Ζωηφόρος

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, του Μητροπολίτου Αχελώου κ. Ευθυμίου,

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

(25 Μαρτίου) 

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου

κ. Ευθυμίου(Κ. Στυλίου)

από το βιβλίο του «Λόγος Ζωής»,

Εκδόσεις ΑΘΩΣ, 2001

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Εβρ. β' 11-18 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Λουκ. α' 24-38

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

«Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον»

Προοίμιον: Οι άνθρωποι ανταλλάσσουν επισκέψεις μεταξύ τους. Ο ένας επισκέπτεται τον άλλον. Η επίσκεψη είναι συνάντηση προσώπων, είναι προσωπική επαφή και επικοινωνία. «Πρόσωπον προς πρόσωπον». Η επίσκεψη είναι χαρά για δύο ή περισσότερα πρόσωπα. Είναι ένα άνοιγμα κοινωνίας και αγάπης. Στην περίπτωση του Ευαγγελισμού έχομε επίσκεψη εκ του ουρανού. Ένας ουράνιος επώνυμος επισκέπτης, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, επισκέφθηκε την παρθένο Μαρία, «εις την πόλιν της Γαλιλαίας η όνομα Ναζαρέτ».

α. Ο ουράνιος επισκέπτης: Ο ουρανός είναι σιωπηλός. Και ο ουράνιος κόσμος, ο κόσμος των Αγγέλων πού δημιούργησε ο Θεός πριν από τη δημιουργία του φυσικού κόσμου, είναι πάλι σιωπηλός. Γι' αυτό και άγνωστος σε μας τους ανθρώπους. Ωστόσο, στην Π. Διαθήκη αναφέρονται αρκετές περιπτώσεις επίσκεψης Αγγέλων σε ανθρώπους της γης (Γεν. κβ' 15, Αριθ. κβ' 22-35, Κριτ. στ' 12 κλπ). Η επίσκεψη όμως του Αγγέλου Γαβριήλ ήταν η πιο αξιόλογη, διότι κατά την επίσκεψη αύτη, φανερώθηκε «το απ' αιώνος απόκρυφον και Αγγέλοις άγνωστον μυστήριον»: Ο Άγγελος Γαβριήλ ανεκοίνωσε στην παρθένο Μαρία την απόφαση και πρόσκληση του Θεού να γίνει μητέρα του σωτήρος Χριστού: «Ιδού σύλληψη εν γαστρί και τέξη υιόν και καλέσης το όνομα αυτού Ιησούν». Στην επίσκεψη αυτή, αποκαλύφθηκε ότι ο ουράνιος κόσμος σχετίζεται και συνδέεται με τον κόσμο των ανθρώπων και, ειδικότερα, ότι τόσο οι Άγγελοι όσο και οι άνθρωποι του Θεού, όπως η παρθένος Μαρία, καλούνται να συμμετάσχουν και να διακονήσουν στο προαιώνιο σχέδιο του Θεού, για τη σωτηρία και την αποκατάσταση του ανθρωπίνου γένους.

β. Η συγκατάθεση της Θεοτόκου: Ο Άγγελος Γαβριήλ, στην επίσκεψη του προς την παρθένο Μαρία μετέφερε συγκεκριμένη πρόταση και πρόσκληση εκ μέρους του Θεού. Το σχέδιο πρόβλεπε τη συμμετοχή της Παρθένου στη διαδικασία γέννησης του Υιού του Θεού. Με άλλα λόγια, η παρθένος Μαρία εκαλείτο να αποδεχθεί και να συνεργασθεί με τον Θεό, για την ενσάρκωση και ενανθρώπηση του Θεού Υιού του. Η πρόσκληση ήταν ανοιχτή. Η Μαρία είχε τη δυνατότητα της αποδοχής ή και της απόρριψης. Η χαριτωμένη, όμως, ψυχή της συνέλαβε τη σημασία της πρόσκλησης και το μεγαλείο του εγχειρήματος. Γι' αυτό και αποδέχθηκε ανεπιφύλαχτα την πρόσκληση, λέγοντας: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτο μοι κατά το ρήμα σου». Μνημονεύοντας αργότερα η ίδια αυτήν ακριβώς τη στιγμή, θα ομολογήσει ότι πράγματι, με την επίσκεψη του αυτή ο Θεός «εποίησε μεγαλεία» στην ταπεινή δούλη του.

Επίλογος: Στην ολοπρόθυμη συγκατάθεση της παρθένου Μαρίας οφείλομε την πραγμάτωση του θεϊκού σχεδίου για τη σωτηρία μας. Εάν η παρθένος Μαρία δεν δεχόταν την πρόσκληση του Θεού, η ενσάρκωση του Υιού του Θεού δεν θα γινόταν. Γι' αυτό και η τιμή της Θεοτόκου είναι καθολική. «Πάσαι αι γενεαί» των ανθρώπων την «μακαρίζουν» (την εγκωμιάζουν και την ευγνωμονούν). Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου αποτελεί το «κεφάλαιον της σωτηρίας», το αποφασιστικό γεγονός πού έκρινε την πραγμάτωση του «απ' αιώνος απόκρυφου μυστηρίου» και σχεδίου του Θεού, για την ενσάρκωση του Υιού του και τη σωτηρία των ανθρώπων και του κόσμου.

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration