Ζωηφόρος

Κυριακοδρόμιο π. Μελετίου Καλαμαρά

Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (Ματθ. 1, 1-25) Ἀγαλλιάσεται ἡ γλώσσα μου τήν δικαιοσύνην σου
Read more...
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΕΙΠΝΟ (Λουκ. 14, 16-24) Δικαιολογίες πού δέν πιάνουν Ἡ σημερινή μέρα, θεωρεῖται μία ἀπό τίς μεγάλες ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μας. Γιά ἕνα καί μοναδικό λόγο. Διότι διαβάζεται τό Εὐαγγέλιο τοῦ «μεγάλου δείπνου».
Read more...
Ο ΑΦΡΟΝΑΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ (Λουκ. 12, 16-21) Ἔχετε ἀξία γιά μένα Μέσα στήν Ἐκκλησία ἔχομε τήν εὐκαιρία νά προσευχηθοῦμε στόν Θεό καί νά ἔλθομε σέ ἐπικοινωνία μαζί του.
Read more...
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ (Μαρκ. 8, 34 – 9, 1) Ἡ χαρά γιά τήν εὕρεση τῆς δραχμῆς Διαβάζομε στό εὐαγγέλιο τήν παραβολή: Μιά νοικοκυρά ἔχασε ἕνα μικρό νόμισμα. Μιά δραχμή.
Read more...
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ (Λουκ. 8, 41-56) Πῶς ἀκοῦμε; Εἶναι μεγάλη εὐλογία νά βρίσκεται ὁ ἄνθρωπος κοντά στόν Χριστό. Μέσα στήν Ἐκκλησία του. Ἔστω καί γιά λίγο. Κάθε ἐπικοινωνία μέ τόν Χριστό εἶναι μεγάλη δύναμη, ἁγιασμός καί φωτισμός ψυχῆς.
Read more...
Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΓΕΡΓΕΣΗΝΩΝ (Λουκ. 8, 26-39) Μή παίζετε μέ τήν οὐρά τοῦ διαβόλου Μεγάλη εὐλογία εἶναι νά παρακολουθεῖ κανείς τήν Θεία Λειτουργία, νά δοξάζει τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά ἐπικαλεῖται τό ἔλεός του.
Read more...
Η Παραβολή του Σπορέως (Λουκ. 8, 5- 15) Ὁ σπόρος καί τό χωράφι Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, μᾶς λέει ὁ Χριστός στό ἅγιο εὐαγγέλιο, εἶναι ἕνας σπόρος. Δέν ἀρκεῖ νά ἔχει κανείς τό σπόρο στήν ἀποθήκη του. Πρέπει νά τόν βάλει στή γῆ, νά φυτρώσει, νά βλαστήσει. Νά κάνει λουλούδια, νά κάνει φύλλα, νά μεγαλώσει, νά κάνει καρπούς.
Read more...
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΥΙΟΥ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ ΤΗΣ ΝΑΙΝ (Λουκ. 7, 11- 16) Ἡ ἀληθινή θρησκεία Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι σπόρος. Ἡ καρδιά τοῦ σπόρου, εἶναι ὅτι ὁ Θεός ἔστειλε τόν Υἱόν του στόν κόσμο, γιά τήν σωτηρία μας.
Read more...
Αγάπη προς τους εχθρούς (Λουκ. 6, 31- 36) Ὁ οὐρανός στή γῆ Ἡ εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσαμε σήμερα, μεταδίδει ἕνα ὑπέροχο μήνυμα στίς ψυχές μας:
Read more...
Η κλήση των Μαθητών (Λουκ. 5, 1-11) Τό σπουργιτάκι πού σταμάτησε τό γλέντι Ὅταν εἶχαν πάει γιά πρώτη φορά ἀπεσταλμένοι κληρικοί τῶν ἁγίων ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, γιά νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο στήν Ἀγγλία, οἱ Ἄγγλοι ἡγεμόνες, εἶχαν ἕνα μεγάλο νυχτερινό γλέντι. Καί φυσικά ἐπειδή οἱ ἀπεσταλμένοι ἦταν ἐπίσημοι, τούς κάλεσαν νά... γλεντήσουν μαζί τους.
Read more...
Ο Πλούσιος Νεανίσκος (Ματθ. 19, 16-26) Αἰώνια ζωή καί ἀγαθοεργία Ἀκούσαμε στό εὐαγγέλιο, ὅτι ἕνας νέος πῆγε στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό καί τόν ρώτησε: -Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί πρέπει νά κάνω γιά νά κληρονομήσω τήν αἰώνια ζωή;
Read more...
Η Παραβολή των κακών γεωργών (Ματθ. 21, 33-42) Ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ Τό Εὐαγγέλιο πού ἀκούσαμε σήμερα, εἶναι μιά παραβολή τοῦ Κυρίου. Λέγει ὅτι ἕνας οἰκοδεσπότης -ὁ Θεός- φύτευσε μέσα στόν κόσμο, ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους, ἕναν ἀμπελώνα. Ἐξέλεξε δηλαδή καί «ἔφτειαξε» ἕναν εὐλογημένο λαό.
Read more...
Μᾶς βλέπει γῆ καί οὐρανός Τό σημερινό Εὐαγγέλιο μᾶς θυμίζει μιά ὄμορφη εἰκόνα. Μιά πόλη χτισμένη στήν κορυφή τοῦ βουνοῦ πού φαίνεται ἀπό παντοῦ.
Read more...
Η θεραπεία των Τυφλών και του Κωφού (Ματθ. 9, 27-35) Θαύματα: Ὁδηγοί πρός τόν Χριστό Ἤλθαμε στήν Ἐκκλησία γιά νά δείξομε στόν Χριστό ὅτι θέλομε νά εἴμαστε δικοί του.
Read more...
Πρωταρχικό ἡ σωστή τοποθέτηση Ἐρχόμαστε στήν Ἐκκλησία μέ τό στόχο νά προσκυνήσομε τόν Κύριο. Καί νά τοποθετήσομε ἀπέναντί του, τόν ἑαυτό μας. Εἴμαστε λοιπόν ὑποχρεωμένοι, πρίν ἔλθομε στήν Ἐκκλησία καί ὅταν εἴμαστε μέσα στήν Ἐκκλησία νά κάνομε τόν λογισμό: Τί εἶναι ὁ Χριστός; Τί εἶναι ὁ Πατέρας μας; Τί εἴμαστε ἐμεῖς; Ποιά σχέση ἔχομε μαζί του; Εἶναι κάτι ἀνάλογο μέ αὐτή πού ἔχομε μέ ἕνα συγγενή μας; Μέ τόν δήμαρχο; Μέ κάποιον συμπολίτη; Ποιά εἶναι ἡ σχέση μας μέ τόν Χριστό; Ἄν δέν τοποθετήσομε σωστά τό μυαλό μας καί τήν καρδιά μας ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ, τότε οὔτε ξέρομε τί ζητᾶμε στή ζωή μας, οὔτε τί πρέπει νά ζητᾶμε ἀπό τόν Θεό· οὔτε ποτέ εἴμαστε σωστοί ἀπέναντί του. Ἡ σωστή τοποθέτηση εἶναι: Ὁ Θεός εἶναι Δημιουργός τοῦ κόσμου καί δημιουργός δικός μας. Ὁ κόσμος ὅλος καί ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς εἶναι ἕνα κομμάτι ἀπό τό ἔργο του, ἀπό τήν περιουσία του,…
Read more...
Χθές μέ σκέπαζε ἡ χάρη Στά χρόνια τῶν διωγμῶν συνελήφθησαν δύο χριστιανοί. Ὁδηγήθηκαν στό δικαστήριο καί τούς ζητήθηκε νά ἀρνηθοῦν τόν Χριστό. Οἱ ἀθλητές τοῦ Χριστοῦ, παρά τά φοβερά μαρτύρια, ἔμειναν σταθεροί στήν πίστη. Βλέποντας οἱ δικαστές ὅτι δέν καταφέρνουν τίποτε, τούς φυλάκισαν, μέ τήν ἐντολή τήν ἄλλη μέρα νά ἐκτελεστοῦν. Τί συνέβη ὅμως; Οἱ δυό ὁμολογητές μάλωσαν μέσα στή φυλακή καί ψυχράνθηκαν μεταξύ τους. Ὁ ἕνας, κατάλαβε σέ τί παγίδα τούς ἔρριξε ὁ διάβολος καί γεμᾶτος συντριβή ζήτησε συγγνώμη. Ὁ ἄλλος κυριαρχημένος ἀπό τό μῖσος, δέν τόν συγχώρησε παρά τίς συνεχεῖς παρακλήσεις του. Τήν ἄλλη μέρα ὁδηγήθηκαν στό δήμιο. Σέ λίγο θά ἔπαιρναν τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου. Τότε ἔγινε τό ἀπρόσμενο. Ἐκεῖνος πού δέν θέλησε νά συγχωρήσει, ἄρχισε νά τρέμει τόν ἐπικείμενο θάνατο καί γιά νά γλυτώσει ἀρνήθηκε τόν Χριστό. Ὁ δικαστής τόν ρώτησε: -Χθές ὑπέμεινες τόσα μαρτύρια καί ἄντεξες. Σήμερα πῶς ἀρνήθηκες μέ τήν πρώτη τήν πίστη σου;…
Read more...
(Λουκ. 5, 1-11) *** Διασκευασμένη ὁμιλία πού ἔγινε στούς Χαλκιάδες στίς 24/9/00. Τό σπουργιτάκι πού σταμάτησε τό γλέντι Ὅταν εἶχαν πάει γιά πρώτη φορά ἀπεσταλμένοι κληρικοί τῶν ἁγίων ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, γιά νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο στήν Ἀγγλία, οἱ Ἄγγλοι ἡγεμόνες, εἶχαν ἕνα μεγάλο νυχτερινό γλέντι. Καί φυσικά ἐπειδή οἱ ἀπεσταλμένοι ἦταν ἐπίσημοι, τούς κάλεσαν νά... γλεντήσουν μαζί τους. Οἱ Ἄγγλοι ἄρχοντες ἐνῶ ἔτρωγαν, ἔπιναν, τραγουδοῦσαν καί χόρευαν, ἔβλεπαν δίπλα τους τούς ἀπεσταλμένους κληρικούς-ἱεραποστόλους καί σκέπτονταν: «Καί τί θά μᾶς ποῦν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι; Τάχα ἐμεῖς δέν ἔχομε μέχρι τώρα κάποια θρησκεία; Πού τήν ἀκολουθεῖ ὁ καθένας ὅσο καί ὅπως θέλει. Τί περισσότερο θά μᾶς ποῦν»; Γιά μιά στιγμή, ἐνῶ ἦταν σκοτάδι, καί τήν μεγάλη αἴθουσα πού διασκέδαζαν τήν φώτιζαν μερικά κεράκια, μπῆκε ἀπό τό παράθυρο, ἕνα πουλάκι. Τό ὁποῖο, πέταξε δεξιά, ἀριστερά, στριφογύρισε καί προκάλεσε τά μάτια ὅλων νά τό κοιτάζουν. Τελικά, ξαναβρῆκε τό παράθυρο καί χάθηκε…
Read more...
Ομιλία στο ευαγγέλιο της Β΄ Κυριακής του Ματθαίου που αναφέρεται στην κλήση των μαθητών (Ματθ. 4, 18-23) του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Μελετίου
Read more...
Ομιλία στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής των Αγίων Πάντων (Ματθ. 10, 32-33, 37-38 καί 19, 27-30) του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Μελετίου
Read more...
Ομιλία στην Κυριακή των Αγ. Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου που αναφέρεται στην αιώνια ζωή και στην αξία της προσευχής για τους κεκοιμημένους (Ἰω. 17, 1-13) του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Μελετίου
Read more...
Ομιλία στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Τυφλού (Ιω. 9, 1-38) του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Μελετίου
Read more...
Ομιλία στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Σαμαρειτίδος (Ιω. 4, 5-42) του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Μελετίου
Read more...
Ομιλία εις την Κυριακήν του Παραλύτου (Ιω. 5, 1-15) του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Μελετίου
Read more...
Ομιλία εις το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Μυροφόρων (Μάρκ. 15, 43-47 και 16, 1-8) του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Μελετίου
Read more...
Ομιλία εις την Κυριακή του Θωμά (Ἰω. 20, 19-31) του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Μελετίου
Read more...
Ομιλία στο βίο της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας που εορτάζεται την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών (Μαρκ. 10, 32-45) του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Μελετίου
Read more...
Ομιλία στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της Γ΄ Κυριακής των Νηστειών (Μαρκ. 8, 34-38 καί 9,1) του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Μελετίου
Read more...
Ομιλία στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της B΄ Κυριακής των Νηστειών που αναφέρεται στη θεραπεία του Παραλυτικού της Καπερναούμ (Μαρκ. 2, 1-12) του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Μελετίου
Read more...
Ομιλία στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Τυροφάγου που αναφέρεται στον αληθινό θησαυρό, στη νηστεία και στην προσευχή (Ματθ. 6, 14-21) του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Μελετίου
Read more...

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel