Ζωηφόρος

Εκδηλώσεις και Ψήφισμα για τον Αυτονομικό Αγώνα της Β. Ηπείρου στο Δελβινάκι

Τιμήθηκε σήμερα (19/5) στὸ ἀκριτικὸ Δελβινάκι, μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα,  ἡ Ἐπέτειος τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγώνα τῆς Β. Ἤπειρου, ποὺ ἔληξε μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας στὶς 17.5.1914.

Τὸ σημαντικὸ αὐτὸ πρωτόκολλο παραμένει ἐνεργὸ ὡς σήμερα καὶ προβλέπει αὐτονομία στὴ Β. Ἤπειρο. Φέτος, 100 χρόνια μετὰ τὴν πρώτη ἀπὸ τὶς τρεῖς ἀπελευθερώσεις τῆς Β. Ἠπείρου ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ στρατὸ καὶ 99 χρόνια ἀπὸ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγώνα, ἡ κατάσταση στὸ Βορειοηπειρωτικὸ παραμένει ἰδιαίτερα κρίσιμη.

Ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανὴς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, στὴν καθιερωμένη ὁμιλία του, ἔκανε μία σύντομη ἱστορικὴ ἀναδρομὴ τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ, ἐξήγησε ὅτι παραμένει ἐνεργὸ ἐθνικὸ θέμα γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ ἴδιος, ὁ ΠΑΣΥΒΑ καὶ ΣΦΕΒΑ θὰ συνεχίζουν τὸν εἰρηνικό τους ἀγώνα μέχρι τὴν τελικὴ δικαίωση καὶ ἀνέλυσε τὰ τρέχοντα φλέγοντα ζητήματα. Ἐπέμενε ἰδιαίτερα στὴν προκλητικότητα τῶν Ἀλβανῶν, στὴν ἐξωφρενικὴ στάση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας νὰ ζητάει ἀπὸ τοὺς Βορειοηπειρῶτες νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς πατρογονικὲς ἑστίες προκειμένου νὰ πάρουν τὴν σύνταξη τοῦ ΟΓΑ καὶ στὴν διχόνοια τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Μάλιστα ἐπεσήμανε ὅτι ἂν οἱ πολιτικοὶ ἐκπρόσωποι τῆς Β. Ἤπειρου δὲν μονοιάσουν, οἱ ἐπιπτώσεις προβλέπονται ὀλέθριες.

Στὰ θετικὰ τῶν φετεινῶν ἐκδηλώσεων συγκαταλέγεται ὅτι Βορειοηπειρῶτες ἀδελφοί μας ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς Β. Ἠπείρου τίμησαν τὴν ἐπέτειο. Ἀναφέρουμε ἀντιπροσωπευτικά τούς κ. Κώτσιο, ἀντιπρόεδρο τοῦ Κόμματος ΕΕΜΜ, τὸν πρόεδρο ΟΜΟΝΟΙΑΣ Κορυτσᾶς καὶ τ. βουλευτὴ κ. Καράμελο, τὸν κ. Κολίλα ἀπὸ τὴ Χειμάρρα, τὸν κ. Μ. Τσέλιο, πρώην πρόεδρο τῆς Πανηπειρωτικῆς, καὶ τὸν πρόεδρο Νεολαίας Βορειοηπειρωτῶν Ν. Ἀχαΐας κ. Σ. Γκίνο. ΣΦΕΒΑ,19.5.2013

***

Ψήφισμα κατὰ την εκδήλωση για τον Αυτονομιακὸ Αγώνα της Βορείου Ηπείρου (1914) στο Δελβινάκι

Ἀριθ. Πρωτ. 46

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 19ῃ Μαΐου 2013

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

            Στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι, σήμερα, Κυριακή, 19η Μαΐου 2013, πραγματοποιήθηκε γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ἡ ἐκδήλωση γιὰ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα τῆς Βορείου Ἠπείρου, στὶς 17 Φεβρουαρίου 1914, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας, στὶς 17 Μαΐου 1914.

            Ὅμως, ὁ φετινὸς ἑορτασμός, ὅπως καὶ ὁ περυσινός, σκιάστηκε ἀπὸ τὸν διχασμὸ τῆς Βορειοηπειρωτικῆς Ἡγεσίας. Πάντως, ὅλες οἱ ἐκδηλώσεις ἔγιναν σύμφωνα μὲ τὸ Πρόγραμμα, ποὺ εἶχε καταρτίσει ἡ Μητρόπολή μας. Στὸ τέλος, καὶ ἀφοῦ εἶχε προηγηθῆ ἡ σημαντικὴ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυρίου ΑΝΔΡΕΟΥ, ἐγκρίθηκε ὁμόφωνα τὸ ἀκόλουθο

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

« 1) Καταδικάζουμε ἀπερίφραστα τὸν μεγαλοϊδεατισμὸ τοῦ Σαλὶ Μπερίσα, ὁ ὁποῖος δημόσια διεκήρυξε, ὅτι τὸ Τέττοβο, ἡ Φλώρινα, ἡ Καστοριά, τὰ Ἰωάννινα καὶ ὁλόκληρη ἡ Ἤπειρος, μαζὶ μὲ τὴν Ἄρτα καὶ τὴν Πρέβεζα, ἀποτελοῦν τμῆμα τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας»!  Τέτοιες ἀπόψεις δὲν συμβάλλουν στὶς σχέσεις καλῆς γειτονίας τῶν δύο Χωρῶν μας, οὔτε στὴν ἐπίλυση τοῦ ἐκκρεμοῦντος ζητήματος τῆς Ἑλληνικῆς Βορείου Ἠπείρου.

2) Διαμαρτυρόμαστε ἐναντίον τῶν ἐγκληματιῶν «Τσάμηδων», οἱ ὁποῖοι τὸν τελευταῖο καιρό, μὲ τὴν ἀφανῆ ἀλλὰ δραστήρια ὑποκίνηση τοῦ ἀλβανικοῦ καθεστῶτος, βιαιοπραγοῦν εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν.

3) Ζητοῦμε τὴν ἄμεση ἐπίλυση τοῦ ζητήματος τῶν συντάξεων τοῦ Ο.Γ.Α. γιὰ τοὺς Βορειοηπειρῶτες. Ἡ Κυβέρνηση, ἄν θέλῃ νὰ κάνῃ οἰκονομίες, ἄς τὶς κάνῃ ἀπὸ ἀλλοῦ. Οὔτε εἶναι δυνατὸν οἱ ἐναπομείναντες, μέσα, Βορειοηπειρῶτες νὰ ἐγκατασταθοῦν μονίμως στὴν Ἑλλάδα, προκειμένου νὰ τοὺς χορηγηθοῦν οἱ συντάξεις. Μὲ τέτοιες, αὐτόχρημα ἐξωφρενικές, ἀπόψεις εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ἀδειάσῃ ἡ Βόρειος Ἤπειρος.

4) Παρακολουθοῦμε μὲ πόνο ψυχῆς τὸν συνεχιζόμενο διχασμὸ τῆς Βορειοηπειρωτικῆς Ἡγεσίας, ὁ ὁποῖος θὰ ἀποβῇ ὀλέθριος κατὰ τὶς ἐπερχόμενες ἐκλογὲς τοῦ Ἰουνίου στὴν Ἀλβανία. Ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς νὰ μονοιάσουν. Κι’ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα νὰ πράξῃ μὲ ἀποφασιστικότητα τὸ χρέος της, ὥστε νὰ γίνῃ ἡ ἐπανένωση τῶν διεστώτων. Καὶ

5) Ἐμεῖς, παρὰ τὶς ἀντιξοότητες καὶ τὶς δυσκολίες τῶν καιρῶν, συνεχίζουμε τὸν εἰρηνικό μας ἀγῶνα, σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ αοἰδίμου Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Καὶ ὁ Θεὸς ἔστω βοηθός».

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κονίτσης)

Δεῖτε πλούσιο ὑλικό ἀπό τήν ἐκδήλωση εδώ:

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2013/05/blog-post_143.html

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

©2005-2016 Zoiforos.gr || Σχεδίαση - Ανάπτυξη Lweb.GR

Login or Register

Register

User Registration
or Cancel