Ζωηφόρος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ (Μαρκ. 8, 34 – 9, 1) Ἡ χαρά γιά τήν εὕρεση τῆς δραχμῆς Διαβάζομε στό εὐαγγέλιο τήν παραβολή: Μιά νοικοκυρά ἔχασε ἕνα μικρό νόμισμα. Μιά δραχμή.
Read more...
«Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ » (Ἰω. 3,13) Ακούσατε, ἀγαπητοί μου, τί λέει τὸ εὐαγγέλιο; Ὅτι κανένας ―ἀκοῦτε;―, κανένας δὲν ἀνέβηκε στὰ οὐράνια, ἐκτὸς ἀπὸ Ἕναν. –Μπᾶ! θὰ πῇ κάποιος, εἶνε αὐτὸ σήμερα ἀληθινό; «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ», ποὺ πήγαιναν μὲτὰ γαϊδουράκια, μποροῦσε νὰ λεχθῇ. Ἀλλὰ σήμερα, ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἔγινε ἀστροναύτης καὶ περπατάει στὸ διάστημα, ἔρχεσαι ἐσὺ καὶ λὲς ὅτι κανένας δὲν ἀνέβηκε στὰ οὐράνια;…
Read more...
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ (Λουκ. 8, 41-56) Πῶς ἀκοῦμε; Εἶναι μεγάλη εὐλογία νά βρίσκεται ὁ ἄνθρωπος κοντά στόν Χριστό. Μέσα στήν Ἐκκλησία του. Ἔστω καί γιά λίγο. Κάθε ἐπικοινωνία μέ τόν Χριστό εἶναι μεγάλη δύναμη, ἁγιασμός καί φωτισμός ψυχῆς.
Read more...
Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΓΕΡΓΕΣΗΝΩΝ (Λουκ. 8, 26-39) Μή παίζετε μέ τήν οὐρά τοῦ διαβόλου Μεγάλη εὐλογία εἶναι νά παρακολουθεῖ κανείς τήν Θεία Λειτουργία, νά δοξάζει τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά ἐπικαλεῖται τό ἔλεός του.
Read more...
(Λουκ. 8,26-39) Ἕνας ἅγιος, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τοὺς πιὸ μεγάλους διδασκάλους τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος, τοῦ ὁποίου ἀναξίως φέρω τὸ ὄνομα, εἶπε ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε πνευματικὸς καθρέφτης.
Read more...
«Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ…» (Τίτ. 3,10) Οπως εἶπε ὁ Κύριος, ζοῦμε σὲ γενεὰ ποὺ δὲν πιστεύει (βλ. Ματθ. 17,17. Μᾶρκ. 9,19. Λουκ. 9,41). Ὅποιος ἔχει μέσα του μιὰ σπίθα πίστεως, ἀναστενάζει καὶ λέει· Θεέ μου, σὲ ποιά χρόνια ζοῦμε! Θέλετε παράδειγμα; Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια τὰ εὐλογημένα οἱ ἄνθρωποι ἄκουγαν τὴ λέξι ἁμαρτία καὶ ἔτρεμαν. Τότε πίστευαν· τώρα καὶ τὴν πιὸ μεγάλη ἁμαρτία τὴν κάνουν ἄφοβα, καὶ σαρκάζουν καὶ εἰρωνεύονται τὸν πιστό.
Read more...
Η Παραβολή του Σπορέως (Λουκ. 8, 5- 15) Ὁ σπόρος καί τό χωράφι Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, μᾶς λέει ὁ Χριστός στό ἅγιο εὐαγγέλιο, εἶναι ἕνας σπόρος. Δέν ἀρκεῖ νά ἔχει κανείς τό σπόρο στήν ἀποθήκη του. Πρέπει νά τόν βάλει στή γῆ, νά φυτρώσει, νά βλαστήσει. Νά κάνει λουλούδια, νά κάνει φύλλα, νά μεγαλώσει, νά κάνει καρπούς.
Read more...

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel