Ζωηφόρος

Επιστημονική Ημερίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΧΙΟΣ, 20-9-2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἐπιστημονική Ἡμερίς, μέ θέμα:

«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Ο ΑΡΓΕΙΟΣ,

ὁ ἐν Χίῳ ἀθλήσας»,

ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τοῦ Μαρτυρίου του

(3 Δεκεμβρίου 1813)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Τό Σάββατον 28ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 9.30´ π. μ.

θά πραγματοποιηθῇ εἰς τό Ὁμήρειον Πνευματικόν Κέντρον Δ. Χίου

Ἐπιστημονική Ἡμερίς, μέ θέμα:

«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Ο ΑΡΓΕΙΟΣ,

ὁ ἐν Χίῳ ἀθλήσας»,

ἐπί τῇ συμπληρώσει 200 ἐτῶν ἀπό τοῦ Μαρτυρίου του

(3 Δεκεμβρίου 1813), καί προσκαλεῖσθε,

ὅπως προσέλθητε καί παρακολουθήσητε

τάς Εἰσηγήσεις τῶν ἐκλεκτῶν ὁμιλητῶν.

Ὁ Μητροπολίτης

† Ο ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατον 28 Σεπτεμβρίου 2013

Ὥρα 9.30´ π.μ. Προσέλευσις – Χαιρετισμοί

Ὥρα 10.00´ π.μ. Α΄Συνεδρία

1η Εἰσήγησις:

«Παρατηρήσεις εἰς τόν Βίον καί τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγίου Ἀγγελῆ»

κ. Στέφανος Ἤμελλος, Ἀκαδημαϊκός, Ὁμότιμος Καθηγητής Λαογραφίας

τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

2α Εἰσήγησις:

«Κριτήρια διακρίσεως διά Χριστόν σαλότητος καί ψυχοπαθολογίας»

Πρωτοπρ. κ. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης, Ἀναπληρωτής Καθηγητής

τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ψυχίατρος.

Ὥρα 11.15΄ π.μ. Β΄Συνεδρία

1η Εἰσήγησις

«Φαινόμενα σαλότητος σέ ἀρχαῖα καί νεώτερα μαρτυρολόγια»

κ. Ἰωάννης Πολέμης, Καθηγητής Βυζαντινῆς Φιλολογίας

τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

2α Εἰσήγησις

«Ἰατρικές ἐκτιμήσεις σχετικές μέ τόν βίο καί τήν πολιτεία

τοῦ Ἁγ. Νεομάρτυρος Ἀγγελῆ τοῦ Ἀργείου»

κ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης, Δρ. Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς

τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

(συνέχεια)

Ὥρα 18.00´ Γ΄Συνεδρία

1η Εἰσήγησις

«Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἀγγελῆς ὡς φορεύς τοῦ πνεύματος

τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως τοῦ ὑποδούλου Γένους»

κ. Ἀντώνιος Παναγιώτου, Καθηγητής Βυζαντινῆς Φιλολογίας

τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

2α Εἰσήγησις

«Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ὁ Χῖος, ὡς βιογράφος τοῦ Ἁγίου Ἀγγελῆ»

κ. Μυρσίνη Ἀναγνώστου, Δρ. Βυζαντινῆς Φιλολογίας

τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

3η Εἰσήγησις

«Μουσικολογικές-Μορφολογικές παρατηρήσεις

στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἀγγελῆ»

κ. Μιχαήλ Στρουμπάκης, Ἐπίκουρος Καθηγητής

Ἱστορικῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς

Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης.

Ἁπασῶν τῶν Συνεδριῶν θά προεδρεύσῃ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης

Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος

καί Γραμματεύς θά εἶναι ὁ κ. Γεώργιος Πιτσινέλης, Μέλος του ΕΤΕΠ

τοῦ Τομέως Βυζαντινῆς Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΙΟΥ

 

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel