Ζωηφόρος

Ἤρθαμε ἐδῶ γιά τήν γιορτή, παράλληλα ἤρθαμε ἐδῶ γιά ἕνα τραπέζι.
Read more...
Ὅταν ὁ Κύριος παρέδωσε τόν νόμο στόν προφήτη Μωυσῆ καί τοῦ ὑπέδειξε πῶς πρέπει νά λατρεύει ὁ κόσμος τόν ἀληθινό Θεό, εἶπε:
Read more...
«Ἰδού ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου…» (Ματθ. 11,10) ΣΗΜΕΡΑ ἑορτάζει ἕνας ἄγγελος. Ποιός ἄγγελος, ὁ Μιχαὴλ ἢ ὁ Γαβριὴλ ὁ ἀρχάγγελος;
Read more...
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου μας, εἶναι γιά μᾶς κάτι τό τόσο συνηθισμένο. Ὅλο αὐτόν βλέπομε μπροστά μας. Ὅλο γι᾿ αὐτόν μιλᾶμε. Ὅλο τόν κάνομε.
Read more...
Ακούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο εὐαγγέλιο. Μιλάει γιὰ δύο ἀδελφὲς μὲ εὐγενῆ αἰσθήματα, τὴ Μάρθα καὶ τὴ Μαρία. Καὶ οἱ δύο ἀγαποῦσαν τὸ Χριστό, ἀλλὰ ἔδειχναν τὴν ἀγάπη τους κατὰ διαφορετικὸ τρόπο. Ἡ Μάρθα ἔτρεξε νὰ ἑτοιμάσῃ τραπέζι, νὰ τὸν εὐχαριστήσῃ.
Read more...
«Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι» (Λευϊτ. 20,7,26 = Α΄ Πέτρ. 1,16) Εορτὴ σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἄντρες γυναῖ κες καὶ παιδιά. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει κάθε μέρα ἑορτή, κάποιον ἅγιο ἑορτάζει. Τριακόσες ἑξήντα πέντε μέρες ἔχει τὸ ἔτος, τριακόσες ἑξήντα πέντε ἑορτὲς ὑπάρχουν.
Read more...
Μπλέκεις χωρίς νά τό καταλάβεις Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, τοῦ ὁποίου τήν μνήμη ἐπιτελοῦμε σήμερα ἦταν ὁ μέγιστος τῶν προφητῶν. Ὁ πιό μεγάλος προφήτης. Καί κατά τήν μαρτυρία τοῦ Κυρίου μας, ὁ ἁγιώτερος ἄνθρωπος μετά τήν Παναγία, πού πέρασε στόν κόσμο.
Read more...
Ὁ Θεός καί ὁ ἑαυτός μας Ὅταν εἴμαστε στήν Ἐκκλησία καταλαβαίνομε πιό καλά τί ἤθελε νά πεῖ ἕνας ἅγιος πού ἔκανε τήν ἑξῆς προσευχή:
Read more...
Δούλη Κυρίου. Τίποτε ἄλλο Ὁ ἄνθρωπος πού ζεῖ μέ ἐλπίδα, βλέπει πιό μακρυά. Ὁ ἄνθρωπος πού ζεῖ μέ ἀγάπη, βλέπει πιό βαθειά. Ὁ ἄνθρωπος πού ζεῖ μέ πίστη, τά βλέπει ὅλα μέ ἕνα ἄλλο φῶς. Μέ τό φῶς τοῦ Θεοῦ. Καί τά βλέπει ὅλα σωστά. Μέ ἐλπίδα, μέ ἀγάπη καί μέ πίστη, ζοῦσε στή γῆ, ἡ ἁγία Μαρία τῆς Ναζαρέτ. Καί ἔβλεπε καί μακρυά καί βαθειά καί σωστά. Καί ἐκτιμοῦσε τά «ἔσω» πιό πολύ ἀπό τά «ἔξω». Τά «ἄνω», πιό πολύ ἀπό τά «κάτω». Τά ἄφθαρτα πιό πολύ ἀπό τά φθαρτά. Στό δρόμο αὐτό, βάδισε μέ συνέπεια καί μέ σταθερότητα. Καί γέμισε ἡ ψυχή της μέ τήν ὀμορφιά τοῦ Θεοῦ. Τίμησε τόν Θεό μέ τήν ὑπακοή της στό νόμο του καί τόν δόξασε μέ τήν εὐλάβεια καί μέ τήν προσευχή της. Ὁλόκληρη ἡ Παναγία, δόξασε καί τίμησε τόν Θεό. Μέ τό σῶμα καί τήν ψυχή της. Καί ὁ Θεός τήν…
Read more...

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel