Ζωηφόρος

Ο μωσαϊκός και ο ρωμαϊκός νόμος και ποιος είχε (τελικά) την ευθύνη για το μαρτύριο και τον θάνατο του
Read more...
Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ (Ἰω. 12, 1-18) Ἐπισφαλή τά δεδομένα τῶν αἰσθήσεων
Read more...
Η θεία λειτουργία ποὺ τελεῖται, ἀγαπητοίμου, κατὰ κανόνα τὴν Τετάρτη καὶ τὴν Παρασκευὴ τῶν ἑβδομάδων τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ὀνομάζεται προηγιασμένη.
Read more...
Το ευαγγελικό κείμενο Μάρκ ἰ.΄ 35-44:«35 Καί προσπορεύονται αὐτῶ Ἰάκωβος καί Ἰωάννης υἱοί Ζεβεδαίου λέγοντες• διδάσκαλε, θέλομεν..........δός ἠμίν ἴνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καί εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τή δόξη σου.
Read more...
(Λκ. 10,38-42· 11,27-28) «Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία» (Λουκ. 10,41-42)
Read more...

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel