ξένης θρησκευτικής προέλευσης και αμφιβόλου ψυχοπαιδαγωγικής σκοπιμότητας, ως κατάλληλες να ενταχθούν στα υπάρχοντα εκπαιδευτικά ή μετεκπαιδευτικά προγράμματα (λ.χ. Αγωγή Υγείας). Για την ίδια αιτία, εξάλλου, θα υπήρχε και πάλι λόγος διαμαρτυρίας, εάν κάποιο άλλο σχετικό έγγραφο πρότεινε προγράμματα γυμναστικής ή φυσικής δραστηριότητας με βάση «καλογερικές» ή μουσουλμανικές μετάνοιες.

 

3. Υπογραμμίζεται ότι, από πλευράς εκπαιδευτικής πρακτικής, η Γιόγκα δεν εντάσσεται μέχρι τώρα σε κανένα απολύτως Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ούτε της Πρωτοβάθμιας ούτε της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

4. Δημιουργείται η βάσιμη υπόνοια ότι η αποδοχή ενός τέτοιου εκπαιδευτικού ή μετεκπαιδευτικού σχήματος, όπως «Μαθήματα Γιόγκα» μπορεί, από νομική άποψη, να σημαίνει για κάποιους έναν αθέμιτο θρησκευτικό προσηλυτισμό, αφού αποκρύπτεται η ουσιώδης βάση του (*).

 

5. Η εφαρμογή των συγκεκριμένων και παρεμφερών ψυχοσωματικών πρακτικών είναι δυνατόν να επιφέρει σοβαρότατες σωματικές και ψυχικές βλάβες τόσο στους ενήλικες ασκούμενους όσο κυρίως στα παιδιά, όπως αποδεικνύεται από τη διεθνή βιβλιογραφία.

 

Αφορμή για τη διατύπωση του τελευταίου επιχειρήματος είναι η μαρτυρία πολλών συναδέλφων εκπαιδευτικών για το επικίνδυνο, γνωστό πλέον παιχνίδι που είναι πολύ δημοφιλές σε παιδιά του Γυμνασίου και των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού, που στηρίζεται σε πρακτική γιόγκα και προτρέπει σε παρατεταμένο κράτημα της αναπνοής μέχρι λιποθυμίας, εμπειρίας που συνοδεύεται, όπως ισχυρίζονται τα παιδιά που το παίζουν, από την αίσθηση ακοής κάποιων φωνών. Πρόσφατο περιστατικό συνέβη σε Δημοτικό Σχολείο της Γλυφάδας (στα μέσα Μαΐου του 2009) με παιδί της Στ΄ Δημοτικού, το οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το σχολείο στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι το είχε οδηγήσει σε ένα σημείο πριν από το θάνατο.

 

Επειδή αυτά και παρόμοια σεμινάρια έχουν όχι μόνον αμφίβολη αποτελεσματικότητα, αλλά κρύβουν και επικινδυνότητα, ιδιαίτερα όταν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί θελήσουν να μεταφέρουν ό,τι έμαθαν στο χώρο του σχολείου, με απρόβλεπτες επιπτώσεις για την ψυχική υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών, παρακαλούμε θερμώς να επανεξετάσετε το ζήτημα και να αναθεωρήσετε την τυχόν έγκρισή σας για την εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων.

 

Με ιδιαίτερη τιμή,

 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 

(*) Ως στόχος της Γιόγκα ορίζεται από τους ειδικούς επιστήμονες η συγχώνευση στο απρόσωπο, απόλυτο «Ένα» του Ινδουισμού ή η συγχώνευση στο «κενό» του Βουδιστικού νιρβάνα (βλ. Dr Ankerberg, John & Dr Weldon, John, Encyclopedia of New Age Beliefs, Harvest House Publishers, 1996, σελ. 395).

 

Σας παρακαλούμε, όσοι θέλετε να συμμετάσχετε στη διαμαρτυρία μας επωνύμως, να μας το δηλώσετε στην παρακάτω διεύθυνση:

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ζητάμε: Όνομα, ΠΕ... και σχολείο.

 

π.χ. Nικολάου Γεώργιος, ΠΕ 70, 10ο Δημ. Σχoλείο Νίκαιας.

 

Αν κάποιος έχει κάποια διοικητική θέση, αν λ.χ. είναι Διευθυντής, επίσης το σημειώνουμε.

 

Πηγή: http://aktines.blogspot.com/2009/08/blog-post_461.html και

 

http://thriskeftika.blogspot.com/2009/08/blog-post_05.html

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel