Ζωηφόρος

Το Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής - Και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν! του Αντώνη Τενέδιου,

Το Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής-

Και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν!

του Αντώνη Τενέδιου


Σκαλοχώρι Λέσβου

Το Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής. Παρασκευή απόγευμα (πριν από τη γιορτή της Πεντηκοστής) στις Ορθόδοξες Χριστιανικές. τελείται ο Εσπερινός όπου ψέλνεται ο Κανόνας των Κεκοιμημένων! Ακολουθεί δε επιμνημόσυνη δέηση για όλους τους κοιμηθέντες αδελφούς μας. Από νωρίς οι ευσεβείς     χριστιανές βράζουν σιτάρι και ετοιμάζουν τα κόλλυβα. Τα προσκομίζουν στις εκκλησίες τη Παρασκευή το απόγευμα ή νωρίς το Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής. Με σεβασμό και κατάνυξη μνημονεύουν τα αγαπημένα συγγενικά και φιλικά πρόσωπα που έφυγαν από αυτή τη ζωή. Τα κόλλυβα από βρασμένο σιτάρι συμβολίζουν την ανάσταση του ανθρώπου. Το σιτάρι πρέπει να θαφθεί στη γη για να βλαστήσει και να καρπίσει. Έτσι και το ανθρώπινο σώμα θάπτεται για να αναστηθεί νέο και άφθαρτο στη Δευτέρα Παρουσία. Οι Πατέρες της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας έδειξαν ιδιαίτερη μέριμνα για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας. Σε ετήσια βάση καθιέρωσαν δύο Σάββατα για τα μνημόσυνα των Κεκοιμημένων. Το πρώτο τελείται το Σάββατο πριν από τη γιορτή των Απόκρεω. Το δεύτερο τελείται το Σάββατο πριν από τη Πεντηκοστή. Η Εκκλησία μας είναι μία. Περιλαμβάνει τους εν ζωή χριστιανούς (Στρατευομένη εκκλησία) και τους κοιμηθέντες (Θριαμβεύουσα εκκλησία). Και στα δύο Ψυχοσάββατα η Εκκλησία μας μνημονεύει πάντες τους απ αιώνος κοιμηθέντες… Το μεν πρώτο Ψυχοσάββατο είναι αφιερωμένο στη φοβερή ημέρα της Κρίσεως που θα γίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Τότε σύμφωνα με τη Χριστιανική μας Πίστη όλοι θα σταθούμε στο φοβερό βήμα μπροστά στο θρόνο του Μεγάλου Κριτή και Θεού! Αυτό το γνωρίζουν και τα παιδιά που λένε το Σύμβολο της Πίστεως το γνωστό σε όλους: Πιστεύω εις ένα Θεό όπου λέει ότι: ο Κύριος μας θα έρθει να μας κρίνει στη Δευτέρα Παρουσία του. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς. Στο πρώτο Ψυχοσάββατο (Απόκρεω) γίνεται το Μνημόσυνο των κοιμηθέντων. Ζητάμε από το Θεό να δείξει το έλεος και τη μακροθυμία του στους κοιμηθέντες αλλά και σε όλους εμάς. Στο Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής η Εκκλησία μνημονεύει: 1) Όλους εκείνους που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή είτε σε ξένη χώρα, είτε στη θάλασσα, είτε στη στεριά. 2) Για όλους εκείνους που πέθαναν από αρρώστιες, είτε σκοτώθηκαν σε πολέμους, σε παγετούς, σε σεισμούς, και σε Θεομηνίες. 3) Σε όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους από φωτιά, ή χάθηκαν. 4) Για όλους εκείνους που ήταν φτωχοί, άποροι και δεν φρόντισε κανείς να τους κάνει τα μνημόσυνα τους. Τη Παρασκευή απόγευμα πριν από τη Πεντηκοστή στους Ιερούς ναούς τελείται ο Εσπερινός και ψέλνεται ο Κανόνας των Κεκοιμημένων! Πολλοί πιστοί διερωτώνται. Πρέπει να γίνονται όλα αυτά; Γιατί άραγε οι Θεόπνευστοι Πατέρες της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας θέσπισαν τη τέλεση των Ιερών Μνημοσύνων υπέρ της ανάπαυσης των ψυχών των απ΄ αιωνος κεκοιμημένων; Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Διότι όσοι αποδήμησαν εις Κύριον δεν μπορεί να παρακαλέσουν για τη σωτηρία των ψυχών τους. Εν τω Αδη ούκ εστι μετάνοια!

Εμείς λοιπόν οι ζώντες μπορούμε να παρακαλέσουμε για τη σωτηρία των ψυχών όλων αυτών των κεκοιμημένων. Παρακάτω σταχυολογούμε μερικούς εξαίρετους στίχους από τροπάρια του Εσπερινού της Παρασκευής προ της Πεντηκοστής.

Την εκ νεκρών εγέρσει σου Χριστέ, ουκέτι ο θάνατος κυριεύει των θανόντων ευσεβώς. Διό (όλοι εμείς οι χριστιανοί με τα Ιερά Μνημόσυνα) αιτούμεν εκτενώς, τους σους δούλους ανάπαυσον εν αυλαίς σου, και εν κόλποις Αβραάμ, τους εξ Αδάμ μέχρι σήμερον. (όλους από τον προπάτορα Αδάμ και όλους τους μέχρι σήμερα θανόντας) λατρεύσαντας σοι… πατέρας και αδελφούς ημών. Φίλους ημών και συγγενείς. Απαντα άνθρωπον τα του βίου λειτουργήσαντα πιστώς και τους προς Σε μεταστάντας πολυειδώς και πολυτρόπως… Αξίωσον τούτους της Ουρανίου βασιλείας σου!( Στιχηρό Μαρτυρικό που ψέλνεται στους ιερούς ναούς κατά τον Εσπερινό της Παρασκευής προ της Πεντηκοστής).

Σταχυολογούμε επίσης στίχους και από ένα άλλο Στηχηρό που ψέλνεται την ιδία ημέρα στον Εσπερινό. ..Των απ αιώνος σήμερον νεκρών απάντων κατ όνομα μετά πίστεως ζησάντων ευσεβώς μνήμην τελούντες οι πιστοί τον Σωτήρα και Κύριον ανυμνήσωμεν. Αιτούντες εκτενώς. Τούτους εν ώρα της κρίσεως απολογίαν αγαθήν δούναι αυτώ τω Θεώ ημών. Τω πάσαν κρίνοντι την γήν της δεξιάς αυτού παραστάσεως τυχόντας εν χαρά. Εν μερίδι Δικαίων. Και εν Αγίων κλήρω φωτεινώ. Και αξίους γενέσθαι της Ουρανίου βασιλείας αυτού!

Πολλοί φίλοι διερωτώνται: Μπορούμε εμείς οι ζώντες χριστιανοί που είμαστε τα μέλη της στρατευομένης εκκλησίας να ζητούμε τη συγχώρεση των ψυχών των απ αιώνος κοιμηθέντων; Βεβαίως και μπορούμε. Διότι ο Κύριος μας είπε: Αιτείται και δοθήσεται! Γι΄ αυτό όλοι εμείς ζητάμε από τον Κύριο Ιησού Χριστό: Πάντας ανάπαυσον Κύριε. Τους κοιμηθέντας ευσεβώς, ή εν ερήμοις, ή πόλεσιν, ή εν θαλάσση, ή εν γη, ή εν παντί τοπω, Βασιλείς τε, ιερείς, αρχιερείς, μοναστάς και μιγάδας εν ηλικία πάση παγγενεί. Και αξίωσον αυτούς της Ουρανίου βασιλείας σου! Τελειώνοντας ο Εσπερινός ο ιερέας παρακαλεί λέγοντας την ευχή: Κύριε… ανάπαυσον και τας ψυχάς των Κεκοιμημένων δούλων σου. Βασιλέων, Πατριαρχών, Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακόνων, Μοναχών, Μονασασών, και πάντων των από περάτων της οικουμένης κοιμημένων ευσεβών ορθοδόξων χριστιανών Πατέρων, Προπατόρων, Πάππων, προπάππων, Γονέων, Συζύγων, Τέκνων, Αδελφών και συγγενών ημών..! Τη παραμονή ( Ψυχοσάββατο Πεντηκοστής) στον Όρθρο διαβάζεται ο Συναξαριστής της εορτής: ..μνείαν πάντων των απ αιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς επ΄ ελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου, οι θειότατοι Πατέρες εθέσπισαν…!

Χρόνια πολλά σε όλους τους αναγνώστες. Και του χρόνου με υγεία!

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration