Ζωηφόρος

Κυκλοφορεί το φύλλο της 5.9.14 του «Ορθοδόξου Τύπου»

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

 

«Bόμβαι» Μητροπολιτῶν εἰς τό Πολιτικόν Σύστημα διά τό Ἀντιρατσιστικόν

Κατ᾽ ἐξοχήν ἐκκλησιαστικόν θέμα τό ἀντιρατσιστικόν νομοσχέδιον

Συνετάραξε τὴν Κοινὴν Γνώμην ἡ ὑποδοχὴ τῶν Ἁγιορειτῶν εἰς τὸν ἄθεον Ἀρχηγὸν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Προκλητικὴ σύμπλευσις τῶν «4» Μητροπολιτῶν τῆς Θράκης μὲ τὸ Σημιτικὸν μπλὸκ ἐξουσίας».

Σεβ. Θεσσαλονίκης: Ἐὰν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἔκαιον τοὺς νεκρούς των σήμερον δὲν θὰ εἴχομεν ἀρχαιολογικάς ἀνακαλύψεις.

Στά τριακόσια χρόνια ἀπό τήν κοίμησιν τοῦ Ἠλία Μηνιάτη: Τό Παπικό Πρωτεῖο καί ἡ Ὀρθοδοξία. Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.

«Ἐδραπέτευσε» πρὸς τὴν Οὐράνιον Πατρίδα ὁ Νικόλαος Σωτηρόπουλος ἄνευ ἄρσεως τοῦ ἀφορισμοῦ του.

Σεβ. Πειραιῶς πρὸς τὸν κ. Ἀντ. Σαμαρᾶν: Πωλεῖτε τὴν ψυχή σας γιὰ μερικοὺς ἀκόμη μῆνες Πρωθυπουργίας.

Σεβ. Γόρτυνος πρὸς τὸν Πρωθυπουργόν: Ἄθλιος καὶ ἐλεεινὸς ὁ ἀντιρατσιστικὸς  νόμος θὰ προκαλέση θύελλαν διαμαρτυριῶν.

Τό Παγκόσμιον Συμβούλιον τῶν Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) δημιούργημα τῆς Μασονίας καί τῶν Ροκφέλλερ. Τοῦ μοναχοῦ π. Σεραφείμ

Τὸ Ἄβατον τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ αἱ ἀποφάσεις τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκ­κλησιῶν ἢ Αἱρέσεων.

Συνοδικότης καὶ ὑπεροχή. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

 

Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Συνδεθείτε για να υποβάλετε σχόλια

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration