Ζωηφόρος

Η Ημερίς της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων (Μελίσσια 12-10-2013)

Ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίουκαί Ὠρωποῦ ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων, μέ τή συνεργασίατοῦ Δήμου Πεντέλης, τῆς ἙστίαςΠατερικῶν Μελετῶν καί τοῦ Ἐπιστημονικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Βορείων Προαστίων πραγματοποίησαν Ἡμερίδα τό Σάββατο 12 Ὀκτωβρίου μέ θέμα “Σχολικά Προγράμματα καί Βιβλία”.

Στήν Ἡμερίδα καταδείχθηκε ὅτι μέσῳτῶν Σχολικῶν βιβλίων καί τῶν Ἀναλυτικῶν Προγραμμάτων Σπουδῶνἐπιδιώκεται μεθοδικῶς καί συστηματικῶς ἡ ἀποδόμηση τῆς Πίστεωςκαί τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων,ἀλλά κυρίως προσβάλλονται οἱ φορεῖς των καί τό πρόσωπον τοῦἀνθρώπου εἰδικώτερον. Μέ ἄλλαλόγια εὑρισκόμαστε ἐνώπιον τῆςΝεοταξικῆς δίνης, ἡ ὁποία προσπαθεῖ νά ἐπιτύχει τήν ἀπομείωση τῆςὈρθοδόξου πίστεως καί τῆς Ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως καί συνειδήσεως μέ τήν ἐκκοσμίκευση τῆςἘκκλησίας καί τή στρέβλωση τῶνἀρετῶν τοῦ Ἑλληνορθοδόξουλαοῦ.

Ἡ Ἡμερίδα μας εἶχε καταπληκτική ἐπιτυχία σέ ἐπίπεδο εἰσηγητῶνκαί σέ συμμετοχή ἐκλεκτοῦ ἀκροατηρίου. Παρουσιάστηκε ἡ παθογένεια τῆς Παιδείας μας καί ἐπισημάνθηκε ἡ ἀναγκαιότητα συστράτευσης ὅλων τῶν δυνάμεωνἘκκλησίας καί Ἔθνους γιά τήνἀντιμετώπιση τῆς λαίλαπας, πούἐνέσκηψε στήν Πατρίδα μας.

Μετά τή θεία Λειτουργία, πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό τοῦ ἉγίουΓεωργίου Μελισσίων, οἱ Σύνεδροιτῆς Ἡμερίδας εἰσῆλθαν στό Πνευματικό Κέντρο, ἀκριβῶς ἀπέναντιτοῦ Ἱ. Ναοῦ καὶ ἔγινε ἀπό τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κηφισίας,Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ. Κύριλλο ἡ καθιερωμένη Προσευχή ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν. Ὁ Πρόεδροςτῆς ΠΕΘ κ. Ἠλίας Φραγκόπουλοςἐκάλεσε στό βῆμα τόν Σεβασμιώτατο, γιά νά ἀπευθύνει τόν δέονταχαιρετισμό. Ὁ Σεβασμιώτατος καίΣυνοδικός κ. Κύριλλος τόνισε μέἔμφαση καί νόημα ὅτι “Τό Συνέδριοπραγματοποιεῖται, ἐπίκαιρον παράποτέ, σέ μιά δύσκολη πολιτικοκοινωνική συγκυρία μέ ἐθνικές παραμέτρους γιά τήν Πατρίδα μας – κιὄχι ἁπλῶς ἐκπαιδευτικές, ὅπως συνήθως ἀκούγεται καί διαβάζουμε σέδιάφορα ἔντυπα...” “Δέν κινδυνεύουν μόνο τά Θρησκευτικά,ἀλλά καί τά λοιπά γλωσσικά καίἱστορικά μαθήματα τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, δηλαδή εὐαίσθητα μαθήματα γιά τήν ἀνάδειξη ὑγιῶς σκεπτομένων πολιτῶν καί προσωπικοτήτων μέ ἐγκύκλια γνώση καί Παιδεία”. Καί διερωτήθηκε: “Τί θά γίνειμέ τούς ἀνιστόρητους “ἱστορικούς”, πού ἐπιδίδονται σέ ἀνθελληνικό ἀγώνα, γιά νά καταργήσουντήν ἱστορική μνήμη καί συνείδησηἀπό τά παιδιά μας καί νά τά καταστήσουν μέ αὐτόν τόν τρόπο παγκοσμιοποιημένους ἐγκεφάλους; Τίθά γίνει μέ τούς “προοδευτικούς”φιλολόγους, πού θέλουν νά χειρουργήσουν τήν ἑνιαία Ἑλληνικήγλώσσα καί νά ἀφαιρέσουν τήν διδασκαλία τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶνἀπό τά σχολεῖα μας, ὡσάν νά εἶναινόσημα, πού προσβάλλει τά παιδιάμας; Καί κατέληξε ὅτι “ὁ θεολόγοςκαλεῖται ἀφ᾽ ἑνός μέν νά διαχειριστεῖ τήν ἐπικίνδυνη συγκυρία, ἀφ᾽ἑτέρου νά ἐπωμιστεῖ τήν εὐθύνηὑποστήριξης τοῦ μαθήματος μέ τάἑκάστοτε ἐγχειρίδια”.

Στή συνέχεια τό λόγο ἔλαβε ὁΔήμαρχος Πεντέλης κ. ΔημήτρηςΣτεργίου - Καψάλης, ὁ ὁποῖος, μέπαλμό ψυχῆς καί ἀποφασιστικό λόγο, μεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε: “Σήμερα, πού οἱ κοινωνίες κλυδωνίζονταικαί κλυδωνίζονται, γιατί δέν στήριζαν ποτέ τήν προώθησή τους σέἈρχές καί Ἀξίες, γιατί οἱ πατροπαράδοτες Ἀρχές καί Ἀξίες, μέ βάσητίς ὁποῖες μεγαλώσαμε ἐμεῖς, σήμερα σέ πολλές περιπτώσεις γελοιοποιοῦνται ἀπό αὐτούς, τούς ὁποίους τούς συμφέρει νά μή ἰσχύουν”.

Μετά τόν κ. Στεργίου ἀκολούθησε ὁ μεστός θεολογικός λόγος -χαιρετισμός τοῦ Κοσμήτορος τῆςΘεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκηςκ. Μιχαήλ Τρίτου, ὁ ὁποῖος ἑστίασετήν προσφώνησή του στή σχέσηἘκκλησίας και Θεολογίας. “Δέννοεῖται, εἶπε, Ἐκκλησία χωρίς θεολογία, οὔτε θεολογία χωρίς τήνἘκκλησία”. Ὄντως αὐτή ἡ ἁρμονική σύζευξη Ἐκκλησίας καί Θεολογίας σώζει τόν ἄνθρωπο ὡς ψυχοσωματική ὀντότητα καί συνάμαδιασώζει καί στήν ἐποχή μας τόνἄνθρωπο ὡς πρόσωπο, ὡς εἰκόνατοῦ Θεοῦ. Σέ ἄλλες σελίδες θάἔχουμε τήν εὐκαιρία καί τή δυνατότητα νά ἀπολαύσουμε τόν θεολογικό λόγο τοῦ Κοσμήτορος κ.Μιχαήλ Τρίτου.

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος ἐπικέντρωσε τόν χαιρετισμό του, ὡς Πρόεδρος τῆς ἙστίαςΠατερικῶν Μελετῶν, στό ὅτι “μέ τάἐν χρήσει Σχολικά βιβλία καί τάἈναλυτικά Προγράμματα Σπουδῶν” καλλιεργεῖται ἡ Πανθρησκείακαί “γίνεται κατήχηση εἰδώλων”.

Ἐκτενῆ ἀναφορά στό θέμα τῆςἩμερίδας ἔκανε ὁ Πρόεδρος τῆςΠΕΘ κ. Ἠλίας Φραγκόπουλος,πούτόνισε ὅτι κινδυνεύει σήμερα ἡθρησκευτική διαπαιδαγώγηση τῶνπαιδιῶν μας καί γίνεται προσπάθειανά μή διδάσκονται τήν πίστη τῶνπατέρων τους. Ἀφοῦ ἀναφέρθηκεστίς ἀδυναμίες τῆς προσφορᾶς τῆςθρησκευτικῆς διδασκαλίας ἀπό τήσύγχρονη οἰκογένεια, ἀλλά καί τήνἐκκλησιαστική κατήχηση, κατέληξε στήν προσπάθεια, πού γίνεταιστά Σχολεῖα κατά τοῦ θρησκευτικοῦ μαθήματος μέ τόν περιορισμότοῦ ὡραρίου, τήν ἀποκοπή ἀπό τήνἐκκλησιαστική ζωή, τήν μεταβολήτοῦ Μαθήματος σέ θρησκειολογικό, καί τόν πόλεμο κατά τοῦ ὁμολογιακοῦ, τίς ἀπαλλαγές ἀπ᾽ τό μάθημα καί τά σχολικά βιβλία, πούκαλλιεργοῦν τήν ἄρνηση κάθεἀξίας.

Μετά τίς προσφωνήσεις ὁ Πρόεδρος τῆς Α´ Συνεδρίας κ. Ἀπόστολος Βλάχος πρόεδρος Ἐφετῶνἐ.τ., ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στή θεσμική – Συνταγματική κατοχύρωσητοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί στίς ἀρχές καί ἀξίες, πούδιέπουν –πρέπει νά διέπουν– τήνἈγωγή καί Παιδεία τῆς Ἐκπαίδευσης κάλεσε στό βῆμα τόν καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦΑ.Π. Θεσσαλονίκης κ. Ἡρακλῆ Ρεράκη νά ἀναπτύξει τό θέμα: “Κατήχηση εἰδώλων στό Δημοτικό καί

στό Γυμνάσιο: Ἡ ἀπόσχιση τῶν μαθητῶν ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Πίστηκαί ἡ ἔνταξή τους σέ μιά πολυθρησκευτική θρησκευτικότητα, ὡςστόχος τοῦ Νέου Πιλοτικοῦ Προγράμματος Σπουδῶν”. Γιά τό ἀληθές τοῦ λόγου, ὁ κ. Ρεράκης παρουσίασε τά σχετικά ἀποσπάσματατοῦ Πιλοτικοῦ ΠρογράμματοςΣπουδῶν (ΦΕΚ τ. Β´ 2335/17-10-2011) καί κάλεσε τήν Πολιτική Ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καίΘρησκευμάτων νά ἀνακαλέσει τήνἐφαρμογή αὐτοῦ τοῦ Νέου Προγράμματος Σπουδῶν γιά τά Θρησκευτικά Δημοτικοῦ καί Γυμνασίου, ὑπό τήν ἰαχή τῆς ὁμοφωνίαςὅλων τῶν παρισταμένων. Ἡ θεολόγος Ἑλένη Βασσάλου παρουσίασεὡς συνειδητή θεολόγος τό θέμα:“Ἀπό τόν συγκρητισμό στήν Πανθρησκεία. – Τό Ὀρθόδοξο Μάθημακαί ἡ εὐθύνη τῶν θεολόγων”. Ὁἤρεμος ἀλλά ἀποκαλυπτικός θεολογικός λόγος της συγκίνησε ἰδιαίτερα τό ἀκροατήριο. Ὁ κ. ΣταῦροςΜποζοβίτης γνωστός θεολόγος καίἔγκριτος συγγραφεύς ἀνέπτυξε τόπάντα ἐπίκαιρο θέμα: “Ἡ παιδείαμπροστά στήν πρόκληση τοῦ νεοταξικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ”. Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ θέματος ἐμπλουτίστηκεμέ τήν κατάθεση νέων στοιχείωνκαί τεκμηρίων ἀπό τήν διεθνῆπνευματική κίνηση πού ἰδιαιτέρωςἐντυπωσίασαν.

Ὁ καθηγητής Φιλόλογος κ.Χρῖστος Ρώμας ἀναπτύσσοντας τόθέμα: “Τό Παιδαγωγικό Ἰνστιτοῦτοκαί τό ἔργο του: Ἐμπειρίες καί προβληματισμοί”, ἀναφέρθηκε πρωτίστως στήν ἱστορική διαδρομή τοῦΠ.Ι. καί κατέθεσε μέ σαφήνεια καίὑπευθυνότητα ἐμπειρίες και προβληματισμούς πού προσκόμισε ἀπότήν πολυετῆθητεία του σ᾽ αὐτό. ἩΠρώτη Συνεδρία ἔκλεισε μέ τήνεἰσήγηση τοῦ κ. Γεωργίου ΚρίππαΔιδάκτορος τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου καί γνωστοῦ Νομικοῦ: “Κείμενα Σχολικῆς Ἀγωγῆς κατά παράβασιν τοῦ Συντάγματος καί τῆς Νομοθεσίας περί Παιδείας καίἈγωγῆς”. Ἡ πρόσφατη, ὅμως,ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας περί ἀπαλλαγῆς τῶν μαθητῶνἀπό τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶντόν ὑποχρέωσαν, προκειμένου νάἐνημερωθοῦν οἱ συνάδελφοι καθηγητές, νά στρέψει τήν εἰσήγησήτου στίς συνέπειες τῆς ἐν λόγῳἘγκυκλίου καί στά νέα προβλήματα πού δημιουργεῖ. Ἔτσι στά Πρακτικά τῆς Ἡμερίδας θά δημοσιευθοῦν δύο εἰσηγήσεις τοῦ σεβαστοῦ μας κ. Γεωργίου Κρίππα.

Ἡ Β´ Συνεδρία μέ πρόεδρο τόνἈρχιμανδρίτη π. Σαράντη Σαράντοεἶχε ὡς πρῶτο ὁμιλητή τόν ἀκούραστο καί χαριέστατο διδάσκαλο Δημήτριο Νατσιό μέ τό θέμα: “Γενικήθεώρηση τῶν βιβλίων τοῦ Δημοτικοῦ: Θρησκευτικῶν, Γλώσσας καίἹστορίας”. Πράγματι ἡ γενική ἀλλάκαί εἰδική θεώρηση τῶν βιβλίων πούἔκανε καί κάνει ὁ κ. Νατσιός δέν περιγράφεται, ἀλλά βιώνεται ὅταν τόνἀκοῦς νά ἀξιολογεῖ καί μάλιστα μέπερίσσια χάρη τό μορφωτικό ἀγαθότῆς ἐκπαίδευσης, καί, κυρίως, τήνπροσβολή τοῦ ἀγαθοῦ αὐτοῦ ἀπόπολλές ἑνότητες μαθημάτων μεγάλου ἀριθμοῦ βιβλίων καί τοῦ Δημοτικοῦ καί τοῦ Γυμνασίου.

Ὁ Φιλόλογος κ. Κυριάκος Κοτσολάκος μᾶς παρουσίασε τή διαδρομήτοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου ἀπό τό1865 μέχρι σήμερα καί τή σημερινήτου περιπέτεια ἐξοστρακισμοῦ ἀπότήν ἐκπαίδευση. Ἡ Μακεδόνισσα Φιλόλογος Εὐδοξία Αὐγουστίνου παρουσίασε πολύ εὔστοχα τό θέμα: “Οἱἀξιακοί προσανατολισμοί στά Φιλολογικά βιβλία τοῦ Γυμνασίου”. Ἀναφέρθηκε σέ κείμενα - ἀποσπάσματατῶν σχολικῶν βιβλίων, τά ὁποῖα ἀπόσεβασμό στή γλώσσα καί στό πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν τά διαβάζει κανείς λέγει: “ποιούς νά λυπηθῶ περισσότερο, τούς μαθητές ἤαὐτούς τούς ἐκπαιδευτικούς πού τάἔγραψαν, τά ἀξιολόγησαν καί τάἔβαλαν στήν ἐκπαίδευση, ἤ τήν πολιτεία πού ἔχει καί τήν εὐθύνη σέτελευταία ἀνάλυση”;

Ὁ κύκλος τῶν εἰσηγήσεων ἔκλεισε μέ “Τό Μάθημα τῆς Ἱστορίας στάσχολικά βιβλία Πρωτοβάθμιας καίΔευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης” ἀπότόν γνωστό σέ ὅλους συγγραφέακαί πολιτικό ἀναλυτή ΚωνσταντῖνοΧολέβα, ὁ ὁποῖος, πέρα ἀπό τά στοιχεῖα κριτικῆς, ἔδωσε καί σημαντικέςπληροφορίες τῆς τρέχουσας ἐκπαιδευτικῆς πραγματικότητας.

Ὁ πρόεδρος Ἠλ. Φραγκόπουλοςπρότεινε τήν ὑποβολή ψηφίσματοςστήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιά τήν κάθαρση τῶν διδακτικῶν βιβλίων, τό ὁποῖο ἐμπλουτίστηκε καί οἱ Σύνεδροι ἀνέθεσαν στόΠροεδρεῖο καί τήν ὈργανωτικήἘπιτροπή νά τό ἀποστείλει καί σέἄλλους, ἰδίως ἐκκλησιαστικούς, παράγοντες.

Τέλος τό κλείσιμο τῆς Ἡμερίδαςἔκανε ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Συλλόγου Βορείων Προαστίωνκαί Γενικός Γραμματεύς τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων ἨλίαςΔ. Μπάκος μέ σύντομο ἀνακεφαλαιωτικό λόγο: “Ὅλα εἰπώθηκαν. Ἕναὑπολείπεται· τό μήνυμα αὐτό τῆςἩμερίδας νά φθάσει ὄχι μόνο στήνΠολιτική Ἡγεσία τοῦ ὙπουργείουΠαιδείας καί Θρησκευμάτων ἀλλάσέ ὁλόκληρη τήν Πολιτεία. Νά λάβειτό μήνυμα καί ἡ Ἐκκλησία τῆςἙλλάδος καί νά ὀρθοτομήσει τόνλόγον τοῦ Εὐαγγελίου. Νά πάρουνστά χέρια τους τά θέματα τῆς Παιδείας ἡ Δικαιοσύνη, ὁ Πνευματικόςκόσμος, γονεῖς καί παιδιά. Ἐμεῖςδιατρανώνουμε ὅτι θέλουμε Ἑλληνορθόδοξη, Χριστοκεντρική Παιδεία, γιά νά διασώσουμε τό πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου. Νά γίνει συνείδηση σέ ὅλους μας ὅτι βρισκόμαστε σέκατάσταση ἀνατροπῆς, ἀποδόμησης Πίστεως καί Ἔθνους.

Τά θεωρητικά βιβλία Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης πρέπει νά γραφοῦν ἐξὑπαρχῆς, ἀφοῦ πρῶτα βελτιωθεῖ καίσυμφιλιωθεῖ τό Ἀναλυτικό Πρόγραμμα σύμφωνα μέ τά ἰδεώδη τῆςἙλληνορθοδόξου ἀγωγῆς καί Παιδείας. Ἐπιβάλλεται πάραυτα, χωρίςπεριστροφές, νά ἀποσυρθεῖ τό Πρόγραμμα Σπουδῶν (Πιλοτικό) ὡςἐντελῶς ἀβάσιμο παιδαγωγικά καίἀκατάλληλο ὡς πρός τόν χαρακτήρα του. Νά τηρηθεῖ ἡ νομιμότηταὅσον ἀφορᾶ τά θέματα Παιδείας, ἡΠαιδαγωγική δεοντολογία καί ἡἰδιοπροσωπία τοῦ Ἕλληνος πολίτη.

Καταδικάζεται κάθε ἐκτροπή ἀπό τήσυνταγματική ἐπιταγή, τόν Εὐαγγελικό νόμο καίτίς ἀρχές καί ἀξίες τοῦἹστορικοῦ μας βίου.

Τοῦ κ.Ἠλία Δ. Μπάκου,

Δρος Θεολόγου – Φιλολόγου

 

Από την εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», 25/10/2013, αριθ. φυλ. 1995

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration