Ζωηφόρος

Κυριακή Α΄ Λουκά

Κυριακή Α΄ Λουκά

  23 Σεπτεμβρίου  2007

Το Ευαγγέλιο και το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής

και η απόδοσή τους στην νεοελληνική.
 

 

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο

 

Κεφ.  5,  χωρία 1 έως 11.

 

 

 

Κλσις τν πρτων μαθητν

 

«Ε\Τω καιρώ εκείνω, εστώς ο Ιησούς παρά την λίμνην Γεννησαρέτ 2 εδε δο πλοα σττα παρ τν λμνην· ο δ λιες ποβντες π᾿ ατν ππλυναν τ δκτυα. 3 μβς δ ες ν τν πλοων,  ν το Σμωνος, ρτησεν ατν π τς γς παναγαγεν λγον· κα καθσας δδασκεν κ το πλοου τος χλους. 4 ς δ πασατο λαλν, επε πρς τν Σμωνα· πανγαγε ες τ βθος κα χαλσατε τ δκτυα μν ες γραν. 5 κα ποκριθες Σμων επεν ατ· πισττα, δι᾿ λης τς νυκτς κοπισαντες οδν λβομεν· π δ τ ρματ σου χαλσω τ δκτυον. 6 κα τοτο ποισαντες συνκλεισαν πλθος χθων πολ· διερργνυτο δ τ δκτυον ατν. 7 κα κατνευσαν τος μετχοις τος ν τ τρ πλοίῳ το λθντας συλλαβσθαι ατος· κα λθον κα πλησαν μφτερα τ πλοα, στε βυθζεσθαι ατ. 8 δν δ Σμων Πτρος προσπεσε τος γνασιν ᾿Ιησο λγων· ξελθε π᾿ μο, τι νρ μαρτωλς εμι, Κριε· 9 θμβος γρ περισχεν ατν κα πντας τος σν ατ π τ γρ τν χθων συνλαβον, 10 μοως δ κα ᾿Ικωβον κα ᾿Ιωννην, υος Ζεβεδαου, ο σαν κοινωνο τ Σμωνι. κα επε πρς τν Σμωνα  ᾿Ιησος· μ φοβο· π το νν νθρπους σ ζωγρν. 11 κα καταγαγντες τ πλοα π τν γν, φντες παντα κολοθησαν ατ.»

 

 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ

 

 

 

Εκείνον τον καιρό ο Ιησούς στεκόταν κοντά στη λίμνη της Γεννησαρέτ και είδε δυο πλοιάρια κοντά στη λίμνη. Οι ψαράδες όμως είχαν βγει έξω και έπλεναν τα δίχτυα. Μπήκε λοιπόν ο Ιησούς σ' ένα από αυτά (πλοιάρια), πού ανήκε στον Σίμωνα και τον παρεκάλεσε να απομακρυνθεί λίγο από την ακρογιαλιά. Τότε κάθισε και δίδασκε από το πλοιάριο τα μαζεμένα πλήθη. Μόλις όμως τελείωσε να μιλάει, είπε στον Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρε­μα». Και ο Σίμων αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε όλη τη νύχτα κοπιά­σαμε χωρίς να πιάσουμε τίποτε. Άλλα, επειδή εσύ το λέγεις, θα ξαναρίξω το δίχτυ για χατήρι σου. Όταν το έκαναν, έπιασαν τόσα πολλά ψάρια, πού το δίχτυ τους άρχισε να σχίζεται. Και έκαναν νεύματα στους συντρόφους τους, πού ήσαν στο άλλο πλοιάριο, να έλθουν και να τους βοηθήσουν. Και ήλθαν. Και γέμισαν και τα δυο πλοιάρια, ώστε να κινδυνεύ­ουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε έπεσε στα γόνατα του Ιησού και είπε: «Άπομακρύνσου άπ' εδώ, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτω­λός». Αυτό το είπε, γιατί και αυ­τός και οι άλλοι, όσοι ήταν μαζί του, δοκίμασαν μεγάλη έκπληξη με τα ψάρια πού έπιασαν. Επίσης και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, υιοί Ζεβεδαίου, πού ήσαν συνεταίροι του Πέτρου.

 

Και είπε ο Ιησούς στον Σί­μωνα: «Μη φοβάσαι. Από εδώ και πέρα θα ψαρεύεις και θα πιά­νεις ανθρώπους». Και όταν έφε­ραν τα πλοιάρια στην ξηρά, τα εγκατέλειψαν όλα και ακολούθη­σαν τον Χριστό.

 

 

 

Από την προς Γαλάτας  Επιστολή του Αποστόλου Παύλου,

 

Κεφ.  4, χωρία  22 έως 27.

 

 

 

«Αδελφοί, 22 γγραπται γρ τι ᾿Αβραμ δο υος σχεν, να κ τς παιδσκης κα να κ τς λευθρας. 23 λλ' μν κ τς παιδσκης κατ σρκα γεγννηται, δ κ τς λευθρας δι τς παγγελας. 24 τιν στιν λληγορομενα. αται γρ εσι δο διαθκαι, μα μν π ρους Σιν, ες δουλεαν γεννσα, τις στν Αγαρ· 25 τ γρ Αγαρ Σιν ρος στν ν τ ᾿Αραβίᾳ, συστοιχε δ τ νν Ιερουσαλμ, δουλεει δ μετ τν τκνων ατς· 26 δ νω Ιερουσαλμ λευθρα στν, τις στ μτηρ πντων μν.
27 γγραπται γρ· εφρνθητι στερα ο τκτουσα, ρξον κα βησον οκ δνουσα· τι πολλ τ τκνα τς ρμου μλλον τς χοσης τν νδρα.»

 

 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ

 

 

 

Λέει δηλαδή η Γραφή πως ο Αβραάμ απέκτησε δύο γιους, έναν από τη δούλη κι έναν από την ελεύθε­ρη γυναίκα του. 23 0 γιος της δούλης όμως γεννήθηκε σύμφωνα με τους φυσικούς νό­μους, ενώ ο γιος της ελεύθερης, σύμφωνα με την υπόσχεση του θεού. 24Αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε σαν μια εικόνα. Οι γυναί­κες δηλαδή είναι οι δύο διαθήκες: η μία στο όρος Σινά, που γεννάει δούλους, κι αυ­τή είναι η Άγαρ. 25Η Άγαρ συμβολίζει το ό­ρος Σινά στην Αραβία, κι αντιστοιχεί στην τωρινή Ιερουσαλήμ, που πραγματικά είναι υπόδουλη, αυτή και τα παιδιά της. Αντίθε­τα, η ουράνια Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη, κι αυτή είναι η μητέρα όλων μας. Λέει σχετι­κά η Γραφή:

 

Να χαίρεσαι, στείρα, που δε γεννάς!

 

Φώναξε και κράξε με χαρά, εσύ που δεν κοιλοπονάς!

 

Γιατί είναι περισσότερα τα παιδιά της διωγμένης παρά εκείνης που έχει τον άντρα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel