Ζωηφόρος

Το φίμωτρο στα έντυπα,

Το φίμωτρο στα έντυπα


ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ

ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ

τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

Α.Φ.Μ. 090050859 * Ε´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛ.ΤΑ.

ΑΚΑΤΑΣΤΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΙΕΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙ

ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 255/9.3.2012

ΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

1. Ὡς γνωστὸν οἱ ἰθύνοντες περιέκοψαν τὶς ἐπιδοτήσεις γιὰ τὰ θρησκευτικὰ καὶ ἰδεολογικὰ ἔντυπα, ὁπότε τὰ ΕΛ.ΤΑ. μᾶς ηὔξησαν τὰ ταχυδρομικὰ τέλη 13 φορὲς ἀκριβότερα. Κατόπιν ἐμπεριστατωμένων ἐγγράφων μας μὲ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα πρὸς πᾶσα κατεύθυνσι ἀναγκάσθηκαν νὰ μᾶς περιορίσουν τὴν αὔξησι σὲ 3,5 φορὲς ἀκριβότερα.

2. Εὐελπιστοῦμε ὁ Ὑπουργὸς Μεταφορῶν, Ὑποδομῶν καὶ Δικτύων κ. Βορίδης νὰ ἐκδόσῃ ἑρμηνευτικὴ ἐγκύκλιο στὸν Νόμο 4053/ ΦΕΚ 44Α/7.3.2012 καὶ νὰ παύσῃ τὸν παραγκωνισμὸ τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἰδεολογικῶν ἐντύπων καὶ νὰ ὑπάρξῃ ἰσονομία, ὅπως τὸν παρεκαλέσαμε καὶ πάλι μὲ τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. 109/24.2.2012 ἔγγραφό μας. Πρὸς τοῦτο ἀπαιτοῦνται ἄμεσες πιέσεις καὶ ἀπὸ ἄλλους ἐνδιαφερομένους. Διαφορετικῶς τὰ περισσότερα θρησκευτικὰ καὶ ἰδεολογικὰ ἔντυπα, ἰδίᾳ τῶν ἐκδοτῶν, ποὺ τὰ ἀποστέλλουν δωρεὰν τιμῆς ἕνεκεν, ὅπως ἐμεῖς τήν «Φωτεινὴ Γραμμή», δὲν θὰ ἠμπορέσωμε νὰ ἐπιβιώσωμε περαιτέρω καὶ θὰ ἀναγκασθῶμε νὰ περιορίσωμε ἢ καὶ νὰ κλείσωμε τὸ περιοδικό μας. Διότι γονατίζομε κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων.  

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛ.ΤΑ.

ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΕΝ ΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥΣ

1. Παλαιότερον, ὡς π.χ. στὴ Φωτεινὴ Γραμμὴ τεῦχος 2, σελ. 177 ἐγράφαμε : «ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΘΟΡΜΗΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΕΠΑΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ, ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΚΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΔΙΟΤΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.», ὅταν ἐμπράκτως τὰ ΕΛ.ΤΑ. ἐβοηθοῦσαν στὴν ἀποστολὴ ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν, μὲ τεράστιο περιορισμὸ ἤ καὶ κατάργησι τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν

2. Δυστυχῶς ὅμως τὰ τελευταῖα χρόνια ἰθύνοντες καὶ ἐργαζόμενοι τῶν ΕΛ.ΤΑ. μᾶς στενοχωροῦν ἀφαντάστως. Πρὸς τοῦτο ἀναγκασθήκαμε νὰ γράφωμε συνεχῶς ἐπιστολὲς διαμαρτυρίας, διότι λόγῳ ἀβελτηρίας, ἀσυνειδησίας καὶ νωθρότητος μερικῶν βολευμένων ἰθυνόντων καὶ ἐργαζομένων, π.χ. συστηματικῶς δὲν ἐπιδίδουν τὰ προπληρωμένα πακέτα μας εἰς Ἱερὲς Μητροπόλεις, Ἱερὲς Μονές, Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ ἄλλους παραλῆπτες μας.

3. Καὶ σὰν νὰ μὴ ἔφθανε αὐτό, προσπαθοῦν αὐτοὶ οἱ «περιεργαζόμενοι» στὰ ΕΛ.ΤΑ. νὰ ἐπιπλεύσουν ψευδόμενοι ἀσυστόλως μὲ φλεγματικὰ γελοῖα ἐπιχειρήματα, ὅτι δῆθεν οἱ Ἱερὲς Μητροπόλεις, οἱ Ἱερὲς Μονές, Ναοὶ κ.λπ. χαρακτηρίζουν τὰ δωρεάν-προπληρωμένα πακέτα μας ὡς ἀνεπιθύμητα καὶ μᾶς τὰ ἐπιστρέφουν στὴν ὁδὸ Κουμουνδούρου καὶ ἄλλοτε μᾶς εἰδοποιοῦν νὰ πᾶμε νὰ τὰ παραλάβωμε ὡς δῆθεν ἀνεπίδοτα καὶ ἄλλοτε δὲν μᾶς εἰδοποιοῦν καὶ τὰ πετᾶν(!) ἢ ὅταν πᾶμε νὰ τὰ παραλάβωμεν, μᾶς ζητοῦν καὶ φύλακτρα!!!

4. Ἔχουν δὲ τὴν ἀναισχυντία, ὅτι πρέπει νὰ πληρώσωμε ἐκ νέου, γιὰ νὰ προωθήσουν τὰ πακέτα μας στοὺς ἴδιους παραλῆπτες, ἐμμένοντες σατανικῶς ὅτι δῆθεν οἱ Ἱερὲς Μητροπόλεις, οἱ Ἱερὲς Μονές, Ναοὶ κ.λπ. χαρακτηρίζουν τὰ δωρεάν-προπληρωμένα πακέτα μας ὡς ἀπαράδεκτα.

5. Εἰς μάτην ἀγωνιζόμεθα νὰ δώσωμε στοὺς ἰθύνοντες τῶν ΕΛ.ΤΑ. νὰ ἐννοήσουν ὅτι ἐμεῖς οὐδεμία σχέσι ἔχομε μὲ τὸ ταχυδρομεῖο ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κουμουνδούρου τῶν Ἀθηνῶν, καθ᾿ ὅτι στὴν σφραγίδα μας ἀναγράφεται σαφέστατα : «Διὰ τὸ Ταχυδρομεῖον: Μουσῶν 14, 15452 Ψυχικόν» καὶ ἐὰν πραγματικῶς ἀποβιώσῃ κάποιος ἢ μετακομίσῃ ἢ κάποιος παραλήπτης θεωρήσῃ τὸ περιοδικόν μας ἀπαράδεκτον, ὀφείλουν τὰ ΕΛ.ΤΑ. νὰ τὰ ἐπιστρέφουν εἰς τὰ ΕΛ.ΤΑ. Ψυχικοῦ καὶ ὄχι ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κουμουνδούρου.

Η ΕΠΙΔΟΣΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΣΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ…

Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο εἶναι ἄκρως καὶ ἐξοργιστικῶς ἀχαρακτήριστο καὶ ἀπαράδεκτο εἶναι, ὅτι ταχυδρομικοὶ ὑπάλληλοι κωμοπόλεων καὶ χωρίων δὲν ἐπιδίδουν τὴν ἀλληλογραφία στοὺς παραλῆπτες, ἀλλὰ τὴν ἀφήνουν σὲ κάποιο καφενεῖο καὶ ὁ καθένας βλέπει ποῖος παραλήπτης λαμβάνει, ἀπὸ ποῖον ἀποστολέα τί, καὶ ἄλλοι ἀνοίγουν τὴν ἀλληλογραφία, βλέπουν τὰ περιεχόμενα, μέχρι ποὺ καὶ ἐξαφανίζουν τὴν ἀλληλογραφία διαφόρων παραληπτῶν, πρᾶγμα ἄκρως ἀντισυνταγματικὸ καὶ παράνομο, διότι ἡ ἀλληλογραφία πρέπει νὰ εἶναι ἀπόρρητος.

ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛ.ΤΑ

ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

1. Εἶναι βέβαιο ὅτι ἔχομε ζημίες καὶ καλοῦμε τόσον τὴν Ε.Ε.Τ.Τ., ὅσο καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Ὑποδομῶν

νὰ προβοῦν σὲ θεσμοθέτησι καὶ κάλυψι θετικῶν καὶ ἀποθετικῶν ζημιῶν μας,

καθὼς καὶ

στὴν δημιουργία ὑπηρεσιῶν χαμηλοῦ κόστους, ὡς ἔχομε ὑποδείξει,

προκειμένου νὰ ἔχωμε φθηνὲς ὑπηρεσίες καὶ ποιότητα ἐξυπηρετήσεως, τὴν ὁποία περικλείει κάθε προσφερομένη ὑπηρεσία.

2. Σὲ διαφορετικὴ περίπτωσι εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ διαμαρτυρηθῶμε στὴν Fedman, τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι καὶ τὴν Παγκόσμια Ταχυδρομικὴ Ἕνωσι στὴν Βέρνη Ἑλβετίας.

3. Εἶναι ὅμως ἄκρως ἐξωφρενικὸ νὰ ἀναγκάζωνται πελάτες τῶν ΕΛ.ΤΑ μὲ ἐθνικὴ συνείδησι, νὰ δώσουν ἀφορμὴ γιὰ νὰ χαρακτηρίζεται ἡ Ἑλλὰς ὡς ἀνυπόληπτος καὶ ἀναξιόπιστος καὶ νὰ κατατάσσεται μεταξὺ τῶν ὑπαναπτύκτων Ἀφρικανικῶν χωρῶν…

4. Πολλοὶ πελάτες τῶν ΕΛ.ΤΑ διερωτῶνται, ἐὰν ὑπάρχῃ ἐνορχηστρωμένο «σαμποτάζ» νὰ διαλυθοῦν τὰ ΕΛ.ΤΑ. γιὰ νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀετονύχηδες καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς ἢ ἔχουν φύγῃ ἱκανὰ καὶ δυναμικὰ στελέχη τῶν ΕΛ.ΤΑ., ποὺ εἶχαν ἦθος ἐργασίας, καὶ τώρα ἔχει χαθῆ ὁ ἔλεγχος στὰ ΕΛ.ΤΑ. ;

5. Εἶναι ἄκρως ἀπογοητευτικό, ἀχαρακτήριστο καὶ ἀδιανόητο νὰ συμβαίνουν τέτοια παρατράγουδα στὰ ΕΛ.ΤΑ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

«ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»

1.Πάρα πολλοὶ παραλῆπτες τοῦ περιοδικοῦ μας, ὅταν τοὺς ἐρωτῶμε, ἐὰν λαμβάνουν τὸ περιοδικό μας, μᾶς ἐνημερώνουν, ὅτι δὲν τὸ λαμβάνουν. Προφανῶς στὶς πολυκατοικίες ὁ κάθε ἕνας συγκάτοικος ἢ ἐπισκέπτης βλέπει στὸ θυρωρεῖο ἢ κάπου στὴν πολυκατοικία τὴν ἀλληλογραφία καὶ ἐπειδὴ ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» εἶναι ἐντυπωσιακὴ καὶ ἀναφέρεται σὲ ὅλα τὰ ἐνδιαφέροντα τῆς ζωῆς καὶ ἀγωνίζεται νὰ ἐπαινῇ τὸ καλὸ ἢ νὰ στηλιτεύῃ τὸ κακὸ ὁποθενδήποτε καὶ ἐὰν προέρχεται χωρὶς νὰ λασπολογῇ, τὸ ὑφαρπάσσουν διάφοροι γιὰ τὸν ἑαυτόν τους, γιὰ γονεῖς τους, συγγενεῖς τους.

2.Ὅπως ἔχομε τονίσει ἐπανειλημμένως, ἐπιβάλλεται οἱ φίλοι παραλῆπτες νὰ μᾶς ἐνημερώνουν, ἐὰν δὲν παραλαμβάνουν τὸ περιοδικό μας ἢ ἐὰν μετακομίζουν ἢ ἐὰν κάποιος συγγενής τους, ποὺ ἦτο παραλήπτης μετεκόμισε ἢ ἀπεβίωσε, γιὰ νὰ ἐνημερώνωμε ἐμεῖς τὸ διευθυνσιολόγιό μας.

3. Εἶναι ἄκρως ἀπαράδεκτο νὰ στερούμεθα ἐμεῖς οἰκειοθελῶς πολλῶν ἀγαθῶν, γιὰ νὰ ἐκδίδωμε τὸ περιοδικόν μας σὲ 45.000 ἀντίτυπα καὶ νὰ τὸ ἀποστέλωμε παντοῦ καὶ πολλὰ περιοδικά μας νὰ χάνωνται.

4. Πρὸς τοῦτο κάνομε ἔκκλησιν σὲ ὅλους τοὺς φίλους παραλῆπτες καὶ ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» νὰ μᾶς ἐνημερώνουν, ἐὰν τὸ λαμβάνουν ἢ ὄχι, γιὰ νὰ μὴ πηγαίνουν οἱ κόποι μας καὶ οι θυσίες μας ἐπὶ ματαίῳ...

5. Ἐὰν πάλιν ἄλλοι παραλῆπτες ἐνδιαφέρονται νὰ λαμβάνουν περισσότερα ἀντίτυπα, γιὰ νὰ τὰ δίδουν καὶ σὲ συγγενεῖς, συνεργάτες καὶ φίλους τους, παρακαλοῦνται νὰ μᾶς τὸ γνωστοποιοῦν, γιὰ νὰ τοὺς ἀποστέλωμε πολλὰ ἀντίτυπα.

6. Τέλος, ἐπειδὴ ἐμεῖς δὲν ἀντέχομε γιὰ περαιτέρω κάματο, παρακαλοῦμε, ὅλους τοὺς εὐσυνειδήτους φίλους παραλῆπτες νὰ ἔρχωνται νὰ λαμβάνουν ἀπὸ τὴν Μουσῶν 14-Ψυχικὸν περιοδικά, ὄχι μόνον γιὰ τὸν ἑαυτόν τους καὶ συγγενεῖς τους, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἐνοριακοὺς Ναούς τους, ἀφοῦ προηγουμένως συνεννοηθοῦν μὲ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς ἐπιδείξουν τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅτι ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» ἔχει τὴν ἔγκρισι ὑπ᾿ ἀριθμ. 3948/7.9.2005 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, νὰ κυκλοφορῇ σὲ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας.

Γιὰ ἔμπρακτο κατανόησι τῶν φίλων παραληπτῶν καὶ ἀναγνωστῶν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.

 

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration