Ζωηφόρος

Γενέθλιον Προδρόμου

Γενέθλιον Προδρόμου

  24 Ιουνίου  2007

Το Ευαγγέλιο και το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής

και η απόδοσή τους στην νεοελληνική.

Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο –

Κεφάλαιο 1, χωρία 1 έως 25, 57 έως 68,  76 και 80.

 «Επειδή πολλο πεχερησαν νατξασθαι διγησιν περ τν πεπληροφορημνων ν μν πραγμτων  καθς παρδοσαν μν ο π᾿ ρχς ατπται κα πηρται γενμενοι το λγου, δοξε κμο, παρηκολουθηκτι νωθεν πσιν κριβς, καθεξς σοι γρψαι, κρτιστε Θεφιλε,  να πιγνς περ ν κατηχθης λγων τν σφλειαν.

Εγνετο ν τας μραις Ηρδου το βασιλως τς ᾿Ιουδαας ερες τις νματι Ζαχαρας ξ φημερας ᾿Αβι, κα  γυν ατο κ τν θυγατρων ᾿Ααρν, κα τ νομα ατς ᾿Ελισβετ. Ησαν δ δκαιοι μφτεροι νπιον το Θεο, πορευμενοι ν πσαις τας ντολας κα δικαιμασι το Κυρου μεμπτοι. Kα οκ ν ατος τκνον, καθτι  ᾿Ελισβετ ν στερα, κα μφτεροι προβεβηκτες ν τας μραις ατν σαν. Εγνετο δ ν τ ερατεειν ατν ν τ τξει τς φημερας ατο ναντι το Θεο, κατ τ θος τς ερατεας λαχε το θυμισαι εσελθν ες τν ναν το Κυρου· Kα πν τ πλθος ν το λαο προσευχμενον ξω τ ρ το θυμιματος. Ώφθη δ ατ γγελος Κυρου στς κ δεξιν το θυσιαστηρου το θυμιματος. Kα ταρχθη Ζαχαρας δν, κα φβος ππεσεν π᾿ ατν. Επε δ πρς ατν  γγελος· μ φοβο, Ζαχαρα· διτι εσηκοσθη δησς σου, κα  γυν σου ᾿Ελισβετ γεννσει υἱόν σοι, κα καλσεις τ νομα ατο ᾿Ιωννην· κα σται χαρ σοι κα γαλλασις, κα πολλο π τ γεννσει ατο χαρσονται. σται γρ μγας νπιον το Κυρου, κα ονον κα σκερα ο μ πίῃ κα Πνεματος Αγου πλησθσεται τι κ κοιλας μητρς ατο, κα πολλος τν υἱῶν ᾿Ισραλ πιστρψει π Κριον τν Θεν ατν· κα ατς προελεσεται νπιον ατο ν πνεματι κα δυνμει ᾿Ηλιο, πιστρψαι καρδας πατρων π τκνα κα πειθες ν φρονσει δικαων, τοιμσαι Κυρίῳ λαν κατεσκευασμνον. Κα επε Ζαχαρας πρς τν γγελον· κατ τ γνσομαι τοτο; γ γρ εμι πρεσβτης κα  γυν μου προβεβηκυα ν τας μραις ατς. Κα ποκριθες  γγελος επεν ατ· γ εμι Γαβριλ παρεστηκς νπιον το Θεο, κα πεστλην λαλσαι πρς σε κα εαγγελσασθα σοι τατα. Κα δο σ σιωπν κα μ δυνμενος λαλσαι χρι ς μρας γνηται τατα, νθ᾿ ν οκ πστευσας τος λγοις μου, οτινες πληρωθσονται ες τν καιρν ατν. Κα ν λας προσδοκν τν Ζαχαραν, κα θαμαζον ν τ χρονζειν ατν ν τ να. Εξελθν δ οκ δνατο λαλσαι ατος, κα πγνωσαν τι πτασαν ἑώρακεν ν τ να· Κα ατς ν διανεων ατος, κα διμενε κωφς. Κα γνετο ς πλσθησαν α μραι τς λειτουργας ατο, πλθεν ες τν οκον ατο. Μετ δ τατας τς μρας συνλαβεν ᾿Ελισβετ γυν ατο, κα περικρυβεν αυτν μνας πντε, λγουσα τι οτω μοι πεποηκεν Κριος ν μραις ας πεδεν φελεν τ νειδς μου ν νθρποις.

Τ δ ᾿Ελισβετ πλσθη χρνος το τεκεν ατν, κα γννησεν υἱόν. Κα κουσαν ο περοικοι κα ο συγγενες ατς τι μεγλυνε Κριος τ λεος ατο μετ᾿ ατς, κα συνχαιρον ατ. Κα γνετο ν τ γδόῃ μρ λθον περιτεμεν τ παιδον, κα κλουν ατ π τ νματι το πατρς ατο Ζαχαραν. Κα ποκριθεσα μτηρ ατο επεν· οχ, λλ κληθσεται ᾿Ιωννης.
Κα επον πρς ατν τι οδες στιν ν τ συγγενείᾳ σου ς καλεται τ νματι τοτ· ννευον δ τ πατρ ατο τ τ ν θλοι καλεσθαι ατν. Κα ατσας πινακδιον γραψε λγων· ᾿Ιωννης στ τ νομα ατο· κα θαμασαν πντες. Ανεχθη δ τ στμα ατο παραχρμα κα  γλσσα ατο, κα λλει ελογν τν Θεν. Κα γνετο π πντας φβος τος περιοικοντας ατος, κα ν λ τ ρειν τς ᾿Ιουδαας διελαλετο πντα τ ρματα τατα, κα θεντο πντες ο κοσαντες ν τ καρδίᾳ ατν λγοντες· τ ρα τ παιδον τοτο σται; κα χερ Κυρου ν μετ᾿ ατο. Κα Ζαχαρας πατρ ατο πλσθη Πνεματος Αγου κα προεφτευσε λγων·. Ελογητς Κριος, Θες το ᾿Ισραλ, τι πεσκψατο κα ποησε λτρωσιν τ λα ατο. Κα σ, παιδον, προφτης ψστου κληθσ· προπορεσ γρ πρ προσπου Κυρου τοιμσαι δος ατο.

Τ δ παιδον ηξανε κα κραταιοτο πνεματι, κα ν ν τας ρμοις ως μρας ναδεξεως ατο πρς τν ᾿Ισραλ.»

ΑΠΟΔΟΣΗ

Επειδή πολλοί επιχείρησαν να συν­τάξουν διήγηση για τα γεγονότα, πού έγιναν μεταξύ μας, σύμφωνα μ' αυτά, πού μας παρέδωσαν εκείνοι πού από την αρχή ήσαν αυτόπτες μάρτυρες και υπηρέτες του κηρύγματος, αποφάσισα και εγώ, πού παρακολούθησα από την αρχή όλα με ακρίβεια, να σου τα καταγράψω με την σειρά, ευγενέστατε Θεόφιλε για να γνωρίσεις την βεβαιότητα των πραγμάτων, πού διδάχθηκες.

Στις ήμερες του Ηρώδη του βασι­λέα της Ιουδαίας ζούσε κάποιος ιερέ­ας πού τον έλεγαν Ζαχαρία από την τάξη του Άβια και είχε, γυναίκα από τους απογόνους του Ααρών, πού το όνομα της ήταν Ελισάβετ. Ήσαν και οι δυο τους δίκαιοι ενώπιον του Θεού, γιατί ζούσαν άμεμπτο βίο σύμφωνα με τις εντολές και τις διατάξεις του Κυρίου. Δεν είχαν όμως παιδί, γιατί η Ελισάβετ ήταν στείρα και ήσαν και οι δυο προχωρημένοι στην ηλι­κία.

Κατά την διάρκεια της εκτελέσεως των ιερατικών του καθηκόντων ενώ­πιον του Θεού και κατά την σειρά της τάξεως του συνέβη να πέσει σ' αυτόν κατά την συνήθεια της ιερατικής υπη­ρεσίας, ο κλήρος να θυμιάσει και να εισέλθει στο ναό του Κυρίου. Όλο το πλήθος του λαού προσευχόταν έξω την ώρα του θυμιάματος. Τότε εμφανίσθηκε σ' αυτόν (Ζαχαρία) άγγελος Κυρίου, που στεκόταν στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος.

Και ταράχθηκε ο Ζαχαρίας, όταν τον είδε και τον κυρίευσε φόβος. Του είπε δε ο άγγελος: «Μη φοβάσαι, Ζαχα­ρία, γιατί η προσευχή σου έχει εισα­κουσθεί από τον Θεό και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει υιό και θα τον ονομάσεις Ιωάννη. Και θα σου είναι χαρά και αγαλλίασης και πολλοί θα χαρούν για την γέννηση του, γιατί θα είναι μέγας ενώπιον του Κυρίου. Κρασί και οινοπνευματώδη ποτά δεν θα πιει, θα είναι γεμάτος με Άγιο Πνεύμα από την κοιλιά ακόμα της μητέρας του. Και πολλούς από τους απογόνους του Ισραήλ θα τους κάνει να επιστρέψουν στον Κύριο, τον Θεό τους. Και θα έλθει πριν άπ' αυτόν με το πνεύμα και την δύναμη του Ηλία, ώστε να κάνει να γνωρίσουν οι καρδιές των γονέων στα παιδιά τους και οι απειθείς να αποκτή­σουν το φρόνημα των δικαίων και έτσι να ετοιμάσει για τον Κύριο λαό με διάθεση να τον αποδεχθεί.

Και είπε ό Ζαχαρίας στον άγγελο: «Πώς θα πεισθώ γι αυτό; Γιατί εγώ είμαι ηλικιωμένος και η γυναίκα μου προχωρημένης ηλικίας». Και αποκρίθηκε ό άγγελος. «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ, πού παρουσιάζο­μαι ενώπιον του Θεού και είμαι σταλ­μένος να σου μιλήσω και να σου φέρω την ευχάριστη αυτή αγγελία. Και να, θα είσαι βουβός και δεν θα μπορείς να μιλάς μέχρι την ήμερα, πού θα γίνουν αυτά, επειδή δεν πίστευσες στους λόγους μου, πού θα εκπληρωθούν στον καιρό τους». Και ό λαός περίμενε τον Ζαχαρία και απορούσαν γιατί αργοπορεί πολύ στο ναό. Όταν βγήκε δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν, πώς είχε ιδεί όραμα στο ναό. Αυτός δε τους έκανε νεύματα και παράμενε βουβός.

Και όταν συμπληρώθηκαν οι ήμε­ρες της ιερατικής του υπηρεσίας, έφυγε για το σπίτι του. Ύστερα από αυτές τις ήμερες η Ελισάβετ η γυναίκα του, έμεινε έγκυος και έκρυβε τον εαυτό της για πέντε μήνες και έλεγε: «Αυτό μου έκανε ό Κύριος κατά τις ήμερες, πού ενδιαφέρθηκε να μου αφαιρέσει την ντροπή μεταξύ των ανθρώπων.

Και ήλθε ο καιρός της Ελισάβετ να γεννήσει και γέννησε υιό. Και άκου­σαν οι γείτονες και οι συγγενείς της ότι ό Κύριος έδειξε πολύ έλεος σ' αυτή και την συνέχαιραν. Την όγδοη ήμερα ήλθαν για να εκτελέσουν την περιτομή του παι­διού και ήθελαν να το ονομάσουν με το όνομα του πατέρα του, Ζα­χαρία.

Άλλα η μητέρα του είπε. «Όχι, θα ονομασθεί Ιωάννης». Και αυτοί της είπαν. «Δεν είναι κανείς από τους συγγενείς σου πού να έχει αυτό το όνομα». Με νεύματα ρωτούσαν τον πατέρα του πώς ήθελε αυτός να τον ονομάσουν.

Και αυτός ζήτησε μικρή πλάκα και έγραψε τα εξής. «Ιωάννης είναι το όνομα του». Και εξεπλάγησαν όλοι. Άνοιξε δε αμέσως το στόμα του και η γλώσσα του και ευλογούσε τον Θεό. Και κατέλαβε φόβος όλους, όσοι κατοικούσαν γύρω, και τα γεγονότα αυτά διεδίδοντο σε όλη την ορεινή περιοχή της Ιουδαίας. Και όλοι, όσοι τα άκουσαν, τα έβαλαν στην καρδιά τους και έλεγαν. «Τι άραγε θα γίνει αυτό το παιδί;». Και πραγματικά το χέρι του Κυρίου ήταν μαζί του. Και ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του, γέ­μισε με Άγιο Πνεύμα και προφήτευσε και είπε. «Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, γιατί ενδιαφέρθηκε και λύτρωσε τον λαό του. Και συ, παιδί, θα ονομασθείς προφή­της του Υψίστου, γιατί θα προηγηθείς πριν από τον Κύριο για να ετοιμάσεις τους δρόμους του.

Το δε παιδί μεγάλωνε και δυνάμωνε κατά το πνεύμα και ήταν στις έρημους μέχρι την ήμερα της εμφανίσεως του στον Ισραήλ.

Από την προς Ρωμαίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου,

Κεφ.  13, χωρίον 10 έως Κεφ. 14,  χωρίον 4.

«Κα τοτο, εδτες τν καιρν, τι ρα μς δη ξ πνου γερθναι· νν γρ γγτερον μν σωτηρα  τε πιστεσαμεν. νξ προκοψεν, δ μρα γγικεν. ποθμεθα ον τ ργα το σκτους κα νδυσμεθα τ πλα το φωτς. Ως ν μρ εσχημνως περιπατσωμεν, μ κμοις κα μθαις, μ κοτας κα σελγεαις, μ ριδι κα ζλ,  λλ᾿ νδσασθε τν Κριον ᾿Ιησον Χριστν, κα τς σαρκς πρνοιαν μ ποιεσθε ες πιθυμας. Τον δ σθενοντα τ πστει προσλαμβνεσθε, μ ες διακρσεις διαλογισμν. ς μν πιστεει φαγεν πντα, δ σθενν λχανα σθει.  σθων τν μ σθοντα μ ξουθενετω, κα  μ σθων τν σθοντα μ κριντω· Θες γρ ατν προσελβετο. σ τς ε  κρνων λλτριον οκτην; τ δίῳ Κυρίῳ στκει ππτει· σταθσεται δ· δυνατς γρ στιν Θες στσαι ατν.»

ΑΠΟΔΟΣΗ

Όλα αυτά σας τα λέω επειδή, όπως ξέρετε, είναι κοντά το τέλος, Ήρθε η ώρα να ξυπνήσετε από τον ύπνο. Γιατί τώρα η τελική σωτηρία βρίσκεται πιο κοντά μας παρά τότε που πιστέψαμε. Η νύχτα όπου να ΄ναι φεύγει κι η μέρα κοντεύει να έρθει. Γι' αυτό ας πετάξουμε από πάνω μας τα έργα του σκότους, κι ας φορέσουμε τα όπλα του φωτός, η διαγωγή μας ας είναι κόσμια, τέτοια που ταιριάζει στο φως. Ας πάψουν τα φαγοπότια και τα μεθύσια, η ασύδοτη κι ακόλαστη ζωή, οι φιλονικίες κι οι φθόνοι. Ντυθείτε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό και μην αφήνετε τον αμαρτωλό εαυτό σας να σας παρασύρει στην ικανοποίηση των επιθυμιών σας.

Να δέχεστε όποιον έχει ασθενική πίστη, χωρίς να επικρίνετε τις απόψεις του. Για παράδειγμα, ένας πιστεύει πως μπορεί να φάει απ' όλα, ενώ ο άλλος, που έχει ασθενική πίστη, τρώει μόνο χόρτα. Αυτός που τρώει απ' όλα ας μην περιφρονεί όποιον δεν τρώει· κι αυτός που δεν τρώει ας μην κατακρίνει όποιον τρώει, γιατί ο Θεός τον έχει δεχτεί στην εκκλησία του. Ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις ( έναν ξένο υπηρέτη; Μόνο ο Κύριος του μπορεί να κρίνει αν στέκεται ή όχι στην πίστη του, γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να τον στηρίξει.

 

 

 

 

 

 

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration