Ζωηφόρος

Ο διάλογος με τους πιστούς του Αρχαίου Ημερολογίου

Τό Περιοδικό μας η «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ», μέ δύο ἄρθρα του, στά ὁποῖα τονίσαμε τή διαφορά Ἡμερολογίου καί Ἑορτολογίου, ἀπηύθυνε Πρόσκληση πρός τούς πιστούς τοῦ Ἀρχαίου Ἡμερολογίου γιά διάλογο.

 

Ἄμεση ἦταν ἡ ἀνταπόκριση ἐκ μέρους τοῦ ἀνήκοντος στό Ἀρχαῖο Ἡμερολόγιο ἐκπαιδευτικοῦ κ. Ν. Μάννη καί τοῦ Ἱστολογίου του «Κρυφό Σχολειό», μέ τή δημοσίευση σχετικοῦ ἄρθρου.

Κατόπιν αὐτοῦ ἐπικοινωνήσαμε μέ τόν κ. Δημήτριο Κάτσουρα, ὑπεύθυνον τοῦ Περιοδικοῦ τῶν Γ.Ο.Χ. καί τοῦ ἐκφράσαμε τήν ἐπιθυμία μας αὐτός ὁ Διάλογος νά γίνη δημοσίως, διότι ἄλλως καθί-σταται ἀδύνατος, δεδομένου ὅτι τό Περιοδικό μας καί πολύ χῶρο δέν διαθέτει (λόγῳ τῆς ἄλλης ποικίλης ὕλης του), ἀλλά καί ὡς μηνιαῖο δέν προσφέρεται γιά τόν σκοπό αὐτόν πού ἀπαιτεῖ ἀμεσότητα.

Δυστυχῶς, ἐκπρόσωποι τῶν Γ.Ο.Χ. ἐμποδίζονται πρός τό παρόν διότι καί γιά τήν ἄτυπη συμμετοχή τους ἀπαιτεῖται ἀπόφασις τῆς Συνόδου των. Ἐλπίζουμε ὅτι αὐτή ἡ ἄδεια θά τούς δοθῆ σύντομα.

 

«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἀρ. Τεύχους 139, Ἔτος2014

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel