Ζωηφόρος

Μέσον και Σκοπός

Όπως είναι γνωστό, το μέσον χρειάζεται για να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός.

Για παράδειγμα, για να δει ένας τυφλός, πράγμα που είναι γι’ αυτόν ο επιδιωκόμενος σκοπός, χρειάζεται οπωσδήποτε να απαλλαγεί από την τύφλωση που έχει. Έτσι το ζητούμενο γι’ αυτόν, δηλαδή ο σκοπός, είναι να δει. Όταν ο Χριστός ρώτησε έναν τυφλό, «τι σοι θέλεις ποιήσω; ο δε είπε· Κύριε, ίνα αναβλέψω» ( Λουκ. ιη’, 41). Δεν του είπε, θέλω να γίνουν όμορφα τα μάτια μου για να με βλέπουν οι άλλοι και να νομίζουν ότι βλέπω. Τώρα μπορεί κανείς να ρωτήσει, γιατί γράφτηκαν αυτά τα παραπάνω που είναι γνωστά και αυτονόητα; Η απάντηση είναι, για να γίνουν κατανοητά και αποδεκτά τα παρακάτω: Υπάρχει κίνδυνος να συγχέει κανείς το μέσον με το σκοπό και να κάνει το μέσον σκοπό και τον σκοπό να τον παραβλέπει. Το να κάνει κανείς το καλό, είναι πολύ καλό. Το να απαλλάσσεται από την αμαρτία, είναι πολύ καλό. Το να θέλει και να προσπαθεί να γίνει άγιος, δηλαδή να επιδιώκει τον αγιασμό, είναι πολύ καλό. Το να θέλει και να προσπαθεί να αποκτήσει καθαρή καρδιά, είναι πολύ καλό. Όμως όλα αυτά τα πολύ καλά είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί ο σκοπός που είναι να δει το Θεό, και όχι, όπως λέει ο λαός, για τα μάτια του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος παραγγέλλει, «Ειρήνην διώκετε μετά πάντων, και τον αγιασμόν, ου χωρίς ουδείς όψεται τον Κύριον»( Εβρ. ιβ’, 14). Άρα ο αγιασμός χρειάζεται για να δει ο πιστός τον Κύριο και όχι για να λέει ότι είναι άγιος ο ίδιος. Τι σόι άγιος μπορεί να είναι κάποιος, όταν δεν έχει ως σκοπό να δει τον Κύριο; Ο Κύριος είπε, «μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται» (Ματ. ε’, 8). Άρα η καθαρή καρδιά είναι απαραίτητη για να δει ο πιστός το Θεό και όχι για να λέει ότι αυτός είναι καθαρός και να σιχαίνεται τους άλλους ως ακάθαρτους. Τι σόι καθαρή καρδιά μπορεί να έχει κάποιος, όταν δεν έχει ως σκοπό να δει το Θεό; Σκοπός λοιπόν και στόχος για κάθε πιστό πρέπει να είναι η γνώση του Χριστού, και όλα τα άλλα τα πολύ καλά και απαραίτητα, προς τον σκοπόν αυτόν πρέπει να αποσκοπούν και να κατατείνουν. Άλλωστε αυτό συνιστά και την αιώνιον ζωήν, τον ορισμό της οποίας δίνουν τα λόγια του Κυρίου, «αύτη δε ἐστιν η αιώνιος ζωή, ίνα γινώσκωσί σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν» (Ιω. ιζ’, 3). 

του Ιωάννη Δήμου

 

από την ιστοσελίδα του:  www.sostikalogia.com

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel