Ζωηφόρος

Απολυτίκιον Αγίου Νικολάου,

 

Απολυτίκιον Αγίου Νικολάου

 

«Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος εγκρατείας διδάσκαλον  ανέδειξέ σε τη ποίμνη σου  η των πραγμάτων αλήθεια δια τούτω εκτείσω τη ταπεινώσει τα υψηλά  τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ ιεράρχα Νικόλαε,  πρέσβευε  Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών».

 

 

 

 

Πολυμέσα

Αγιολογιο

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration