Ζωηφόρος

Κυκλοφορεί το φύλλο της 31.5.13 του «Ορθοδόξου Τύπου»

Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 31ης Μαΐου. Ἐκ τῶν ἐξεχόντων διακρίνονται τά ἑξῆς:

 

Ἀποκαλύψεις – ντοκουμέντα διὰ τὰ τζαμιὰ καὶ τὰς μουσουλμανικὰς ὀργανώσεις εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ἐνῶ ἤρχισε παρασκηνιακὸς πόλεμος μουσουλμάνων διὰ τὸν ἔλεγχον τοῦ Τεμένους καὶ τοῦ Ἰσλαμικοῦ κοιμητηρίου.

Ἀπὸ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἰς τὴν ἅλωσιν τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τοῦ Ἰσλάμ.

Αἱ ἐπιδιώξεις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὑπηρετοῦν τὰ σχέδια τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ. Ὑπό τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων καί Παραθρησκειῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς.

Ἐπιστήμη καὶ ἠθικὴ σὲ περιόδους κρίσης. Τοῦ πρωτοπρ. π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

Ὁ κ. Ἐρντογάν καί ἡ ἰσλαμοφοβία.

«Πρόβα» τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας διά «Τρίτη Ρώμη»;

Μέ τό ἀντιρατσιστικόν νομοσχέδιον δέν θά ὁμιλοῦν οἱ Ἐπίσκοποι καί οἱ κληρικοί διά τάς αἱρέσεις, τήν πορνείαν, τάς ἐκτρώσεις, τήν ὁμοφυλοφιλίαν κ.λπ. Τοῦ Σεβ.  Μητροπολίτου Αἰγιαλείας καὶ Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου.

Ὁ ἀθέατος πόλεμος τοῦ Ἰσλάμ εἰς τήν Ἑλλάδα.

Αἱ οἰκογένειαι εἰς τὴν Ἑλλάδα δοκιμάζονται ἐνῶ οἱ πολύτεκναι κυριολεκτικῶς ὑποφέρουν. Ὑπογραμμίζει ἡ ΑΣΠΕ μέ ἀφορμήν τήν παγκόσμιον ἡμέραν τῆς οἰκογενείας.

 

Ἐπίσης βιβλιοκρισίαι, γεγονότα, σχόλια καί ἄλλα ἐνημερωτικοῦ περιεχομένου θέματα συμπληρώνουν τήν ὕλην τῆς ἐφημερίδος.

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel