Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εγκύκλιος Μεγάλης Παρασκευής, του Μητροπολίτου Νικοπόλεως κ. Μελετίου,

Εγκύκλιος Μεγάλης Παρασκευής

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Νικοπόλεως και Πρεβέζης

κ. Μελετίου


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2009

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί παιδιά μου,

Ἕνα ζευγάρι βρίσκεται σέ διακοπές. Στό ἴδιο ξενοδοχεῖο κάνει τίς διακοπές της μία ὁμάδα ἀνθρώπων μέ ἀναπηρίες. Τό ζευγάρι νοιώθει ζημιωμένο ἀπό τήν παρουσία τῆς ὁμάδας τῶν ἀναπήρων καί κάνει δικαστική ἀγωγή ἀποζημίωσης ἡ ὁποία γίνεται ἀποδεκτή καί ἐπιδικάζεται ἀποζημίωση! Ἡ αἰτιολογία τῆς ἀπόφασης τοῦ δικαστηρίου λέει ὅτι: "τό ἀναπόφευκτο θέαμα τῶν ἀναπήρων σέ μικρό χῶρο, σέ κάθε ὥρα φαγητοῦ, προκαλοῦσε ἀηδία καί ὑπενθύμιζε διαρκῶς τόν ἀνθρώπινο πόνο".

*          *          *

Σ’ ἕνα κόσμο ἐγωκεντρικό, σέ μία "κοινωνία" πού στοχεύει νά "περνᾶς καλά" ἀόριστα καί γενικά, εἶναι φυσικό νά "φυτρώσουν" ἱστορίες σάν τήν παραπάνω. Ὅσο ἀποτροπιαστική καί ἄν τήν ἀκοῦμε, τελικά μᾶς... ἐκφράζει καί μή φοβόμαστε νά τό ὁμολογήσουμε. Καί ἐμεῖς αἰσθανόμαστε, τουλάχιστον δυσφορία, μπροστά στόν πόνο! Καί σέ μᾶς γίνεται ἀπεχθές κάθε ὀδυνηρό θέαμα. Καί ἐμεῖς κάνουμε ὅτι δέν βλέπουμε ὅταν συναντᾶμε τήν σωματική καί ψυχική ὀδύνη.

Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, ἔρχεται μπροστά μας καθημαγμένος καί ἀειδής Αὐτός πού ἀνέλαβε (δηλαδή πῆρε κυριολεκτικά πάνω Του) ὅλο τόν ἀνθρώπινο πόνο. Αὐτός πού ταυτίστηκε μέ τόν βρώμικο μετανάστη, μέ τόν ἀνάπηρο φτωχό μέ τό καθυστερημένο παιδί, μέ τόν ἀνοϊκό ἡλικιωμένο, γενικά μέ κάθε... εἰδική ἀνάγκη, ὅπως εἰδικά ψευδόμενοι μᾶς ἀρέσει νά λέμε τίς ἀναπηρίες. Ὁ Χριστός ἐπειδή δέν ἔχει ἀλλά εἶναι ἡ ὄντως ΖΩΗ, δέν θέλει νά ὑπεκφύγει συζητώντας ἀτέρμονα γιά τόν πόνο ἀλλά ἀναλαμβάνει ἐπί τοῦ Σταυροῦ τόν πόνο. Δέν συζητάει, δείχνει. Δέν ἑρμηνεύει, ζεῖ. Δέν φοβᾶται, ἀντιμετωπίζει.

Σέ μας, ὅπως λέει ὁ ποιητής "ἐτοῦτα τά φτερά δέν εἶναι πιά φτερά γιά νά πετοῦν, παρά μόνο ριπίδες νά χτυποῦν τόν ἀέρα". Γι᾿ αὐτό ἡ φωτιά τοῦ πόνου μᾶς τσουρουφλίζει καί κραυγάζουμε τρομαγμένοι. Ὄχι γιά τόν κίνδυνο μήπως καοῦμε καί δέν μποροῦμε νά πετάξουμε, ἀλλά μήπως γίνει δύσμορφη ἡ ἐξωτερική μας εἰκόνα... καί προκαλέσουμε ἀηδία..!

*          *          *

Δέν ὑπάρχει ἀνθρώπινη ὕπαρξη πού νά μήν ἔχει δοκιμάσει καί γευθεῖ τό πικρό ποτήρι τοῦ πόνου. Εἶναι ἀπό τίς πρῶτες βιολογικές φυσικές ἐμπειρίες τῆς προσαρμογῆς στά καινούρια δεδομένα τοῦ κόσμου πού ἐρχόμαστε μέ τήν γέννηση. Στή συνέχεια μέ τό βίωμα τῶν περιστασιακῶν ἀσθενειῶν μέχρι τίς δύσκολες καί ἀφόρητες πολλές φορές συνθῆκες ἀνίατων ἤ καί θανατηφόρων ἀσθενειῶν, ὅλοι μας γινόμαστε μέτοχοι λίγο ἤ πολύ στό πελώριο καί δυσερμήνευτο σκάνδαλο τοῦ πόνου.

Δέν ὑπάρχουν εὔκολες ἀπαντήσεις οὔτε χρήσιμες συνταγές. Ὁ Χριστός σιωπᾶ, διαμαρτύρεται γιά ἐγκατάλειψη, πεθαίνει! Μᾶς λέει ὅτι ἡ ὑπόθεση δέν εἶναι νά τήν σκεφτεῖς ἀλλά νά τήν γευτεῖς. Δέν ἀπαντιέται στό μυαλό ἀλλά στήν καθημερινότητα "τοῦ κήπου τῆς Γεθσημανῆ".

"Σέ παρακαλῶ... παρελθέτω τό ποτήριον τοῦτο". Ἀντί ἀπαντήσεως σιωπή καί... "ἄγγελος ἐπιστηρίζων Αὐτόν".

*          *          *

Πρέπει νά ἀγαπήσεις γιά νά "ἀκούσεις". Πρέπει νά δεῖς περισσότερα καί μακρύτερα ἀπό τήν βόλεψη, τήν ἄνεση, τήν ὑγεία καί τά λεφτά προκειμένου νά ἐγκαταλειφθεῖς σέ Σταύ-ρωση (προσωπική γιά τόν καθένα μας) πού θά εἶναι ἡ ἀρχή, ἡ εἴσοδος καί ἡ γενεσιουργός αἰτία τῆς Ἀναστάσεως. Πρέπει νά ἔχεις ὑποννοιαστεῖ τήν... ἀπεραντοσύνη τοῦ Ὠκεανοῦ γιά νά μή καταδικάζεις τόν ἑαυτό σου σέ... βάτραχο τοῦ πηγαδιοῦ, καί γιά νά μπορέσεις νά ἀντέξεις τόν πόνο τῆς θεραπευτικῆς ἀνατομίας.

Ὅλο τό μυστήριο τοῦ πόνου φωτίζεται ἀπό τό φῶς πού πηγάζει ἀπό τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ. Ἄν δέν τό βλέπεις αὐτό τό φῶς τότε ὅλα εἶναι παράνοια, ἀδιέξοδο καί τέλμα. Ὅταν "δεῖς" τό φῶς τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ στόν Σταυρό, τότε ὅλα ἀποχτοῦν νόημα καί ἀξία• γίνονται δρόμος γιά νά φτά-σουμε στήν μόνιμη εὐτυχία• μᾶς ὁδηγοῦν, ὅπως λέει καί πάλι ὁ ποιητής στήν ἀλλαγή τοῦ σκηνικοῦ.

"Εἶπα στήν ψυχή μου, ἡσύχασε καί ἄσε τό σκοτάδι νά ’ρθει ἐπάνω σου, πού εἶναι τό σκοτάδι τοῦ Θεοῦ.

Ὅπως σ’ ἕνα θέατρο, τά φῶτα σβήνουν,

γιά νά ἀλλάξει τό σκηνικό".

*          *          *

Ἀγαπητοί ἀδελφοί-παιδιά μου,

Εὔχομαι καί παρακαλῶ τό φῶς τοῦ Προσώπου τοῦ Σταυρωμένου Χριστοῦ νά κάνει ὁλόφωτη τήν ζωή σας, ἀλλάζοντας ἀπό τώρα τίς προοπτικές καί στό τέλος καί τό σκηνικό. ΑΜΗΝ.

Μέ ἀγάπη καί εὐχές

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Νικοπόλεως Μ ε λ έ τ ι ο ς

Zoiforos.GR

Τελευταία άρθρα από τον/την Zoiforos.GR

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR