Ζωηφόρος

Εκοιμήθη ο Φυλής και Ωρωπού Κυπριανός

OΡΘOΔOΞOΣ EΚΚΛΗΣΙΑ 

ΠΑΤΡΙOΥ EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚOΥ ΗΜEΡOΛOΓΙOΥ

EΝ EΛΛΑΔΙ ΙEΡΑ ΣΥΝOΔOΣ ΤΩΝ EΝΙΣΤΑΜEΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἡ Κοίμησις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ

 

Ἀνακοινοῦται, ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου καὶ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἀπὸ μακροῦ διατελῶν ἐν ἀσθενείᾳ, ἐκοιμήθη εἰρηνικῶς ἐν Κυρίῳ σήμερον, Πέμπτην, 17/30 Μαΐου 2013, εἰς ἡλικίαν 78 ἐτῶν, κατακείμενος ἐν τῷ κελλίῳ Αὐτοῦ.

Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ἀναπαύσαι Αὐτὸν μετὰ τῶν Δικαίων ἐν χώρᾳ ζώντων!

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία Αὐτοῦ τελεσθήσεται ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ ἡμῶν Κέντρῳ, ἤτοι ἐν τῷ Προσκυνηματικῷ Ναῷ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, τὸ Σάββατον, 19.5/1.6.2013, εἰς τὰς 10 π.μ., μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος

† Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠρεῶν Κυπριανὸς

Ὁ Γραμματεὺς

† Ὁ Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Κλήμης

***

Ο μακαριστός, υπήρξε επικεφαλής μιας εκ των Παλαιοημερολογητικών παρατάξεων, αυτής των «Ενισταμένων» και ιδρυτής της Ιεράς Μονής των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στη Φυλή. Τα τελευταία χρόνια νοσηλευόταν σε κωματώδη κατάσταση. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλλεί το Σάββατο.

Ο Μητροπολίτης Ωρωπού & Φυλής κ. Κυπριανός

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ωρωπού καί Φυλής κ. Κυπριανός εγεννήθη εις Αγρίνιον εν έτει 1935.

Πνευματικόν ανάστημα τού μακαριστού Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου (+ 1980), μέ τήν ευλογίαν καί καθοδήγησιν τού οποίου ίδρυσεν εν έτει 1961 τήν Ιεράν Ανδρώαν Κοινοβιακήν Μονήν τών Αγίων Κυπριανού καί Ιουστίνης παρά τήν Φυλήν Αττικής, τής οποίας διατελεί Καθηγούμενος.

Προσεχώρησε μέ τήν υπ’ αυτόν Αδελφότητα εις τήν Ακαινοτόμητον Ορθόδοξον Εκκλησίαν τού Πατρίου Ημερολογίου τήν 3/16ην Ιανουαρίου 1969. 

Εχειροτονήθη Αρχιερεύς τήν 7.2.1979 εκκλ. ημερ., Πρόεδρος δέ τής Ιεράς Συνόδου τών Ενισταμένων εξελέγη τήν 5.4.1985 εκκλ. ημερ.

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration