Ζωηφόρος

« Κανονικά », ονομάζονται τα βιβλία εκείνα της Αγίας Γραφής τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στον Κανόνα της Αγίας Γραφής, έτσι όπως τα έχει καθορίσει η Εκκλησία. Τα Κανονικά βιβλία ονομάζονται και « γνήσια », « ενδιάθετα » ή « ενδιάθηκα ».
Read more...
Τό ζωηρό ἐνδιαφέρον καί οἱ ἔντονες συζητήσεις πού εἶχε προκαλέσει ἡ ἀποδοχή τῆς καύσης τῶν νεκρῶν στήν Ἑλλάδα µέ τήν ψήφιση τοῦ νόµου 3448/2006 (ἄρθρο 35) -µάλιστα µέ ἀπόλυτη διακοµµατική συναίνεση- µειώθηκαν µέν µέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, δέν σταµάτησαν ὅµως ποτέ. Μέ ἀφορµές ὅπως τό Προεδρικό Διάταγµα 31/2009 γιά τίς προϋποθέσεις καθορισµοῦ τῶν χώρων δηµιουργίας Κέντρων Ἀποτέφρωσης Νεκρῶν, τήν κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση ΚΥΑ 20232/2010 γιά τή ρύθµιση θεµάτων τεχνικοῦ ἤ λεπτοµερειακοῦ χαρακτῆρα γιά τήν ἵδρυση καί λειτουργία Κέντρων Ἀποτέφρωσης Νεκρῶν, τήν ἀκύρωση προσπαθειῶν δηµιουργίας Κέντρων Ἀποτέφρωσης στά Κοιµητήρια τῶν Δήµων Ζωγράφου, Μαρκοπούλου, Βόλου, Σχιστοῦ κ.ἄ., τό θέµα αὐτό ἐπανῆλθε ἀρκετές φορές στήν ἐπικαιρότητα.
Read more...
Ὁ Κύριος ἔδωσε παράδειγµα βιώσεως τῆς αὐταπάρνησης. Καί αὐτό, γιατί ὁλόκληρη ἡ ἐπίγεια ζωή τοῦ Ἰησοῦ ἦταν µιά διαρκής ὑπακοή στό θέληµα τοῦ ἐπουράνιου Πατέρα Του. Ἀπό τά χρόνια τῆς Π. Διαθήκης ὁ Προφητάναξ Δαβίδ σέ µεσσιακό του ψαλµό διακήρυξε ἐκ µέρους τοῦ Κυρίου: «Νά ἔρχοµαι νά τεθῶ στίς διαταγές Σου. Ἠθέλησα καί ἀποφάσισα νά ἐκτελέσω τό θέληµά Σου, ὦ Θεέ µου. Ἐπόθησα τό Νόµο Σου τόσο πολύ, ὥστε τόν φέρω µέσα στά σπλάχνα µου, γιά νά ἐµπνέει καί κινεῖ ὅλη µου τήν ὕπαρξη».1
Read more...
Η Ιερουσαλήμ, πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ, αποτελεί για τους Εβραίους, τους Χριστιανούς και τους Μουσουλμάνους σπουδαίο θρησκευτικό κέντρο, αφού στην Αγία Γη συναντά κανείς στοιχεία και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών.
Read more...
Ο Σαμουήλ καταγόταν από την πόλη Ραμά, βόρεια της Ιερουσαλήμ και ανήκε στη φυλή του Εφραίμ.
Read more...
Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας θεωρείται πλέον ο τελευταίος αυτοκράτορας της Τραπεζούντας Δαυίδ Κομνηνός καθώς και τα παιδιά του, Βασίλειος, Γεώργιος και Μανουήλ μαζί με τον ανιψιό και διάδοχο του θρόνου του, Αλέξιο.
Published in Άγιες Μορφές
Written by
Read more...
Ο δι’ απαγχονισμού μαρτυρικώς τελειωθείς στη Ρόδο λαμπρός γόνος της Ύδρας
Read more...
Στην Παλαιά Διαθήκη οι άγγελοι παρουσιάζονται ως εκτελεστές των εντολών του Θεού, χωρίς όμως να έχουν ιδιαίτερες αρμοδιότητες ούτε να παρεμβαίνουν στο τελικό σχέδιο του Θεού.
Read more...
Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο. Αὐτό σημαίνει πώς ὁ Υἱός τοῦ Θεού, πού εἶναι Ἀθάνατος καί Αἰώνιος ὅπως ὁ Θεός Πατέρας καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἔγινε ἄνθρωπος. Ἔλαβε σάρκα ἀπό τήν Παρθένο Μαρία.
Read more...
Άρχων Αγγέλων Μιχαήλ, Πρωτάγγελος υπάρχεις, στας ουρανίους στρατιάς, Συ Μέγας Ταγματάρχης.
Read more...

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel