Ζωηφόρος

Κυριακοδρόμιο π. Αυγουστίνου Καντιώτη

«Ἰησοῦ υἱὲ Δαυΐδ, ἐλέησόν με» (Λουκ. 18, 38-39) Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ὥρισε νὰ διαβάζεται ὡς εὐαγγέλιο μία ὡραία σύντομη περικοπὴ ἐκ τοῦ Κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγελίου, ποὺ διηγεῖται ἕνα θαῦμα.
Read more...
Ο Θεός, αγαπητοί μου, είνε αγάπη. Έτσι λέει η Γραφή˙ «Ο Θεός αγάπη εστίν»(Α’ Ιωάν. 4, 8, 16). Και ο,τι κάνει, το κάνει από αγάπη. Δείγματα της αγάπης του είνε όλα όσα δημιούργησε….
Read more...
«Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα» (Λουκ. 14,17) Ακούσατε, ἀγαπητοί μου, τὴν παραβολὴ τοῦ δείπνου; «Ἄνθρωπός τις», λέει ὁ Κύριος,«ἐποίησε δεῖπνον μέγα». Μπορεῖτε νὰ φανταστῆτε τὶς φροντίδες του; Αἴθουσα, τραπέζια,φαγητά, ποτά, μουσική… Κι ὅταν πλέον ἦταν ὅλα ἕτοιμα, ὁ εὐγενὴς οἰκοδεσπότης διέταξε τὸ δοῦλο του ν᾿ ἀρχίσῃ τὶς προσκλήσεις. Τοῦ δίνει τὸν πρῶτο κατάλογο. Ὁ δοῦλος τρέχει καὶ διανέμει σὲ ἕναν - ἕνα ἀτομικὲς προσκλήσεις.
Read more...
Ακούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο. Μιλάει γιὰ ἕνα πλούσιο, ποὺ εἶχε κτήματα πολλά, κ᾽ ἐκεῖνο τὸ χρόνο ἔδωσε ὁ Μεγαλοδύναμος κ᾽ εὐφόρησε ἡ γῆ· ἔσπειρε ἕνακαὶ μάζεψε πολλά· λύγιζαν τὰ δέντρα ἀπ᾽ τὸν καρπό. Οἱ ἀποθῆκες γέμισαν, δὲν ὑπῆρχε ἄλλος χῶρος, κι αὐτὸς ἔπεσε σὲ συλλογισμούς.
Read more...
«Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ » (Ἰω. 3,13) Ακούσατε, ἀγαπητοί μου, τί λέει τὸ εὐαγγέλιο; Ὅτι κανένας ―ἀκοῦτε;―, κανένας δὲν ἀνέβηκε στὰ οὐράνια, ἐκτὸς ἀπὸ Ἕναν. –Μπᾶ! θὰ πῇ κάποιος, εἶνε αὐτὸ σήμερα ἀληθινό; «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ», ποὺ πήγαιναν μὲτὰ γαϊδουράκια, μποροῦσε νὰ λεχθῇ. Ἀλλὰ σήμερα, ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἔγινε ἀστροναύτης καὶ περπατάει στὸ διάστημα, ἔρχεσαι ἐσὺ καὶ λὲς ὅτι κανένας δὲν ἀνέβηκε στὰ οὐράνια;…
Read more...
(Λουκ. 8,26-39) Ἕνας ἅγιος, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τοὺς πιὸ μεγάλους διδασκάλους τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ὁ ἱερὸς Αὐγουστῖνος, τοῦ ὁποίου ἀναξίως φέρω τὸ ὄνομα, εἶπε ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε πνευματικὸς καθρέφτης.
Read more...
«Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ…» (Τίτ. 3,10) Οπως εἶπε ὁ Κύριος, ζοῦμε σὲ γενεὰ ποὺ δὲν πιστεύει (βλ. Ματθ. 17,17. Μᾶρκ. 9,19. Λουκ. 9,41). Ὅποιος ἔχει μέσα του μιὰ σπίθα πίστεως, ἀναστενάζει καὶ λέει· Θεέ μου, σὲ ποιά χρόνια ζοῦμε! Θέλετε παράδειγμα; Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια τὰ εὐλογημένα οἱ ἄνθρωποι ἄκουγαν τὴ λέξι ἁμαρτία καὶ ἔτρεμαν. Τότε πίστευαν· τώρα καὶ τὴν πιὸ μεγάλη ἁμαρτία τὴν κάνουν ἄφοβα, καὶ σαρκάζουν καὶ εἰρωνεύονται τὸν πιστό.
Read more...
(Λουκ. 7,11-16) Μία σκηνὴ φρίκης καὶ πένθους, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ κάθε δευτερόλεπτο σκηνοθετεῖ παντοῦ ὁ θάνατος, περιγράφει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς. Ἕνας νέος, «υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ» (Λουκ. 7,12),ὑπέκυψε. Τὸ μειδίαμα πάγωσε, τὰ μάτια ἔσβησαν, τὰ χείλη σφράγισαν. Τὸ ἄνθος, πρὶν ἀκόμη δώσῃ καρπό, ἔπεσε.
Read more...
«Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν» (Λουκ. 6,35) Εὐχαριστῶ, ἀγαπητοί μου, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ποὺ μ᾽ ἀξιώνει καὶ πάλινὰ κηρύξω τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ.
Read more...
Κυριακή Β΄ Ματθαίου – Υπάρχουν στιγμές… (οι Απόστολοι) του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Ομολογία πίστεως – Κυριακή των Αγίων Πάντων του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Κυριακή των Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου – Θα ενωθεί ποτὲ η ανθρωπότης; του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Κυριακή της Σαμαρείτιδος -Για μία ψυχὴ του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Κυριακή του Παραλύτου-Οι έρημοι του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Κυριακή των Μυροφόρων – Οι ανδρείοι του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Κυριακή του Θωμά - Ο Θωμάς του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Κυριακή Γ΄ Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως) - Ποιος είναι ο σταυρός μας του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Κυριακή Β΄Νηστειών -       Η αμαρτία ρίζα όλων των κακών του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Κυριακή Α΄ Νηστειών (Ορθοδοξίας) - Τα κατορθώματα της πίστεως του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Κυριακὴ της Τυροφάγου - «Χαρὰ» διαβόλου και χαρὰ των αγγέλων του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Κυριακὴ της Απόκρεω - Η ευθύνη του σκανδάλου του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Κυριακή του ασώτου υιού - Οι σύγχρονοι άσωτοι του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Κυριακή ΙΣΤ΄Λουκά - Τελώνου και Φαρισαίου - Μελέτη Αγίας Γραφής του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου(Χαναναίας) – Δάσκαλός μας μια αγράμματη του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Κυριακή ΙΕ΄ Λουκά (Ζακχαίου) - Και ένας να μείνης, μείνε πιστός! του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Κυριακή IB΄ Λουκά - Χειρότεροι κι από τους εννέα! του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Κυριακή μετά τα Φώτα-Δώδεκα παρά πέντε!του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως – Οι κατά σάρκα πρόγονοι του Χριστού του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως – Ο ύμνος των αγγέλων του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Κυριακή ΙΑ΄ Λουκά - Πως θα κοινωνήσουμε; του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Κυριακή Ι΄ Λουκά – Η αθλιότης του ανθρώπου του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...
Κυριακή Ι΄Λουκά – Ο εκκλησιασμός του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
Read more...

Αγιολογιο

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel