Ζωηφόρος

Κυριακοδρόμιο π. Αυγουστίνου Καντιώτη

Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά – Οι ηθικές μας ελλείψεις του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά – Ου κλέψεις του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Ο άφρων του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Κυριακή Η΄ Λουκά - Περί ασπλαχνίας του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Κυριακή Ζ' Λουκά - Ο Χριστὸς είναι εδώ! του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Κυριακή Ζ' Λουκά - Η μυστική επαφή με τον Χριστόν του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Ο θάνατος του αμετανοήτου του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Ε΄ Λουκά - Σκληροκαρδία του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Η ασέβεια της βλασφημίας του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Περὶ σεμνής ενδυμασίας του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Η ακαρπία του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Τι είναι οι αιρετικοί του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
O θάνατος του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Είδη νεκρώσεως του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Δικαιοσύνη των εθνών του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Το αντίδοτο του φόβου του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
H ζωή μας τρικυμισμένη θάλασσα του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Ο Σταυρός Του και οι σταυροί μας του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Περὶ θείας ἀγάπης του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Τι κάνει η αμαρτία! του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Αλήθεια, είμαστε Χριστιανοί; του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Πιὸ συνεπείς εκείνοι;…του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Η αιώνια ασθένεια (φιλαργυρία)του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
H θάλασσα και «αλιείς ανθρώπων»του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Τί διψάει ὁ ἄνθρωποςΚυριακή της Πεντηκοστήςτου μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Να προσευχώμεθαΚυριακή των Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδουτου μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Προσοχή στα μάτιαΚυριακή του Τυφλούτου μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Το μεγαλείο της θρησκείας μαςΚυριακή της Σαμαρείτιδοςτου μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Ηθική παράλυσηΚυριακή του Παραλύτουτου μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Η χριστιανική ανδρείαΚυριακή των Μυροφόρωντου μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Η αγάπη της γυναίκαςΚυριακή των Μυροφόρωντου μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Είσαι χριστιανός;του † Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης κυρού Αυγουστίνου Καντιώτη
Διαβάστε περισσότερα...
Η αμαρτία τυφλώνειτου μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Διαβάστε περισσότερα...
Κυριακή του ΘωμάΜήνυμα με πολλούς αποδέκτεςτου Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Aυγουστίνου Καντιώτη
Διαβάστε περισσότερα...

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Register

User Registration