Ζωηφόρος

(Βίντεο) Ιερά Μονή Σέκου, Ρουμανία - The Secu Monastery – Mănăstirea Secu

Ιερά Μονή Σέκου

 

Ευρίσκεται κατά μήκος της ιδίας κοιλάδος στην οποία είναι και η Μονή Συχαστρία, από την οποία απέχει δύο χιλιόμετρα.

Κτίσθηκε από τον Νέστορα Ουρέκι και την σύζυγό του Μητροφάνα το 1602. Αυτός ήταν πολιτικός άρχων της Μολδαβίας. Η κεντρική εκκλησία τιμάται στην Αποτομή της Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου και πανηγυρίζει στις  29 Αυγούστου εκάστου έτους.

Έξω του Καθολικού και δεξιά ευρίσκεται ο τάφος του μεγάλου μητροπολίτου της Μολδαβίας Βαρλαάμ, ο οποίος υπήρξε προστάτης της Ορθοδόξου Πίστεως και ο συγγραφεύς του πρώτου Κυριακοδρομίου  στην κυριλλική γραφή και σε γλώσσα ρουμανική.

Η εκκλησία είναι επιμήκης, σχήματος σταυρού με δύο τρούλλους, από τους οποίους ο ένας ευρίσκεται πάνω από τον νάρθηκα και ο άλλος πάνω από τον κυρίως  ναό και καταλήγει σε πολυγωνική κορυφή. Περιβάλλεται από το φρούριο των πολυωρόφων πτερύγων.

Το μουσείο της Μονής είνα ένα από τα  πλέον ενδιαφέροντα μουσεία με πολύτιμα ιερά σκεύη, άμφια, εικόνες, όλα σχεδόν του 17ου αιώνος. Εδώ ευρίσκεται και ο μεγαλύτερος επιτάφιος της Ρουμανίας που έχει μέγεθος 2x2,50 μέτρα και είναι έργο της συζύγου του κτίτορος Μητροφάνας. Τον εκέντησε το 1608, κατ΄εντολήν του Πνευματικού της πατρός. Επίσης υπάρχει ένα χρυσοκέντητο φαιλόνιο του οσίου Παϊσίου Βελιτσικόβκσυ, του   18ου αιώνος.

Η μονή του Σέκου είναι γνωστή από την ελληνική επανάστασι του 1821. Την περίοδο εκρήξεως του πολέμου στους βαλκανικούς λαούς με τις ενέργειες της Φιλικής Εταιρείας, οι τούρκοι ενόμισαν ότι σ΄  αυτή την Μονή εκρύβοντο επαναστάτες. Πολιόρκησαν   λοιπόν το φρούριο-την Μονή-μπήκαν κατόπιν μέσα, έβαλαν φωτιά, ελεηλάτησαν τα πάντα και έσφαξαν 100 λαϊκούς και 40 περίπου μοναχούς.

Το γεγονός αυτό αποτελεί για την νεώτερη   ιστορία της Ρουμανίας, μία από τις μελανώτερες σελίδες της, που εκφράζει την βαρβαρότητα των τούρκων. Στον  τόπο, όπου εμαρτύρησαν και ετάφησαν οι μάρτυρες αυτοί μοναχοί, ενίοτε εξέρχεται ευωδία από τα λείψανά τους.

***

The Secu Monastery

The Secu Monastery is an Orthodox monastery of monks, located in the village Pipirig, in Neamt County. The name of the religious sanctuary comes from the Secu River, situated at the base of Vasan Mountain.

The history of the monastery is closely related to the first hermits who settled in this area in the sixteenth century.

In 1602, the governor Nestor Ureche built the Secu Monastery of today, whose first abbot was Dosoftei.

After Dosoftei died, his place was taken by Varlaam. His work was very important: he managed to set up a school in the Romanian and Slavic languages and he handled translations, together with printing books. His rich knowledge of theology, languages (he knew Greek and Slavonic), and that the fact that he was a true scholar made him be elected, in 1632, as the Metropolitan of Moldova.

Although at one time it had 200 monks, the Secu Monastery faced the first obstacle of its existence in 1821, when the fights between Turkish and Etheria reached even Moldova. Thus, Etheria had forcibly occupied the holy place and the Turkish burned it because of this. Moreover, they killed 500 Etheria members hidden here, but also the 25 monks who had been taken hostage. However, in the coming years, the monastery was rebuilt and restored on the ruins left after the Turkish rage.

 

Also, pilgrims can visit the small museum at the Secu Monastery. It is open in summer and in winter it can be opened at request. Among the most outstanding objects the monastery owns, we mention the Icon of the Mother of God Ciprita that was given by Vasile Lupu. There are a number of objects found and given by Nestor Ureche, like an epitaph, a silver gilt cross, candlesticks, censers etc. The collection of books is priceless, consisting, among others, of manuscripts since the fourteenth and fifteenth centuries.

Πολυμέσα

Αγιολογιο

Αγιον Ορος

Αγιοι της Λεσβου

Register

User Registration