Ζωηφόρος

Διώχνουν τον Χριστό από την Ευρώπη για να βάλουν «εκείνον» πού τελικά θα τους καταστρέψει !

Καί μέ τήν ψήφο Ἑλλήνων εὐρωβουλευτῶν:

Ἐκδιώκουν τίς χριστιανικές ἀξίες ἀπό τήν Εὐρώπη

Τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε ὑπέρ τῆς ἀλλαγῆς

τοῦ ὑφισταμένου οἰκογενειακοῦ δικαίου.

 

Καί δέν καταλαβαίνουν ότι μ΄ αυτό πού κάνουν ανοίγουν τον δρόμο γιά τόν μυστηριώδη "εκείνον"  γιά τόν οποίον μίλησε ο ίδιος Χριστός ( "εάν άλλος έλθει, εκείνον θά τόν δεχθείτε..." ). Πού τελικά όμως θά τούς καταστρέψει !

Ἡ λέξη ντροπή εἶναι ἐλάχιστη ἔνδειξη τῆς ὀργῆς καί τῆς ἀγανάκτησης γιά τούς Ἕλληνες εὐρωβουλευτές ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν κομμάτων μπροστά στό ἔγκλημα πού ἔκαναν την 4η Φεβρουαρίου 2014.

Γιατί στή νομιμοποίηση ἑνός ἐγκλήματος ἀναφέρεται τό περιεχόμενο τῆς περιβόητης ἔκθεσης τῆς Αὐστριακῆς εὐρωβουλευτίνας Οὔρλικ Λούνατσεκ, ἡ ὁποία ἡ δυστυχής εἶναι καί ἀντιπρόεδρος τῆς διακοινουβουλευτικῆς ὁμάδας τῶν ἀνωμάλων στό Εὐρωκοινοβούλιο καθώς καί εἰσηγήτρια στήν Ἐπιτροπή Πολιτικῶν Ἐλευθεριῶν, Δικαιοσύνης καί Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων! Τό ψήφισμα ἔχει τόν τίτλο «Χάρτης πορείας τῆς ΕΕ κατά τῆς ὁμοφοβίας καί τῶν διακρίσεων λόγω σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου».

Καί τό ἐκπληκτικό εἶναι ὅτι οὔτε ἕνας Ἕλληνας δέν βρέθηκε νά καταψηφίσει αὐτό τό κατάπτυστο κείμενο!

Σᾶς τά γράφω τώρα πού μπορῶ, καλοί μου χριστιανοί, γιατί σέ λίγους μῆνες -ἄντε τό πολύ σέ ἕνα -δύο χρόνια- ὅποιος θίγει τήν ἀνωμαλία σέ οἱανδήποτε εὐρωπαϊκή χώρα θά σύρεται σιδηροδέσμιος στίς φυλακές, ἀφοῦ οἱ γνωστοί -ἄγνωστοι σύγχρονοι ἐκφραστές τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας προωθοῦν νόμο δῆθεν ἀντιρατσιστικό, πού στήν οὐσία ὅμως θά φιμώνει τήν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης καί τοῦ λόγου.

Γιά νά δοῦμε λοιπόν ἀναλυτικά τί ἀναφέρει αὐτή ἡ ἔκθεση. Μέ βάση λοιπόν τήν ἔκθεση τά κράτη μέλη ὑποχρεώνονται μεταξύ ἄλλων:

1. Νά προβοῦν σέ παροχές ὑγείας προσαρμοσμένες καί στά ἀνώμαλα ἄτομα, π.χ. εἰδική χειρουργική μονάδα γιά ἐπεμβάσεις ἀλλαγῆς φύλου(!!!) κάτι πού σημαίνει ὅτι τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα θά ἐπιβαρύνονται τῆς ἐπέμβασης, ὅπως ἐπιβαρύνονται καί γι’ ἄλλες χειρουργικές ἐπεμβάσεις...

2. Νά θεσπίσουν ἀλλαγές στό ὑφιστάμενο ἐδῶ καί αἰῶνες οἰκογενειακό δίκαιο. Συγκεκριμένα ὁρίζει τό οἰκογενειακό δίκαιο τῆς κάθε χώρας ὀφείλει νά προβλέπει τή δυνατότητα γιά κάθε τέκνο νά διαθέτει πάνω ἀπό  δύο γονεῖς ὥστε νά συμπεριλαμβάνονται στήν οἰκογένεια καί οἱ ὑπόλοιποι ἀνώμαλοι σύζυγοι ἤ σύντροφοι!

3. Ὁρίζει στίς εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις νά ἀποσύρουν τίς διαταραχές ταυτότητας φύλου ἀπό τόν  κατάλογο τῶν ψυχικῶν καί συμπεριφορικῶν διαταραχῶν! ( σ. ότι δηλαδή οι ανώμαλοι είναι φυσιολογικά άτομα καί απαγορεύεται να ονομάζονται ψυχοπαθείς !!!)

4. Νά δίδεται τό δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης καί δημόσιας ἔκφρασης σέ σχέση μέ τόν σεξουαλικό προσανατολισμό καί τήν ταυτότητα τοῦ φύλου π.χ. δημόσιες περιπτύξεις μέσω τῆς τηλεόρασης τοῦ κινηματογράφου, βίντεο κλίπ, περιοδικά, ἐφημερίδες κ.ο.κ. Ἤδη αὐτό γίνεται...

5. Νά ὑπάρχει ἐπίσης πρόβλεψη διαδικασίας νομικῆς ἀναγνώρισης τοῦ διεμφυλικοῦ ἀτόμου (transexual) ὡς τέτοιου!

6. Νά θεσπιστοῦν ἐκπαιδευτικά προγράμματα προσανατολισμένα στόν σεξουαλικό προσανατολισμό καί στήν ταυτότητα φύλου πού οἱ γαλλικές ὀργανώσεις Γονέων ταυτίζουν μέ τήν ἐπικίνδυνη θεωρία τοῦ εἴδους ἤ φύλου

7. Νά γίνει νομική ἀναγνώριση τῆς κατάστασης τῶν διεμφιλικῶν καί διαφυλικῶν ἀτόμων ὡς ξεχωριστῶν, αὐτόνομων  «φύλων»!

8. Νά διευκολυνθεῖ κάθε γραφειοκρατική διαδικασία γιά τήν ἀλλαγή ὀνόματος, φύλου κτλ. στίς ληξιαρχικές γεννήσεις ἤ ἄλλα δημόσια ἔγγραφα.

9. Νά ἐπεκταθεῖ νομικά ἡ ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή γιά τίς λεσβίες καί παρένθετες μητέρες γιά ὁμοφυλοφιλικά ζευγάρια...

10. Ἀκόμη ζητεῖται νά ἐπεκταθεῖ καί στά ἄτομα αὐτά -δηλαδή στούς ἀνωμάλους- ἡ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου γιά τήν καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν καί ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας μέσω τοῦ ποινικοῦ δικαίου καί νά συμπεριληφθεῖ ὡς ἄλλη μορφή ἐγκλημάτων ἡ κριτική γιά τήν ὁμοφυλοφιλία, μέ τήν αἰτιολογία ὅτι ἀποτελεῖ «πρακτική ὑποκίνησης μίσους γιά λόγους προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου».

Μέ τό ἴδιο ψήφισμα τά κράτη μέλη τῆς ΕΕ καλοῦνται «νά θεσπίσουν ποινική νομοθεσία πού νά ἀπαγορεύει τήν ὑποκίνηση μίσους λόγω σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου» κ.ο.κ.

Ἀντιχριστιανικό ἔκτρωμα...

Δυστυχῶς, αὐτή τήν κατάπτυστη ἔκθεση, αὐτό τό ἀντιχριστιανικό ἔκτρωμα τό ὑπερψήφισαν 13 ἀπό τούς 22 Ἕλληνες Εὐρωβουλευτές ἐνῶ τέσσερις ψήφισαν λευκό καί πέντε ἀπουσίαζαν.

Ἀναλυτικότερα τήν ἔκθεση ψήφισαν οἱ κάτωθι:

- Ἀπό τούς ὀκτώ εὐρωβουλευτές τοῦ ΠΑΣΟΚ οἱ ἔξι ( Κρ. Ἀρσένης, Σπ. Δανέλλης, Μαρ. Κοππά, Ἄ. Ποδηματά, Συλβ. Ράπτη, Γ. Σταυρακάκης) ψήφισαν ὑπέρ τοῦ ψηφίσματος καί δύο ( Δημ. Δρούτσας καί Χρ. Παλιαδέλη) ἀπουσίασαν ἀπό τήν ψηφοφορία.

- Ἀπό τούς ὀκτώ βουλευτές τῆς Νέας Δημοκρατίας οἱ τέσσερις ψήφισαν ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων (Γ. Κουμουτσάκος, Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, Κων. Πουπάκης καί Θεόδ. Σκυλακάκης), μία, ἡ κ. Μαρ. Γιαννάκου, ψήφισε λευκό καί τρεῖς (Γ. Παπανικολάου, Γ. Παπαστάμκος καί Ι. Τσουκαλᾶς) ἀπουσίασαν ἀπό τήν ψηφοφορία.

Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι τό «Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα» στό ὁποῖο ἀνήκει καί τό κόμμα τῆς ΝΔ καταψήφισε τήν ἔκθεση!!!

Ὡστόσο, οἱ Ἕλληνες Εὐρωβουλευτές πού ἀνήκουν σ’ αὐτό «ἐπαναστάτησαν», σήκωσαν τό ἀνάστημά τους τόσο ἀπέναντι στήν ἐπίσημη θέση τοῦ κόμματός τους τῆς ΝΔ, πού ὑποτίθεται εἶναι ἐνάντια στή θεσμοθέτηση τοῦ λεγομένου «γάμου» τῶν ὁμοφυλοφίλων ὅσο καί ἔναντι τῶν βουλευτῶν τῆς Μέρκελ, τοῦ Σαρκοζί ἀλλά καί τῶν συντηρητικῶν Ἄγγλων πού τήν καταψήφισαν.  

- Ὁ κ. Νίκ. Χουντῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἀφοῦ ἀκολουθεῖ στό θέμα αὐτό τήν “προοδευτικότητα” τοῦ Κόμματός του καί τῆς Ἀριστερῆς ὁμάδας τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου.

- Οἱ δύο βουλευτές τοῦ ΚΚΕ (Χαρ. Ἀγγουράκης καί Γ. Τούσσας), παρά τή γραμμή τῆς Ἀριστερᾶς, ἀκολούθησαν τήν γραμμή τοῦ ΚΚΕ καί ἔριξαν λευκό.

- Ἀντίθετα οἱ δύο εὐρωβουλευτές τοῦ ΛΑΟΣ δέν ἀκολούθησαν τή γραμμή τῆς ὁμάδας πού ἀνήκουν καί ἡ μέν κ. Νίκη Τζαβέλλα ψήφισε ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων, ὁ δέ κ. Νικ. Σαλαβρᾶκος ἔριξε λευκή ψῆφο.

Τό ψήφισμα τελικά πέρασε ἀφοῦ ἐκ τῶν 642 παρόντων εὐρωβουλευτῶν 394 (61%) ἔδωσαν θετική ψῆφο, μόλις 176 (27%) τό καταψήφισαν καί 72 (11%) ἔριξαν λευκό.

Γιά τήν ἱστορία ἀναφέρουμε ὅτι ἀνεξάρτητα ἀπό Κόμμα, καταψήφισε τό ψήφισμα ἡ μεγίστη πλειονοψηφία τῶν Πολωνῶν καί τῶν Οὔγγρων εὐρωβουλευτῶν.

Κατά τοῦ ψηφίσματος ἐτάχθη καί ἡ δεξιά ὁμάδα “Εὐρώπη τῆς Ἐλευθερίας καί Δικαιοσύνης”, ἀλλά οἱ Ἕλληνες εὐρωβουλευτές τοῦ ΛΑΟΣ, πού ἀνήκουν σ’ αὐτήν, δέν ἀκολούθησαν τήν γραμμή της.

Ὑπέρ τοῦ Ψηφίσματος τάχθηκαν τό Εὐρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ἡ Ἀριστερά, οἱ Πράσινοι, καί οἱ Φιλελεύθεροι.

Οἱ πρῶτες ἀντιδράσεις...

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας τῶν Ἑνώσεων Καθολικῶν Οἰκογενειῶν στήν Εὐρώπη Ἀντουάν Ρενάρ ἦταν ἀπό τούς πρώτους πού ἀντέδρασε στό ψήφισμα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου γιά τήν ὁμοφυλοφιλία. «Ἡ ἰδιωτική σεξουαλική ζωή μπορεῖ νά ἀποτελεῖ κριτήριο γιά τίς πολιτικές τῆς ΕΕ;», ἀναρωτιέται. Καί προσθέτει: «Ἡ ΕΕ ὀφείλει νά ἐξασφαλίζει σέ ὅλους τούς πολίτες νά ἀπολαμβάνουν τά θεμελιώδη δικαιώματα… Ὅποιες κι ἄν εἶναι οἱ ἰδιωτικές ἐπιλογές στόν τομέα τῆς σεξουαλικότητας, τά θεμελιώδη δικαιώματα εἶναι ἴδια γιά ὅλους….Στήν οὐσία τό ψήφισμα παρεμβαίνει στούς τομεῖς πού ἀφοροῦν ἀποκλειστικά τίς ἁρμοδιότητες τῶν κρατῶν μελῶν, σύμφωνα μέ τό οἰκογενειακό τους δίκαιο, καί ὄχι τῆς ΕΕ».

Οἱ Πολωνοί ἐπίσκοποι ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ψηφίσματος τούτου ἐξέδωσαν ἐγκύκλιο πρός τόν Πολωνικό λαό, στήν ὁποία τονίζουν τήν ἀξία τῆς οἰκογένειας, ὡς θεμελίου γιά τήν ψυχική ἰσορροπία καί τήν φυσιολογική ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου καί καταδικάζουν τήν κατασκευή τῆς ἰδεολογίας τοῦ φύλου, πού ἐπιδιώκει νά ὑποκαταστήσει τή φύση καί τήν πραγματικότητα.

Ὁ Λέο Βάν Ντόεσμπουργκ, πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Χριστιανικῆς Πολιτικῆς Κίνησης, θεωρεῖ ὅτι μέ τό ψήφισμά του τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο «ἐπιχειρεῖ νά δημιουργήσει μία καινούργια στρατηγική θεμελιωδῶν δικαιωμάτων σύμφωνα μέ τά εἰδικά δικαιώματα καί προνόμια μίας ὁμάδας πολιτῶν, λόγω τῆς προσωπικῆς καί σεξουαλικῆς τους συμπεριφορᾶς». Ἐπίσης ἐπικρίνει τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο ὅτι ψήφισε χωρίς συζήτηση στήν Ὁλομέλεια καί ὅτι ὅλο τό ψήφισμα στηρίζεται στήν ἰδεολογία τοῦ λόμπι τῶν ὁμοφυλόφιλων καί δέν ἔχει καμία ἐπιστημονική ἤ ἠθική βάση.

Σέ λίγους μῆνες καλοί μου Χριστιανοί θά κληθοῦμε καί πάλι νά ἐπιλέξουμε νέους ἐκπροσώπους γιά τό Εὐρωκοινοβούλιο.

Καλό λοιπόν εἶναι νά προσέξουμε καλά καί νά κάνουμε, ὅπως λέγει ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως Ἱερεμίας τόν σταυρό μας πρίν τήν κάλπη, ἔτσι ὥστε νά ἀποφύγουμε νά στείλουμε νά μᾶς ἐκπροσωποῦν μασόνοι, ἄθεοι, παγανιστές -δωδεκαθεϊστές καί κάθε λογῆς ἀντίχριστοι, ὅπως ὀνομάζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος αὐτούς πού δέν ἀναγνωρίζουν τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς Υἱό τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρα τοῦ κόσμου.

Ἐπιβράβευση Σαμαρᾶ σέ Κουμουτσᾶκο!!

Πρίν ἀλέκτωρ φωνῆσαι τρίς ὁ ὀρθόδοξος πρωθυπουργός τῆς χώρας Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀντί τιμωρίας ἐπιβράβευσε ἕναν ἐκ τῶν εὐρωβουλευτῶν τῆς ΝΔ πού ψήφισαν ὑπέρ τῆς ἔκθεσης Λούνατσεκ ἐπιλέγοντάς τον ὡς ὑποψήφιο Περιφερειάρχη Ἀττικῆς!

Συγκεκριμένα ἀνακοίνωσε ὅτι ἡ ΝΔ προτείνει ὡς περιφερειάρχη Ἀττικῆς τόν κ. Γ. Κουμουτσᾶκο!!! Ἡ εἴδηση ἔπεσε ὡς κεραυνός ἐν αἰθρία, ἀφοῦ σχεδόν συνέπεσε μέ τό προσκύνημα τοῦ πρωθυπουργοῦ στό Ἅγιον Ὄρος.

Πολλοί ἦταν αὐτοί πού ἀναρωτήθηκαν πώς εἶναι δυνατόν ἀπό τή μία ὁ ἀρχηγός ἑνός κόμματος νά ἐπικαλεῖται τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί νά μεταβαίνει στό Περιβόλι τῆς Παναγίας καί τήν ἴδια στιγμή οἱ εὐρωβουλευτές του νά κλίνουν γόνυ ὑποτέλειας στόν Ἀντίδικο;

Ἄραγε δέν γνωρίζει ὅτι ὁ Κύριος μᾶς λέγει πώς δέν δύναται νά ὑπηρετεῖς ταυτόχρονα δύο κυρίους...

Καί τό πιό τραγικό εἶναι ὅτι ἐπιβραβεύτηκε στό πρόσωπο τοῦ Γ. Κουμουτσάκου ἡ συνολική στάση τῶν εὐρωβουλευτῶν της, κάτι πού δηλώνει τό πώς τελικά ἐνεργεῖται τό μυστήριον τῆς ἀνομίας!

Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ: Ἐμετρήθης, ἐζυγίσθης ἀπερρίφθης

Ἀμέσως μετά τήν ἀνακοίνωση τῆς ὑποψηφιότητας Κουμουτσάκου ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ ἐξέδωσε δριμύτατη ἀνακοίνωση.

Ἡ ἐπιλογή τοῦ κ. Γ. Κουμουτσάκου σάν ὑποψηφίου Περιφεριάρχη Ἀττικῆς ἀπό τό κόμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας ἀποτελεῖ μία σοβαρή πρόκληση γιά τόν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξο Ἑλληνικό λαό διότι γιά τόν ἀξιότιμο κ. Κουμουτσάκο ἔχουν ἤδη ἀκουσθεῖ τά τρία ρήματα τοῦ Θείου λόγου «ἐμετρήθης, ἐζυγίσθης ἀπερρίφθης»...» Καί ἀφοῦ ἀναφέρεται λεπτομερῶς στή στάση του ἀπέναντι στό σκοταδιστικό αὐτό ψήφισμα καταλήγει: 

«Ὁ κ. Γ. Κουμουτσάκος ἔχει πλέον μέ τήν μεταφυσική τῶν πράξεων ὡς προσωπική του περιουσία ἀδιαπτώτως τήν συμπόρευσή του μέ τήν ἀνατροπή τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί τόν εὐτελισμό καί τήν γελοιοποίηση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τῆς θεοσδότου ἀνθρωπίνης σεξουαλικότητος.

Ἐρωτῶνται οἱ εὐσεβεῖς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες τοῦ λεκανοπεδίου τέτοιον Περιφερειάρχη ἐπιθυμοῦν. Ἡ ἀπάντησις θά δοθεῖ στίς κάλπες προσεχῶς...»

Μαύρη ἡμέρα...

«Ἐπιχειροῦν νά μετατρέψουν τήν ἀνωμαλία σέ ὁμαλότητα καί νά καταστρέψουν τά Χριστιανικά θεμέλια τῆς Εὐρώπης» ὑποστηρίζει ὁ γ.γ. τοῦ χριστιανικοδημοκρατικοῦ κόμματος Νίκος Νικολόπουλος, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζει τήν ἡμέρα πού ψηφίστηκε τό ψήφισμα ὡς «μαύρη ἡμέρα» γιά τήν Εὐρώπη.

«Οἱ «ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΙ» πού ψηφίζουν, -ἐπισημαίνει- ἀλλά καί ὅσοι ὑποστηρίζουν ἤ ἀνέχονται τά ἐθνοκτόνα καί ἀντιχριστιανικά σχέδια τῆς νέας παγκόσμιας τάξης δέν ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ στόν κυριολεκτικό ἐκφυλισμό τοῦ Θείου ἀνθρωπίνου γένους, καί δέν συμβάλλουν στόν ἀφανισμό τοῦ Ἑλληνικοῦ γένους;

Ἄραγε γιατί ΚΑΝΕΝΑΣ ἀπό τούς μνημονιακούς δέν ἀντιστάθηκε;   Ὑπάρχει ἀκόμη ΚΛΗΡΟΣ ἤ ΛΑΟΣ, γιά νά ἀπαντήσει δεόντως; Οἱ ‘’ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΙ’’ ὑποχρεώνουν τήν κυβέρνηση νά δημιουργήσει εἰδικά προγράμματα γιά τή «νεολαία καί τήν ἐκπαίδευση» καί «νά διευκολύνει τήν ἀνταλλαγή ὀρθῶν πρακτικῶν στούς τομεῖς τῆς νεολαίας καί τῆς ἐκπαίδευσης..», ὥστε ὁ «Σοδομιτισμός» νά λάβει νομική ὑπόσταση.

Ἄραγε ποῦ εἶναι ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; Ἄραγε ποιοί εἶναι αὐτοί πού κατάντησαν ἔτσι τίς ἀξίες τῆς Εὐρώπης καί γιατί;

Ἄραγε ὁ λαός βλέπει ποῦ κατάντησαν τήν Ἑλληνοχριστιανική παράδοσή του;

Ἄραγε γιατί παραλείπονται καί πετιοῦνται στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων ἀκόμη καί οἱ φιλόσοφοι τοῦ διαφωτισμοῦ;

Ἀλλά μήπως ἀμφισβητεῖται εὐθέως τό Ἑλληνικό Σύνταγμα πού ἔχει ὡς προοίμιο τό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος; Ἄραγε πῶς γίνεται νά ἀμφισβητοῦνται οἱ Ἱεροί Κανόνες πού κατοχυρώνονται στό ἄρθρο 3 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος;...

Αἰσθάνομαι ἀπέραντη ντροπή γιά τούς πολιτικούς πού ψήφισαν θετικά καί ἐπιχειροῦν νά μετατρέψουν τήν ἀνωμαλία σέ ὁμαλότητα, σπέρνοντας μηνύματα διάλυσης τῆς οἰκογένειας καί τῶν χριστιανικῶν παραδόσεων τῶν εὐρωπαϊκῶν θεμελίων. Οἱ ‘’ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΙ’’, ὡς ἀντιπρόσωποι τοῦ Λαοῦ ψηφίζουν καί προδιαγράφουν τό μαῦρο μέλλον μίας κοινωνίας δίχως Θεό, δίχως ἀξίες, δίχως ἀνθρωπισμό. Ἐμεῖς θά τούς ἀφήσουμε;»»!

ΣΥΡΙΖΑ ἐναντίον Πειραιῶς

Τό πῶς ἀντιλαμβάνεται τό ποιμαντικό χρέος τῶν Ἐπισκόπων διαπιστώνεται ἀκόμη μία φορά ἀπό τήν κατάπτυστη ἀνακοίνωση τοῦ λεγομένου τμήματος ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, τό ὁποῖο ἀνέλαβε ἀντ’ τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ κόμματος Ἀλέξη Τσίπρα τήν ὑπεράσπιση τῆς ἀνωμαλίας!

«Γιά ἀκόμα μία φορά, ὁ μητροπολίτης Πειραιά Σεραφείμ, μπερδεύοντας προφανῶς τά ὅρια ἀνάμεσα στόν ἄμβωνα τῆς μητρόπολής του καί στό προεκλογικό μπαλκόνι τοῦ πιό ἀκραίου συντηρητισμοῦ, καταγγέλλει 10 Ἕλληνες εὐρωβουλευτές γιατί ὑπερψήφισαν τό αὐτονόητο, τόν Χάρτη πορείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης κατά τῆς ὁμοφοβίας καί τῶν διακρίσεων λόγω σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου.

Εἶναι προφανές ὅτι ὁ κ. Σεραφείμ τείνει νά χαρακτηριστεῖ ἐμμονικός ὡς πρός τίς ἐπιθέσεις του ἔναντι τῆς ΛΟΑΤ κοινότητας.

Ἡ προστασία τῶν ΛΟΑΤ ἀτόμων ἀπό τίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου καί ἡ προσπάθεια ἐξάλειψης τῆς ὁμοφοβίας καί τῆς τρανσφοβίας εἶναι οἱ στοιχειώδεις δράσεις πού πρέπει νά ἀναλάβει ἕνα δημοκρατικό κράτος δικαίου, μέ τόν ἴδιο τρόπο πού πρέπει νά προστατεύει καί ἀπό τό θρησκευτικό φανατισμό». Ὁ ΣΥΡΙΖΑ μπερδεύει καί δέν μπορεῖ νά ξεχωρίσει τήν ἀσθένεια ἀπό τόν ἀσθενή σέ μία προσπάθεια ἐπιβολῆς τῆς ἀνωμαλίας.

Καί τήν μεσαιωνική αὐτή στάση τήν ἐκλαμβάνει ὡς πρόοδο τῆς δημοκρατίας..., τόνιζαν ἐκκλησιαστικοί κύκλοι χτυπώντας γιά μία ἀκόμη φορά τό καμπανάκι στούς Ἕλληνες Χριστιανούς Ὀρθοδόξους.

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Πηγή: http://www.orthodoxia.gr/printer_friendly.cfm?id=1845&obcatid=1

Και από: http://aktines.blogspot.gr/2014/04/blog-post_4998.html#more

Και από: http://hristospanagia3.blogspot.gr/2014/04/blog-post_7473.html

Και από: http://www.kivotoshelp.gr/index.php/eidhseis/454-dioxnoun-ton-xristo-apo-tin-evropi-gia-na-valoun-ekeinon-poy-telika-tha-tous-katastrepsei

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel