Ζωηφόρος

Zoiforos.GR

Zoiforos.GR

Τα μονοπάτια του γυρισμού

του π. Γεωργίου Αλεντά

Τριώδιον, του π. Γεωργίου Αλεντά,

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010 09:28

Τριώδιον

Τελώνου και Φαρισαίου

Iδού   καιρός  ευπρόσδεκτος

του π. Γεωργίου Αλεντά

Πρωτοχρονιά 2010, του π. Γεωργίου Αλεντά,

Παρασκευή, 01 Ιανουαρίου 2010 06:44

Πρωτοχρονιά   2010

του π. Γεωργίου Αλεντά

«Θεός επί γης», του π. Γεωργίου Αλεντά,

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2009 00:44

«Θεός επί γης»

«Θεός εφανερώθη εν σαρκί»

«Ετέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ»

του π. Γεωργίου Αλεντά

«Ει μη γαρ Συ προΐστασο,

τις ημάς ερρύσατο

εκ τοσούτων κινδύνων;»

του π. Γεωργίου Αλεντά

Η Κυριακή Προσευχή

του π. Γεωργίου Αλεντά

Το οικολογικό πρόβλημα

μέσα από την ευαγγ. περικοπή

των Γεργεσηνών δαιμονισμένων

του π. Γεωργίου Αλεντά

Του Παραλύτου

του π. Γεωργίου Αλεντά

Κυριακή των μυροφόρων

Δεύτε λάβετε φως

του π. Γεωργίου Αλεντά

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών

του π. Γεωργίου Αλεντά

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration